Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với OneDrive

Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với OneDrive

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Dùng bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình với OneDrive cho Windows 10 để lưu trữ, tìm kiếm và chia sẻ tệp của bạn trên thiết bị. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật.

OneDrive được xây dựng vào Windows 10 và tự động xuất hiện trong File Explorer và làm một vị trí để lưu tệp. Tệp mà bạn lưu vào OneDrive sẵn dùng trực tuyến tại OneDrive.com cũng như ngoại tuyến trên máy tính của bạn, để bạn có thể dùng bất kỳ lúc nào — ngay cả khi bạn không kết nối với Internet. Khi bạn kết nối lại, OneDrive đồng bộ hóa các tệp trực tuyến với tệp trên máy tính của bạn.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Bắt đầu OneDrive

Với Windows 10, bạn có thể mở OneDrive bằng cách sử dụng Cortana hoặc File Explorer. OneDrive sẽ mở ra như một thư mục trong File Explorer.

Mở OneDrive sử dụng Cortana

 1. Để chọn thanh Cortana tìm kiếm, hãy nhấn phím logo Windows. Bạn nghe: "Hộp tìm kiếm."

 2. Trong hộp tìm kiếm, nhập OneDrive.

 3. Khi bạn nghe"OneDrive ứng dụng trên máy tính," nhấn Enter. OneDrive sẽ mở ra với tiêu điểm trên dạng xem mục . Để di chuyển đến thư mục hoặc tệp bạn muốn, hãy dùng lên và xuống phím mũi tên.

Mở OneDrive từ File Explorer

 1. Để mở File Explorer, nhấn biểu tượng Windows khóa + E. File Explorer mở ra với tiêu điểm trong dạng xem mục .

 2. Nhấn Shift + F6 để di chuyển đến ngăn dẫn hướng. Bạn nghe: "Dạng xem cây." Dùng các phím mũi tên cho đến khi bạn nghe "OneDrive", sau đó nhấn Enter.

 3. Để quay lại dạng xem mục, hãy nhấn phím Tab.

 4. Để di chuyển đến thư mục hoặc tệp bạn muốn, hãy dùng các phím mũi tên.

Mở mục

Trong File Explorer, chuyển đến mục bạn muốn mở, nhấn phím cách để chọn nó, sau đó nhấn Enter.

Tải mục lên OneDrive

Tải lên một mục từ File Explorer

 1. Để mở File Explorer, nhấn phím logo Windows+E.

 2. Duyệt đến và chọn thư mục hoặc tệp bạn muốn tải lên OneDrive, và nhấn Shift + F10. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra, và bạn nghe: "Menu ngữ cảnh."

 3. Nhấn lên hoặc phím mũi tên cho đến khi bạn nghe: "Di chuyển đến OneDrive", sau đó nhấn Enter. Tệp được chuyển vào thư mục thư OneDrive trong Windows Explorer và sẽ được tải lên của bạn OneDrive trực tuyến.

Lưu tệp trực tiếp vào OneDrive

Khi bạn làm việc trên tệp trong ứng dụng Office, bạn có thể lưu nó trực tiếp vào OneDrive, vì vậy bạn không cần phải tải riêng biệt.

 1. Mở tệp mà bạn muốn tải lên.

 2. Để chọn lệnh Lưu dưới dạng , hãy nhấn Alt + F, A. Bạn nghe: "Lưu dưới dạng."

 3. Để chọn OneDrive, nhấn phím Tab, và sau đó nhấn lên hoặc phím mũi tên cho đến khi bạn nghe "OneDrive." Nhấn Enter. Bạn nghe: "Hãy chọn một thư mục."

  Mẹo: Nếu bạn muốn lưu tệp theo vị trí cụ thể trong thư mục OneDrive của bạn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Mục." Sử dụng lên và xuống phím mũi tên để duyệt thư mục và tệp trong OneDrive. Nhấn Enter để chọn thư mục mà bạn muốn, sau đó nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe: "Hãy chọn một thư mục."

 4. Để mở hộp thoại Lưu như , hãy nhấn Enter. Hộp thoại mở ra với tiêu điểm trên trường văn bản tên tệp .

 5. Nhập tên cho tệp.

 6. Để lưu tệp, nhấn phím Tab để di chuyển đến nút lưu và sau đó nhấn Enter.

Tải xuống một mục từ OneDrive

Theo mặc định, tất cả các mục trong thư mục OneDrive sẵn dùng trực tuyến trên web và ngoại tuyến trên máy tính của bạn, nhưng bạn cũng có thể tải xuống một mục riêng lẻ.

