Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Teams

Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Teams

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Microsoft Teams bằng bàn phím và bộ đọc màn hình JAWS để làm việc liền mạch với nhóm của bạn. Bạn có thể truy cập các cuộc trò chuyện, cuộc họp, tệp và ghi chú của nhóm của bạn tại một nơi.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết phím tắt, tới phần Phím tắt cho Microsoft Teams.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, tham chiếu đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

Trong chủ đề này

Tìm và đọc tin nhắn mới trong một kênh

 1. Trong một kênh, nhấn Tab hoặc Alt+Phím mũi tên trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Conversation tab, selected" (Tab cuộc hội thoại, đã chọn).

 2. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy tin nhắn mới nhất. JAWS đọc tin nhắn.

  Lưu ý: Để mở và trả lời mạch mới nhất, nhấn Alt+R.

 3. Để di chuyển trong danh sách thư, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống. Bạn nghe thấy nội dung và chi tiết tin nhắn khi tới tin nhắn.

Dẫn hướng và đọc các cuộc hội thoại theo mạch

 1. Nếu cuộc hội thoại bạn đang tham gia là cuộc hội thoại theo mạch, bạn sẽ nghe thấy: "Threaded conversation from " <sender name>. Để mở cuộc hội thoại theo mạch, nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy tin nhắn đầu tiên trong chuỗi đó.

 2. Để di chuyển giữa các tin nhắn trong cuộc hội thoại theo mạch, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống. JAWS đọc các tin nhắn khi bạn di chuyển qua chúng.

 3. Để mở một tin nhắn cho các hành động tiếp theo, nhấn Enter. Để di chuyển tiêu điểm trở lại cuộc hội thoại theo mạch, nhấn Esc.

Thích và lưu một tin nhắn

 1. Trong một cuộc hội thoại, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy tin nhắn cuối cùng trong cuộc hội thoại đó.

 2. Nhấn Phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy thông báo bạn muốn thích hoặc lưu.

 3. Nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: “Save this message.” (Lưu tin nhắn này).

  Lưu ý: Nếu tin nhắn bạn muốn lưu là tin nhắn bạn đã gửi, thay vào đó bạn sẽ nghe thấy "More options" (Tùy chọn khác). Nhấn Phím mũi tên phải. Bạn sẽ nghe thấy: "Unchecked, Save this message, checkbox" (Bỏ đánh dấu, Lưu tin nhắn này, hộp đánh dấu).

  • Để lưu tin nhắn, nhấn Phím cách.

  • Để thích tin nhắn, nhấn Phím mũi tên phải. Bạn sẽ nghe thấy: "Like button" (Nút thích). Nhấn Phím cách.

Tìm và đọc các tin nhắn đã lưu

 1. Để mở menu Cài đặt, nhấn Alt+G. Bạn sẽ nghe thấy: "Menu, change your status submenu" (Menu, thay đổi trạng thái menu con của bạn). Tiêu điểm là trạng thái hiện tại.

 2. Nhấn Alt+Phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Saved messages" (Tin nhắn đã lưu), rồi nhấn Enter. Danh sách tin nhắn đã lưu của bạn mở ra. Tin nhắn mới nhất là mục đầu tiên.

 3. Để duyệt danh sách các tin nhắn đã lưu, nhấn Alt+Phím mũi tên lên hoặc xuống. JAWS đọc nội dung và chi tiết tin nhắn khi đang ở trên tin nhắn.

Gửi tin nhắn đến các kênh

Viết tin nhắn

 1. Trong tab Cuộc hội thoại, nhấn C. Tiêu điểm di chuyển đến hộp soạn thảo tin nhắn. Bạn sẽ nghe thấy: "Compose new message, edit" (Soạn thảo tin nhắn mới, chỉnh sửa).

  Mẹo: Để mở rộng hộp soạn thảo để truy nhập nhiều tùy chọn chỉnh sửa hơn, nhấn Alt+X. Để thu gọn hộp, nhấn lại Alt+X.

