Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày PowerPoint

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

bản trình bày PowerPoint hoạt động như hiển thị trang chiếu. Để truyền tải thư hoặc câu chuyện, bạn cũng ngắt nó vào trang chiếu. Suy nghĩ của từng bản chiếu dưới dạng một bức vẽ trống cho các bức ảnh và các từ giúp bạn xây dựng câu chuyện của bạn.

Chọn một chủ đề

Khi bạn mở PowerPoint, bạn sẽ nhìn thấy một số chủ đề và mẫu được tạo sẵn. Chủ đề là một thiết kế trang chiếu có chứa màu trùng khớp, phông chữ và những hiệu ứng đặc biệt như bóng, phản chiếu và nhiều hiệu ứng khác.

 1. Trên tab tệp của ruy-băng, chọn mới, sau đó chọn một chủ đề.

  PowerPoint Hiển thị cho bạn bản xem trước của chủ đề, với các biến thể màu bốn để chọn từ ở bên phải.

 2. Bấm vào Tạo hoặc chọn một biến thể màu rồi sau đó bấm vào Tạo.

  Hiển thị hộp thoại Tạo bản trình này Mới từ chủ đề trong PowerPoint

Đọc thêm: sử dụng hoặc tạo chủ đề trong PowerPoint

Chèn một bản chiếu mới

 • Trên tab Trang đầu, bấm vào nửa dưới của Trang chiếu Mới, rồi chọn một bố trí trang chiếu.

  Hiển thị nút Trang chiếu Mới tên tab Nhà của ribbon trong PowerPoint

Đọc thêm: Thêm, sắp xếp lại và xóa bản chiếu.

Lưu bản trình bày của bạn

 1. Trên tab Tệp, chọn Lưu.

 2. Chọn hoặc duyệt đến một thư mục.

 3. Trong hộp Tên tệp, hãy nhập tên cho bản trình bày của bạn, rồi chọn Lưu.

Lưu ý: Nếu bạn thường xuyên lưu các tệp vào một thư mục nhất định, bạn có thể 'ghim' đường dẫn để tệp luôn khả dụng (như minh họa bên dưới).

Lưu bản trình bày PowerPoint của bạn

Mẹo: Lưu công việc của bạn khi bạn đi tới. Nhấn Ctrl + S thường.

Đọc thêm: lưu tệp bản trình bày của bạn

Thêm văn bản

Chọn chỗ dành sẵn cho văn bản và bắt đầu nhập.

Hiển thị thao tác thêm văn bản vào trường văn bản trong PowerPoint

Định dạng văn bản

 1. Chọn văn bản.

 2. Bên dưới Công cụ Vẽ, chọn Định dạng.

  Hiển thị tab Công cụ Vẽ trên dải băng trong PowerPoint

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thay đổi màu văn bản, chọn Tô Văn bản, sau đó chọn một màu.

  • Để thay đổi màu đường viền của văn bản, chọn Viền ngoài Văn bản, sau đó chọn một màu.

  • Để áp dụng đổ bóng, phản chiếu, vầng sáng, góc xiên, xoay 3-D, biến đổi, hãy chọn Hiệu ứng Văn bản, sau đó chọn hiệu ứng mà bạn muốn.

Đọc thêm:

Thêm hình ảnh

Trên tab Chèn, hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây:

 • Để chèn một hình đã lưu vào ổ cứng cục bộ hoặc máy chủ nội bộ, hãy chọn Ảnh, duyệt tìm hình đó và sau đó chọn Chèn.

 • Để chèn ảnh từ web, hãy chọn Ảnh trực tuyếnvà sử dụng hộp tìm kiếm để tìm ảnh.

  Hộp thoại Chèn Ảnh trong PowerPoint

  Chọn một ảnh, rồi bấm vào Chèn.

Thêm ghi chú của diễn giả

Các bản chiếu sẽ hay nhất khi bạn không sử dụng quá nhiều thông tin. Bạn có thể đặt các dữ liệu và ghi chú hữu ích vào ghi chú của diễn giả và tham khảo các thông tin đó khi bạn trình bày.

 1. Để mở ngăn ghi chú, ở dưới cùng của cửa sổ, hãy bấm vào Ghi chú nút ghi chú trong PowerPoint .

 2. Bấm vào bên trong ngăn Ghi chú bên dưới trang chiếu và bắt đầu nhập ghi chú của bạn.

  Hiện ngăn Ghi chú của diễn giả trong PowerPoint

Đọc thêm:

Trình bày bản thuyết trình của bạn

Trên tab Chiếu hình, thực hiện một trong những thao tác sau đây:

Thoát ra khỏi màn hình Chiếu hình

Để thoát khỏi dạng xem Chiếu hình vào bất kỳ lúc nào, trên bàn phím, hãy nhấn Esc.

Chọn một chủ đề

Khi bạn bắt đầu một bản trình bày PowerPoint mới, bạn sẽ có cơ hội để chọn một chủ đề hoặc mẫu. Chủ đề là thiết kế bản chiếu có chứa kết hợp màu, phông và hiệu ứng đặc biệt như đổ bóng, phản chiếu, và nhiều hơn nữa.

 1. Trên tab tệp , chọn mới, sau đó, bên dưới mẫu sẵn dùng và chủ đề, chọn chủ đề.

  Khi bạn bấm vào mỗi chủ đề, PowerPoint Hiển thị cho bạn bản xem trước ở bên phải.

 2. Khi bạn tìm thấy bạn muốn, hãy bấm tạo.

  Hiển thị bản xem trước của một chủ đề

Đọc thêm: sử dụng hoặc tạo chủ đề trong PowerPoint

Chèn một bản chiếu mới

 • Trên tab Trang đầu, bấm vào nửa dưới của Trang chiếu Mới, rồi chọn một bố trí trang chiếu.