 1. Trong File Explorer, dẫn hướng đến mục bạn muốn tải xuống trong OneDrivecủa bạn. Khi trên mục đó, nhấn Ctrl + C.

 2. Di chuyển vào thư mục mà bạn muốn lưu mục trên máy tính của bạn, và nhấn Ctrl + V để dán nó.

Chia sẻ một mục từ OneDrive

Chọn từ các kịch bản sau đây để biết thêm thông tin:

Chia sẻ nối kết chỉ xem vào một mục

 1. Chọn thư mục hoặc tệp bạn muốn chia sẻ, sau đó nhấn Shift + F10. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra, và bạn nghe: "Menu ngữ cảnh, mở"

 2. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Chia sẻ nối kết OneDrive" , sau đó nhấn Enter. Mẹo công cụ mở ra và bạn nghe "nối kết của bạn đã sẵn sàng để dán" hoặc âm thanh cho biết Mẹo công cụ cửa sổ bật lên. Nối kết đến tệp của bạn được thêm vào bảng tạm của bạn.

 3. Để dán nối kết trong tài liệu hoặc thư, hãy nhấn Ctrl + V.

Bất kỳ ai được bạn gửi liên kết này đều có thể mở và xem tệp.

Tùy chỉnh nối kết chia sẻ

Bạn có thể tạo một nối kết chia sẻ cho phép người dùng sửa tệp. Bạn cũng có thể gửi email nối kết đến những người cụ thể.

 1. Chọn thư mục hoặc tệp bạn muốn chia sẻ, sau đó nhấn Shift + F10. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra, và bạn nghe: "Menu ngữ cảnh, mở"

 2. Nhấn M. Bạn nghe: "Thêm OneDrive tùy chọn chia sẻ."

 3. Nhấn Enter. OneDrive trên web sẽ mở ra, với tiêu điểm trong cửa sổ chia sẻ . Bạn nghe "Chia sẻ" và tên tệp của bạn. Bạn có thể cần đăng nhập vào tài khoản OneDrive trước.

 4. Theo mặc định, người dùng với nối kết chỉ có thể xem tệp. Để cho phép người dùng sửa tệp, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Unchecked, cho phép chỉnh sửa," và nhấn phím cách để điền vào hộp kiểm.

  Lưu ý: Nếu bạn không nghe tùy chọn cho phép chỉnh sửa, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Bất kỳ ai có nối kết này có thể xem các mục này", rồi nhấn Enter.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để sao chép nối kết đến tệp vào bảng tạm, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Lấy nối kết", sau đó nhấn Enter. Nhấn phím Tab để di chuyển đến nút sao chép , sau đó nhấn Enter.

  • Để gửi thư mời qua email có chứa nối kết đến những người cụ thể:

   1. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Email", sau đó nhấn Enter.

   2. Nhập email địa chỉ hoặc liên hệ tên mà bạn muốn.

    Mẹo: Để thêm người khác, hãy nhấn phím Tab để di chuyển ra khỏi trường văn bản, sau đó Shift + Tab để di chuyển trở lại.

   3. Nhấn phím Tab để di chuyển đến hộp Thêm một thông báo sau đây , và, nếu bạn muốn, hãy nhập một thông báo.

   4. Nhấn phím Tab để di chuyển đến nút Chia sẻ, rồi nhấn Enter.

Bất kỳ ai bạn gửi nối kết này để sẽ có thể mở và đọc tệp. Họ cũng có thể sửa tệp nếu bạn có cho phép nó.

Quản lý quyền

Nếu bạn đã chia sẻ tệp hoặc thư mục với những người cụ thể, bạn có thể thay đổi cho dù họ đang được phép chỉnh sửa tệp hoặc thư mục, hoặc dừng chia sẻ với họ.

 1. Chọn thư mục hoặc tệp bạn muốn chia sẻ, sau đó nhấn Shift + F10. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra, và bạn nghe: "Menu ngữ cảnh, mở"

 2. Nhấn M. Bạn nghe: "Thêm OneDrive tùy chọn chia sẻ."

 3. Nhấn Enter. OneDrive trên web sẽ mở ra, với tiêu điểm trong cửa sổ chia sẻ . Bạn nghe "Chia sẻ" và tên tệp của bạn. Bạn có thể cần đăng nhập vào tài khoản OneDrive trước.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Thêm", sau đó nhấn Enter.

 5. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Quản lý quyền", sau đó nhấn Enter. Hộp thoại Quản lý truy nhập sẽ mở ra. Liệt kê các nối kết chia sẻ bạn đã tạo cho mục, và mọi người bạn đã chia sẻ mục với.