 2. Nhập tin nhắn của bạn. Bạn cũng có thể thêm phần đính kèm hoặc thậm chí emoji, nhãn dán, hoặc meme để tin nhắn của bạn thêm hấp dẫn.

 3. Để gửi tin nhắn, nhấn Ctrl+Enter.

Thêm phần đính kèm

 1. Nhấn Alt+A. Bộ chọn phần đính kèm mở ra.

 2. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy vị trí đám mây từ đó bạn muốn thêm tệp, rồi nhấn Phím cách.

 3. Nhấn Phím mũi tên lên hoặc xuống để di chuyển trong danh sách thư mục hoặc tệp, và nhấn Enter để mở thư mục.

 4. Khi bạn nghe thấy tệp bạn muốn đính kèm, nhấn Enter. Tệp được đính kèm vào tin nhắn của bạn.

Đính kèm tệp cục bộ

 1. Để đính kèm tệp từ máy tính của bạn vào tin nhắn của bạn, nhấn Alt+A.

 2. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Upload button" (Nút tải lên), rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Open dialog, File name" (Hộp thoại mở, Tên tệp). Hộp thoại Mở của Windows mở ra.

 3. Nhấn Tab để dẫn hướng hộp thoại.

 4. Khi bạn đã tìm thấy và chọn tệp của bạn, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Open button" (Nút mở), rồi nhấn Enter.

Thêm emoji

 1. Trong hộp soạn thảo tin nhắn, nhấn Alt+Q.

 2. Nhấn Tab để di chuyển đến danh sách emoji. Nhấn Phím mũi tên trái hoặc phải để di chuyển trong danh sách.

 3. Khi bạn nghe thấy emoji bạn muốn thêm, nhấn Enter. Emoji được thêm vào tin nhắn của bạn.

Thêm nhãn dán hoặc meme

 1. Trong tin nhắn hoặc hộp soạn thảo, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Menu, actions menu" (Menu, menu hành động).

 2. Nhấn Phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "Choose a sticker" (Chọn nhãn dán), rồi nhấn Enter.

 3. Để di chuyển đến bảng danh mục nhãn dán và meme, nhấn Shift+Tab. Để di chuyển trong bảng, nhấn phím mũi tên Lên hoặc Xuống. Để chọn thư mục, nhấn Enter.

 4. Để di chuyển đến danh sách nhãn dán và meme trong danh mục, nhấn Tab. Sau đó nhấn phím mũi tên Trái hoặc Phải để di chuyển qua danh sách. Để chọn, nhấn Phím cách.

 5. Chỉnh sửa nhãn dán hoặc văn bản meme theo ý thích của bạn, và khi bạn đã hoàn tất, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Hoàn tất), rồi nhấn Phím cách.

Thêm hoặc mở tệp trong một kênh

Tải tệp cục bộ lên

 1. Trong một kênh, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Conversations tab, selected" (Tab cuộc hội thoại, đã chọn), rồi nhấn Alt+Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Files tab" (Tab tệp), rồi nhấn Phím cách.

 2. Nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "New" (Mới).

 3. Nhấn Phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "Upload" (Tải lên), rồi nhấn Enter. Hộp thoại tệp Mở của Windows mở ra.

  Lưu ý: Bạn cũng có thể thêm tệp sử dụng hộp soạn thảo tin nhắn. Xem hướng dẫn ở Thêm phần đính kèm.

 4. Nhấn Tab để dẫn hướng hộp thoại.

 5. Khi bạn đã tìm thấy và chọn tệp của bạn, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Open button" (Nút mở), rồi nhấn Enter.

Tạo tệp mới

 1. Trong một kênh, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Conversations tab, selected" (Tab cuộc hội thoại, đã chọn), rồi nhấn Alt+Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Files tab" (Tab tệp), rồi nhấn Phím cách.

 2. Nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "New" (Mới), rồi nhấn Enter.

 3. Nhấn Phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy loại tệp bạn muốn tạo, rồi nhấn Enter.

 4. Nhập tên tệp của bạn, rồi nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Create button" (Nút tạo).

 5. Thêm nội dung của bạn vào tệp. Tệp sẽ được lưu tự động trong tab Tệp của kênh.

Mở một tệp

 1. Trong một kênh, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Conversations tab, selected" (Tab cuộc hội thoại, đã chọn), rồi nhấn Alt+Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Files tab" (Tab tệp), rồi nhấn Phím cách.

 2. Tiêu điểm là mục đầu tiên trong danh sách. Nhấn Phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy tệp bạn muốn mở, rồi nhấn Enter. Tệp mở ra trong Trình xem tệp. Khi bạn đã xem xong tệp, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Close button" (Nút đóng), rồi nhấn Enter.

 3. Để chỉnh sửa tệp, trong Trình xem tệp, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Edit" (Chỉnh sửa), rồi nhấn Phím cách. Menu con mở ra.

 4. Trong menu con, nhấn Phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn bạn muốn chọn, rồi nhấn Enter. Chỉnh sửa tệp, và các chỉnh sửa của bạn sẽ được lưu tự động.

  Lưu ý: Khi mở tệp Office, bạn sẽ được nhắc mở tệp trong Phiên bản trực tuyến của sản phẩm Office.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo Nhóm mới trong Microsoft Teams

Sử dụng bộ đọc màn hình để nhắn tin hoặc trò chuyện riêng tư trong Microsoft Teams

Phím tắt cho Microsoft Teams

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Microsoft Teams bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng Microsoft Teams for iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình được tích hợp sẵn cho iOS, để làm việc nhanh với các thành viên trong nhóm của bạn. Bạn có thể truy nhập các cuộc hội thoại, cuộc họp, tệp, và ghi chú của nhóm của bạn tại một điểm.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng iPhone. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với iPad.

Trong chủ đề này

Tìm và đọc tin nhắn mới trong một kênh

 • Trong Microsoft Teams, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Alerts tab" (Tab cảnh báo). Rồi nhấn đúp vào màn hình. Tab Cảnh báo mở ra.

 • Để duyệt nguồn cấp hoạt động mới nhất, trượt nhanh sang trái. VoiceOver sẽ thông báo hoạt động mới nhất khi bạn di chuyển. Các tin nhắn mới được thông báo như sau: "<team member> <activity> trong <channel name>."

 • Để mở một cuộc hội thoại, khi tới tin nhắn bạn muốn, nhấn đúp vào màn hình. Cuộc hội thoại mở ra. Để đọc tin nhắn mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi VoiceOver đọc tin nhắn cho bạn. Bạn sẽ nghe thấy: "Message from" (Tin nhắn từ , , .”<team member>, <date>, <message>).

 • Để đóng Cuộc hội thoại, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Back button" (Nút quay lại) rồi nhấn đúp vào màn hình.

Dẫn hướng và đọc các cuộc hội thoại theo mạch

 1. Trong Microsoft Teams, để đi đến một kênh của nhóm, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Teams tab" (Tab nhóm). Rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn. Tab Nhóm mở ra. Để duyệt các kênh, trượt nhanh sang trái. Khi bạn di chuyển, VoiceOver sẽ thông báo tên các kênh, sau đó là "Button" (Nút).

 2. Khi tới kênh bạn muốn đọc, nhấn đúp vào màn hình. Kênh mở ra.

 3. Để xem cuộc hội thoại được xâu chuỗi mới nhất, chắc chắn tab Cuộc hội thoại được mở. Để mở tab Cuộc hội thoại, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Conversations tab" (Tab cuộc hội thoại) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để đi đến cuộc hội thoại được xâu chuỗi mới nhất, trượt nhanh sang phải. VoiceOver sẽ thông báo cuộc hội thoại được xâu chuỗi mới nhất. Cuộc hội thoại được thông báo như sau: "Message from <team member>, <date>, <message>" (Tin nhắn từ <team member>, <date>, <message>). Để duyệt các cuộc hội thoại cũ hơn, trượt nhanh sang trái.

 5. Để mở một cuộc hội thoại, khi tới tin nhắn bạn muốn, nhấn đúp vào màn hình. Cuộc hội thoại mở ra.