 6. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để dừng chia sẻ mục thông qua một nối kết chia sẻ, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe nối kết chia sẻ mà bạn muốn loại bỏ. Nhấn phím Tab một lần nữa. Bạn nghe: "Loại bỏ nối kết." Nhấn Enter. Để xác nhận việc loại bỏ nối kết, trong hộp thoại loại bỏ nối kết , hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Loại bỏ nối kết", sau đó nhấn Enter.

  • Để sửa quyền cho một người cụ thể bạn đã chia sẻ mục với, hãy dẫn hướng đến danh sách mọi người. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Danh sách người dùng chia sẻ." Sử dụng lên và xuống phím mũi tên để di chuyển đến người có quyền bạn muốn thay đổi, nhấn phím Tab, và sau đó nhấn Enter. Sử dụng lên và xuống phím mũi tên để chọn giữa "Cho phép sửa," "Thay đổi để chỉ xem" và "Ngừng chia sẻ," và sau đó nhấn Enter.

Xem thêm

Tìm hiểu cách dẫn hướng OneDrive bằng các tính năng trợ năng

Phím tắt trong ứng dụng OneDrive dành cho Windows 10

Dùng bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình với OneDrive trong trình duyệt web của bạn để lưu trữ, tìm kiếm và chia sẻ tệp của bạn trên thiết bị. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật. Tệp mà bạn lưu vào OneDrive sẵn dùng trực tuyến tại OneDrive.com.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Vì OneDrive chạy trong trình duyệt web của bạn, các lối tắt bàn phím sẽ khác nhau từ các chương trình trên máy tính. Ví dụ, bạn sẽ dùng Ctrl + F6 thay vì F6 cho nhảy xuất các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (trợ giúp) và Ctrl + O (mở) áp dụng cho trình duyệt web – không OneDrive.

Trong chủ đề này

Bắt đầu OneDrive

 1. Mở trình duyệt web của bạn và đi đến https://onedrive.com.

 2. Nếu bạn chưa đăng nhập vào tài khoản Office 365 (xem qua các tổ chức của bạn hoặc của bạn Tài khoản Microsoft), nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Đăng nhập", rồi nhấn Enter. Đăng nhập vào tài khoản tổ chức của bạn hoặc Tài khoản Microsoft.

Tải lên tệp

Khi bạn muốn lưu tệp từ máy tính của bạn vào OneDrive, chọn vị trí trong OneDrive và sau đó tải nó.

 1. Với OneDrive mở trong trình duyệt web của bạn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Bổ sung."

 2. Để di chuyển tới menu bên, hãy nhấn phím Tab. Nhấn vào xuống hoặc phím mũi tên cho đến khi bạn nghe "Tệp", và sau đó nhấn Enter. Đảm bảo rằng không có gì được chọn trong danh sách thư mục và tệp.

 3. Nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe: "Bổ sung." Nhấn phím mũi tên trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe "Tải lên", sau đó nhấn Enter. Bạn nghe: "Tệp."

 4. Để tải tệp lên, hãy nhấn Enter. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Mở hộp thoại." Để truy nhập dạng xem hình cây hệ thống tệp, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Xem hình cây."

 5. Để chọn thư mục trong đó tệp được lưu trữ trên máy tính của bạn, sử dụng lên và xuống phím mũi tên, và sau đó nhấn Enter.

 6. Nhấn phím Tab sau khi di chuyển đến danh sách thư mục và tệp, và sau đó, dùng xuống và lập phím mũi tên để di chuyển đến tệp bạn muốn tải lên.

  Mẹo: Để chọn nhiều tệp liền kề, nhấn và giữ phím Shift khi bạn chọn tệp đầu tiên, và sau đó nhấn vào xuống hoặc lên phím mũi tên cho đến khi bạn chọn tệp cuối cùng. Tất cả các tệp giữa tệp đầu tiên và cuối cùng được chọn.

 7. Nhấn Enter. Tệp đã chọn hoặc tệp tải lên vị trí bạn đã chọn trong OneDrive và bạn nghe "Thêm", số lượng các mục bạn đã tải lên, và vị trí tải lên.

Tải xuống một tệp tin

Khi bạn muốn sao chép tệp từ OneDrive thiết bị của bạn, hãy chọn nó trong OneDrive và tải xuống.