 6. Để trả lời cuộc hội thoại, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Reply, text field" (Trả lời, trường văn bản) rồi nhấn đúp vào màn hình. Sử dụng bàn phím trên màn hình của bạn để nhập tin nhắn. Để đi đến bàn phím, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Q". Để gửi tin nhắn của bạn, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Send" (Gửi) rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Mẹo: Bạn cũng có thể tìm thấy bàn phím bằng cách khám phá các mục trên màn hình. Để khám phá, đặt một ngón tay lên màn hình, rồi kéo ra xung quanh. VoiceOver sẽ thông báo các mục khi bạn đến các mục đó. Để chọn một mục, nhấc ngón tay của bạn lên, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Để đóng Cuộc hội thoại, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Back button" (Nút quay lại) và nhấn đúp vào màn hình.

Thích và lưu một tin nhắn

 1. Trong một Cuộc hội thoại, để thích hoặc lưu một tin nhắn trong cuộc hội thoại được xâu chuỗi, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tin nhắn bạn muốn. Tin nhắn được thông báo như sau: "Message from <team member>, <date>, <message>" (Tin nhắn từ <team member>, <date>, <message>).

  Lưu ý: Trong khi bạn duyệt giữa các tin nhắn bạn cũng sẽ nghe thấy "Profile photo from (Ảnh hồ sơ từ) <team member>" và "Message options" (Tùy chọn tin nhắn).

 2. Khi tới tin nhắn bạn muốn, để đi đến tùy chọn tin nhắn, trượt nhanh sang phải. Bạn sẽ nghe thấy: "Message options" (Tùy chọn tin nhắn). Nhấn đúp để chọn.

 3. Menu tùy chọn tin nhắn mở ra và bạn sẽ nghe thấy: "Like button" (Nút thích). Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thích tin nhắn, nhấn đúp vào màn hình.

  • Để lưu tin nhắn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút lưu) và nhấn đúp vào màn hình.

 4. Menu đóng lại, và tiêu điểm di chuyển đến Cuộc hội thoại.

Tìm và đọc các tin nhắn đã lưu

 1. trong Microsoft Teams, để mở tab Thêm, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "More tab" (Tab Khác) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trong tab Khác, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Saved button" (Nút đã lưu) rồi nhấn đúp vào màn hình. Danh sách các tin nhắn đã lưu của bạn mở ra với tin nhắn mới nhất ở trên đầu.

 3. Để dẫn hướng tin nhắn đã lưu, trượt nhanh sang phải. VoiceOver thông báo tin nhắn đã lưu khi bạn di chuyển.

 4. Để mở cuộc hội thoại có chứa tin nhắn đã lưu, khi tới tin nhắn, nhấn đúp vào màn hình.

Gửi tin nhắn đến các kênh

Viết tin nhắn

 • Trong kênh bạn muốn soạn thảo tin nhắn của bạn, trên tab Cuộc hội thoại, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Start a new conversation, text field" (Bắt đầu cuộc hội thoại mới, trường văn bản). Nhấn đúp vào màn hình.

 • Nhập tin nhắn bằng bàn phím trên màn hình của bạn. Để đi đến bàn phím, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Q".

 • Sau khi nhập, để gửi tin nhắn của bạn, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Send button" (Nút gửi) rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Mẹo: Bạn cũng có thể gửi tin nhắn có chứa ảnh được lưu trong điện thoại của bạn. Để gửi ảnh, trong khi nhập tin nhắn, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Tap to attach images" (Nhấn để đính kèm ảnh). Nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Photo library" (Thư viện ảnh) và nhấn đúp vào màn hình. Sau đó chọn ảnh từ thư viện Ảnh của bạn.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để nhắn tin hoặc trò chuyện riêng tư trong Microsoft Teams

Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm kiếm cuộc hội thoại, người hoặc tệp trong Microsoft Teams

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Microsoft Teams bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng Microsoft Teams for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình được tích hợp sẵn của Android, để làm việc nhanh với các thành viên trong nhóm của bạn. Bạn có thể truy nhập các cuộc hội thoại, cuộc họp, tệp, và ghi chú của nhóm của bạn tại một nơi.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Android. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng chạy Android.

Trong chủ đề này

Tìm và đọc tin nhắn mới trong một kênh

 • Trong Microsoft Teams, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Activity tab" (Tab hoạt động). Rồi nhấn đúp vào màn hình. Tab Hoạt động mở ra.

 • Để duyệt nguồn cấp hoạt động mới nhất, trượt nhanh sang trái. TalkBack sẽ thông báo hoạt động mới nhất khi bạn di chuyển. Các tin nhắn mới được thông báo như sau: "<team member>, <date>, <activity> in <channel name>" (<team member>, <date>, <activity> trong <channel name>).

 • Để mở một cuộc hội thoại, khi tới tin nhắn bạn muốn, nhấn đúp vào màn hình. Cuộc hội thoại mở ra. Bạn sẽ nghe thấy: "Conversation" (Cuộc hội thoại). Để đọc tin nhắn mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi TalkBack đọc tin nhắn cho bạn. Bạn sẽ nghe thấy: “<team member>, <date>, <message>.”

 • Để đóng Cuộc hội thoại, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Back button" (Nút quay lại) rồi nhấn đúp vào màn hình.

Dẫn hướng và đọc các cuộc hội thoại theo mạch

 1. Trong Microsoft Teams, để đi đến một kênh, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Teams tab" (Tab nhóm). Rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn. Tab Nhóm mở ra. Để duyệt các kênh, trượt nhanh sang phải. Khi bạn di chuyển, TalkBack sẽ thông báo tên các kênh, sau đó là "Channel" (Kênh).

 2. Khi tới kênh bạn muốn, để đọc tin nhắn mới, nhấn đúp vào màn hình. Kênh mở ra.

 3. Để đi đến cuộc hội thoại theo mạch mới nhất, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy tin nhắn. Tin nhắn được thông báo như sau: “<team member>, <date>, <message>”. Để duyệt các cuộc hội thoại cũ hơn, trượt nhanh sang trái. TalkBack sẽ thông báo các cuộc hội thoại khi bạn di chuyển.

 4. Để mở cuộc hội thoại, khi tới tin nhắn trong cuộc hội thoại, nhấn đúp vào màn hình. Cuộc hội thoại mở ra.

 5. Để trả lời một cuộc hội thoại, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Reply" (Trả lời) rồi nhấn đúp vào màn hình. Sử dụng bàn phím trên màn hình của bạn để nhập tin nhắn. Để đi đến bàn phím, đặt một ngón tay lên màn hình và kéo xung quanh cho đến khi bạn nghe thấy một thành phần bàn phím. Để gửi tin nhắn của bạn, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Send message button" (Nút gửi tin nhắn) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Để đóng Cuộc hội thoại, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Back button" (Nút quay lại) và nhấn đúp vào màn hình.

Thích và lưu một tin nhắn

 1. Trong một kênh hoặc Cuộc hội thoại, để thích hoặc lưu một tin nhắn, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tin nhắn bạn muốn. Tin nhắn được thông báo như sau: "Message from <team member>, <date>, <message>" (Tin nhắn từ <team member>, <date>, <message>).

  Lưu ý: Trong khi bạn duyệt giữa các tin nhắn bạn cũng sẽ nghe thấy "Profile photo from (Ảnh hồ sơ từ) <team member>" và "Message options" (Tùy chọn tin nhắn).

 2. Khi tới tin nhắn bạn muốn, để đi đến tùy chọn tin nhắn, trượt nhanh sang phải. Bạn sẽ nghe thấy: "Message options" (Tùy chọn tin nhắn). Nhấn đúp để chọn.

 3. Menu tùy chọn tin nhắn mở ra. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thích tin nhắn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Like button" (Nút thích) và nhấn đúp vào màn hình.

  • Để lưu tin nhắn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút lưu) và nhấn đúp vào màn hình.