 1. Với OneDrive mở trong trình duyệt web của bạn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Bổ sung."

 2. Để di chuyển tới menu bên, hãy nhấn phím Tab. Nhấn vào xuống hoặc phím mũi tên cho đến khi bạn nghe "Tệp", và sau đó nhấn Enter.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của tệp hoặc thư mục đầu tiên.

 4. Sử dụng xuống hoặc lập phím mũi tên để di chuyển đến tệp bạn muốn tải xuống. Nếu bạn cần để dẫn hướng vào một thư mục, di chuyển đến đó và sau đó nhấn Enter.

 5. Khi bạn đã di chuyển đến tệp mà bạn muốn tải xuống, hãy nhấn Shift + Tab hai lần để di chuyển vào thanh menu. Bạn nghe: "Bổ sung." Nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe "Tải xuống", sau đó nhấn Enter.

 6. Nếu bạn nghe một cảnh báo hỏi xem bạn muốn tải xuống tệp, hãy nhấn Alt + N và làm theo các hướng dẫn để lưu tệp. Khi hoàn tất, bạn nghe: "tải xuống hoàn thành." Từ cảnh báo này, bạn có thể dẫn hướng đến các nút để mở tệp đã tải xuống, hãy mở thư mục, hoặc xem tệp đã tải xuống của bạn. Để đóng cảnh báo, nhấn Alt + N lần nữa, nhấn phím Tab để di chuyển đến nút đóng , và sau đó nhấn Enter.

Tìm kiếm tệp hoặc thư mục

 1. Trong OneDrive, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Hộp tìm kiếm."

 2. Nhập tất cả hoặc một phần tên tệp hoặc thư mục bạn đang tìm kiếm. Danh sách sẽ mở ra có chứa tệp hoặc thư mục nào đáp ứng tiêu chí của bạn.

 3. Sử dụng xuống và lập phím mũi tên để duyệt danh sách kết quả tìm kiếm.

 4. Để mở một tệp hoặc thư mục trong danh sách kết quả tìm kiếm, hãy nhấn Enter. Nếu bạn mở một tệp, tệp sẽ mở ra trong một tab mới trong trình duyệt web của bạn. Nếu một cảnh báo sẽ mở ra, hãy nhấn Alt + N và sau đó, để mở tệp hoặc thư mục, hãy làm theo các hướng dẫn.

Chia sẻ tệp hoặc thư mục

 1. Với OneDrive mở trong trình duyệt web của bạn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Bổ sung."

 2. Để di chuyển tới menu bên, hãy nhấn phím Tab. Nhấn vào xuống hoặc phím mũi tên cho đến khi bạn nghe "Tệp", và sau đó nhấn Enter.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của tệp hoặc thư mục đầu tiên.

 4. Sử dụng xuống hoặc lập phím mũi tên để di chuyển đến tệp bạn muốn chia sẻ. Nếu bạn cần để dẫn hướng vào một thư mục, di chuyển đến đó và sau đó nhấn Enter.

 5. Khi bạn đã di chuyển đến tệp bạn muốn chia sẻ, hãy nhấn Shift + Tab hai lần để di chuyển vào thanh menu. Bạn nghe: "Bổ sung." Nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe "Chia sẻ", sau đó nhấn Enter.

 6. Theo mặc định, người dùng với nối kết chỉ có thể xem tệp. Để cho phép người dùng sửa tệp, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Unchecked, cho phép chỉnh sửa," và nhấn phím cách để điền vào hộp kiểm.

  Lưu ý: Nếu bạn không nghe tùy chọn cho phép chỉnh sửa, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Bất kỳ ai có nối kết này có thể xem các mục này", rồi nhấn Enter.

 7. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để sao chép nối kết đến tệp vào bảng tạm, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Lấy nối kết", sau đó nhấn Enter. Nhấn phím Tab để di chuyển đến nút sao chép , sau đó nhấn Enter.

  • Để gửi thư mời qua email có chứa nối kết đến những người cụ thể:

   1. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Email", sau đó nhấn Enter.

   2. Nhập email địa chỉ hoặc liên hệ tên mà bạn muốn.

    Mẹo: Để thêm người khác, hãy nhấn phím Tab để di chuyển ra khỏi trường văn bản, sau đó Shift + Tab để di chuyển trở lại.

   3. Nhấn phím Tab để di chuyển đến hộp Thêm một thông báo sau đây , và, nếu bạn muốn, hãy nhập một thông báo.

   4. Nhấn phím Tab để di chuyển đến nút Chia sẻ, rồi nhấn Enter.

Xem thêm

Phím tắt trong OneDrive for Business trên web

Tìm hiểu cách dẫn hướng OneDrive bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×