 4. Menu đóng lại, và tiêu điểm di chuyển đến kênh hoặc Cuộc hội thoại.

Tìm và đọc các tin nhắn đã lưu

 • Trong Microsoft Teams, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "More tab" (Tab Khác) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 • Trong tab Khác, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Open my saved bookmarks" (Mở thẻ đánh dấu đã lưu của tôi) rồi nhấn đúp vào màn hình. Danh sách các tin nhắn đã lưu của bạn mở ra với tin nhắn mới nhất ở trên đầu. Bạn sẽ nghe thấy: "Saved" (Đã lưu).

 • Để dẫn hướng tin nhắn đã lưu, trượt nhanh sang phải. TalkBack thông báo tin nhắn đã lưu khi bạn di chuyển.

 • Để mở cuộc hội thoại có chứa tin nhắn đã lưu, duyệt đến tin nhắn và nhấn đúp vào màn hình.

Gửi tin nhắn đến các kênh

Viết tin nhắn

 • Trong kênh bạn muốn soạn thảo tin nhắn của bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Type a new message button" (Nút nhập tin nhắn mới). Nhấn đúp vào màn hình.

 • Nhập tin nhắn sử dụng bàn phím trên màn hình của bạn. Để đi đến bàn phím, đặt một ngón tay lên màn hình và kéo xung quanh cho đến khi bạn nghe thấy một thành phần bàn phím.

 • Sau khi nhập, để gửi tin nhắn của bạn, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Send message button" (Nút gửi tin nhắn) và nhấn đúp vào màn hình.

  Mẹo: Trong tin nhắn của bạn, bạn cũng có thể gửi emoji, gif, hoặc ảnh được lưu trong điện thoại của bạn. Trong khi nhập tin nhắn của bạn, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn bạn muốn. Sau đó nhấn đúp vào màn hình để chọn tùy chọn.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để nhắn tin hoặc trò chuyện riêng tư trong Microsoft Teams

Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm kiếm cuộc hội thoại, người hoặc tệp trong Microsoft Teams

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Microsoft Teams bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng Microsoft Teams trên web với bàn phím và Narrator của bạn, bộ đọc màn hình được tích hợp sẵn Windows, để làm việc nhanh với các thành viên trong nhóm của bạn. Bạn có thể truy nhập các cuộc hội thoại, cuộc họp, tệp, và ghi chú của nhóm của bạn tại một điểm.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi bạn sử dụng Microsoft Teams trên web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Microsoft Teams trên web chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Microsoft Teams trên web.

Trong chủ đề này

Tìm và đọc tin nhắn mới trong một kênh

Khi một tin nhắn mới đến, Trình tường thuật sẽ đọc chi tiết tin nhắn và văn bản. Bạn cũng có thể duyệt tin nhắn trong thẻ Cuộc hội thoại của một kênh.

 1. Trong một kênh, nhấn Tab hoặc Alt+Phím mũi tên trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Selected Conversations tab item" (Mục tab cuộc hội thoại đã chọn).

 2. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy tin nhắn mới nhất. Trình tường thuật đọc tin nhắn.

  Lưu ý: Để mở và trả lời mạch mới nhất, nhấn Alt+R.

 3. Để di chuyển trong danh sách thư, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống. Bạn nghe thấy nội dung và chi tiết tin nhắn khi tới tin nhắn.

Dẫn hướng và đọc các cuộc hội thoại theo mạch

 1. Nếu cuộc hội thoại bạn đang tham gia là cuộc hội thoại theo mạch, bạn sẽ nghe thấy: "Threaded conversation from <sender name>" (Cuộc hội thoại theo mạch từ <sender name>). Để mở cuộc hội thoại theo mạch, nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy tin nhắn đầu tiên trong chuỗi đó.

 2. Để di chuyển giữa các tin nhắn trong một cuộc hội thoại theo mạch, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống. Narrator đọc các tin nhắn khi bạn di chuyển qua chúng.

 3. Để mở một tin nhắn cho các hành động tiếp theo, nhấn Enter. Để di chuyển tiêu điểm trở lại cuộc hội thoại theo mạch, nhấn Esc.

Thích và lưu một tin nhắn

 1. Trong một cuộc hội thoại, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy tin nhắn cuối cùng trong cuộc hội thoại đó.

 2. Nhấn Phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy thông báo bạn muốn thích hoặc lưu.

 3. Nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Unchecked, Save this message, checkbox" (Bỏ đánh dấu, Lưu tin nhắn này, hộp đánh dấu).

  Lưu ý: Nếu tin nhắn bạn muốn lưu là tin nhắn bạn đã gửi, thay vào đó bạn sẽ nghe thấy "More options" (Tùy chọn khác). Nhấn Phím mũi tên phải. Bạn sẽ nghe thấy: "Unchecked, Save this message, checkbox" (Bỏ đánh dấu, Lưu tin nhắn này, hộp đánh dấu).

  • Để lưu tin nhắn, nhấn Phím cách.

  • Để thích tin nhắn, nhấn Phím mũi tên phải. Bạn sẽ nghe thấy: "Liked button" (Nút đã thích). Nhấn Phím cách.

Tìm và đọc các tin nhắn đã lưu

 1. Để mở menu Cài đặt, nhấn Alt+G. Bạn sẽ nghe thấy: "Change your status, menu item" (Thay đổi trạng thái của bạn, mục menu). Tiêu điểm là trạng thái hiện tại.

 2. Nhấn Alt+Phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy: "Saved messages" (Tin nhắn đã lưu), rồi nhấn Enter. Danh sách các tin nhắn đã lưu của bạn mở ra, tin nhắn mới nhất là mục đầu tiên.

 3. Để duyệt danh sách các tin nhắn đã lưu, nhấn Alt+Phím mũi tên lên hoặc xuống. Narrator đọc nội dung và chi tiết tin nhắn khi tới tin nhắn.

Gửi tin nhắn đến các kênh

Viết tin nhắn

 1. Trong tab Cuộc hội thoại, nhấn C. Tiêu điểm di chuyển đến hộp soạn thảo tin nhắn. Bạn sẽ nghe thấy: "Compose new message, editing" (Soạn thảo tin nhắn mới, chỉnh sửa).

  Mẹo: Để mở rộng hộp soạn thảo để truy nhập nhiều tùy chọn chỉnh sửa hơn, nhấn Alt+X. Để thu gọn hộp, nhấn lại Alt+X.

 2. Nhập tin nhắn của bạn. Bạn cũng có thể thêm phần đính kèm hoặc thậm chí emoji, nhãn dán, hoặc meme để tin nhắn của bạn thêm hấp dẫn.

 3. Để gửi tin nhắn, nhấn Ctrl+Enter.

Thêm phần đính kèm

 1. Nhấn Alt+A. Bộ chọn phần đính kèm mở ra.

 2. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy vị trí đám mây từ đó bạn muốn thêm tệp, rồi nhấn Phím cách.

 3. Nhấn Phím mũi tên lên hoặc xuống để di chuyển trong danh sách thư mục hoặc tệp, và nhấn Enter để mở thư mục.

 4. Khi bạn nghe thấy tệp bạn muốn đính kèm, nhấn Enter. Tệp được đính kèm vào tin nhắn của bạn.

Đính kèm tệp cục bộ

 1. Để đính kèm tệp từ máy tính của bạn vào tin nhắn của bạn, nhấn Alt+A.

 2. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Upload button" (Nút tải lên), rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Open dialog, File name, editable edit" (Hộp thoại mở, Tên tệp, chỉnh sửa có thể chỉnh sửa được). Hộp thoại Mở của Windows mở ra.

 3. Nhấn Tab để dẫn hướng hộp thoại.

 4. Khi bạn đã tìm thấy và chọn tệp của bạn, nhấn Alt+O. Tệp được đính kèm vào tin nhắn của bạn.

Thêm emoji

 1. Trong hộp soạn thảo tin nhắn, nhấn Alt+Q.

 2. Nhấn Tab để di chuyển đến danh sách emoji. Nhấn Phím mũi tên trái hoặc phải để di chuyển trong danh sách.

 3. Khi bạn nghe thấy emoji bạn muốn thêm, nhấn Enter. Emoji được thêm vào tin nhắn của bạn.

Thêm nhãn dán hoặc meme

 1. Trong hộp tin nhắn, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Attachment menu item" (Mục menu phần đính kèm).

 2. Nhấn Phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "Choose a sticker" (Chọn nhãn dán), rồi nhấn Enter.

 3. Để di chuyển đến bảng danh mục nhãn dán và meme, nhấn Shift+Tab. Để di chuyển trong bảng, nhấn phím mũi tên Lên hoặc Xuống. Để chọn thư mục, nhấn Enter.

 4. Để di chuyển đến danh sách nhãn dán và meme trong danh mục, nhấn Tab. Sau đó nhấn phím mũi tên Trái hoặc Phải để di chuyển qua danh sách. Để chọn, nhấn Phím cách.

 5. Chỉnh sửa nhãn dán hoặc văn bản meme theo ý thích của bạn, và khi bạn đã hoàn tất, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Done button" (Nút hoàn tất), rồi nhấn Phím cách.

Thêm hoặc mở tệp trong một kênh

Tải tệp cục bộ lên

 1. Trong một kênh, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Selected, Conversations tab item" (Đã chọn, mục tab cuộc hội thoại), rồi nhấn Alt+Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Files tab item" (Mục tab tệp), rồi nhấn Enter.

 2. Nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "New, create a new folder or file" (Mới, tạo một thư mục hoặc tệp mới).

 3. Nhấn Phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "Upload" (Tải lên), rồi nhấn Enter. Hộp thoại tệp Mở của Windows mở ra.

  Lưu ý: Bạn cũng có thể thêm tệp sử dụng hộp soạn thảo tin nhắn. Xem hướng dẫn ở Thêm phần đính kèm.

 4. Nhấn Tab và các phím mũi tên để dẫn hướng hộp thoại.

 5. Khi bạn đã tìm thấy và chọn tệp của bạn, nhấn Alt+O.

Tạo tệp mới

 1. Trong một kênh, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Selected, Conversations tab item" (Đã chọn, mục tab cuộc hội thoại), rồi nhấn Alt+Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Files tab item" (Mục tab tệp), rồi nhấn Enter.

 2. Nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "New, create a new folder or file" (Mới, tạo một thư mục hoặc tệp mới), rồi nhấn Enter.

 3. Nhấn Phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy loại tệp bạn muốn tạo, rồi nhấn Enter.

 4. Nhập tên tệp của bạn, rồi nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Create button" (Nút tạo).

 5. Thêm nội dung của bạn vào tệp. Tệp sẽ được lưu tự động trên tab Tệp của kênh.

Mở một tệp

 1. Trong một kênh, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Conversations tab, selected" (Tab cuộc hội thoại, đã chọn), rồi nhấn Alt+Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "Files tab item" (Mục tab tệp), rồi nhấn Enter.

 2. Nhấn Phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy tệp bạn muốn mở, rồi nhấn Enter. Tệp mở ra trong Trình xem tệp. Khi bạn đã xem xong tệp, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Close button" (Nút đóng), rồi nhấn Enter.

 3. Để chỉnh sửa tệp, trong Trình xem tệp, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Edit" (Chỉnh sửa), rồi nhấn Phím cách. Menu con mở ra.

 4. Trong menu con, nhấn Phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn bạn muốn chọn, rồi nhấn Enter. Chỉnh sửa tệp, và các chỉnh sửa của bạn sẽ được lưu tự động.

  Lưu ý: Khi mở tệp Office, bạn sẽ được nhắc mở tệp trong Phiên bản trực tuyến của sản phẩm Office.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo Nhóm mới trong Microsoft Teams

Sử dụng bộ đọc màn hình để nhắn tin hoặc trò chuyện riêng tư trong Microsoft Teams

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Microsoft Teams bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×