  Hiển thị nút Trang chiếu Mới tên tab Nhà của ribbon trong PowerPoint

Đọc thêm: Thêm, sắp xếp lại và xóa bản chiếu.

Lưu bản trình bày của bạn

 1. Trên tab Tệp, chọn Lưu.

 2. Trong hộp Tên tệp, hãy nhập tên cho bản trình bày của bạn, rồi chọn Lưu.

Mẹo: Lưu công việc của bạn khi bạn đi tới. Nhấn Ctrl + S thường.

Đọc thêm: lưu tệp bản trình bày của bạn

Thêm văn bản

Chọn chỗ dành sẵn cho văn bản và bắt đầu nhập.

Hiển thị thao tác thêm văn bản vào trường văn bản trong PowerPoint

Định dạng văn bản

 1. Chọn văn bản.

 2. Bên dưới Công cụ Vẽ, chọn Định dạng.

  Hiển thị tab Công cụ Vẽ trên dải băng trong PowerPoint

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thay đổi màu văn bản, chọn Tô Văn bản, sau đó chọn một màu.

  • Để thay đổi màu đường viền của văn bản, chọn Viền ngoài Văn bản, sau đó chọn một màu.

  • Để áp dụng đổ bóng, phản chiếu, vầng sáng, góc xiên, xoay 3-D, biến đổi, hãy chọn Hiệu ứng Văn bản, sau đó chọn hiệu ứng mà bạn muốn.

Đọc thêm:

Thêm hình ảnh

 1. Trên tab chèn , hãy chọn ảnh.

 2. Duyệt tìm ảnh bạn muốn, sau đó chọn chèn.

Thêm ghi chú diễn giả

Trang chiếu phù hợp nhất khi bạn không cram trong quá nhiều thông tin. Bạn có thể đưa thông tin hữu ích và ghi chú trong ghi chú diễn giả, và tham chiếu đến chúng khi bạn trình bày. Trong dạng xem thường, ngăn ghi chú nằm ngay bên dưới cửa sổ dạng xem trang chiếu.

 1. Trên tab Xem, trong nhóm Dạng xem Bản trình bày, bấm vào Thông thường.

 2. Bấm vào bên trong ngăn Ghi chú bên dưới trang chiếu và bắt đầu nhập ghi chú của bạn.

  Hiển thị ngăn ghi chú bên dưới cửa sổ trang chiếu

Trình bày bản thuyết trình của bạn

Trên tab Chiếu hình, thực hiện một trong những thao tác sau đây:

 • Để bắt đầu bản trình bày ở bản chiếu đầu tiên, trong nhóm Bắt đầu Chiếu hình, hãy bấm vào Từ Đầu.

  Hiển thị tab Trình Chiếu trên dải băng trong PowerPoint

 • Nếu bạn không ở bản chiếu đầu tiên và muốn bắt đầu ở vị trí hiện tại, hãy bấm vào Từ Bản chiếu Hiện thời.

 • Nếu bạn cần trình bày để những người không phải bạn đang ở đâu, hãy bấm phát rộng trình chiếu để thiết lập bản trình bày trên web. Để tìm hiểu thêm, hãy xem phát rộng bản trình bày PowerPoint của bạn với khán giả từ xa.

Thoát ra khỏi màn hình Chiếu hình

Để thoát khỏi dạng xem Chiếu hình vào bất kỳ lúc nào, trên bàn phím, hãy nhấn Esc.

Chọn một chủ đề

Khi bạn bắt đầu một bản trình bày PowerPoint mới, bạn sẽ có cơ hội để chọn một chủ đề hoặc mẫu. Chủ đề là thiết kế bản chiếu có chứa kết hợp màu, phông và hiệu ứng đặc biệt như đổ bóng, phản chiếu, và nhiều hơn nữa.

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Hình ảnh nút Office , rồi bấm Mới.

 2. Bên dưới mẫu, bấm Cài đặt chủ đề.

  Khi bạn bấm vào mỗi chủ đề, PowerPoint Hiển thị cho bạn bản xem trước ở bên phải.

 3. Khi bạn tìm thấy bạn muốn, hãy bấm tạo ở dưới cùng của cửa sổ.

Đọc thêm: sử dụng hoặc tạo chủ đề trong PowerPoint

Chèn một bản chiếu mới

 • Trên tab Trang đầu, bấm vào nửa dưới của Trang chiếu Mới, rồi chọn một bố trí trang chiếu.

  Hiển thị nút Trang chiếu Mới tên tab Nhà của ribbon trong PowerPoint

Đọc thêm: Thêm, sắp xếp lại và xóa bản chiếu.

Lưu bản trình bày của bạn

 1. Nhấp vào nút Microsoft Office Hình ảnh nút Office , rồi nhấp Lưu.

 2. Trong hộp Tên tệp, hãy nhập tên cho bản trình bày của bạn, rồi chọn Lưu.

Mẹo: Lưu công việc của bạn khi bạn đi tới. Nhấn Ctrl + S thường.

Thêm văn bản

Chọn chỗ dành sẵn cho văn bản và bắt đầu nhập.

Hiển thị thao tác thêm văn bản vào trường văn bản trong PowerPoint

Định dạng văn bản

 1. Chọn văn bản.

 2. Bên dưới Công cụ Vẽ, chọn Định dạng.

  Hiển thị tab Công cụ Vẽ trên dải băng trong PowerPoint

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thay đổi màu văn bản, chọn Tô Văn bản, sau đó chọn một màu.

  • Để thay đổi màu đường viền của văn bản, chọn Viền ngoài Văn bản, sau đó chọn một màu.

  • Để áp dụng đổ bóng, phản chiếu, vầng sáng, góc xiên, xoay 3-D, biến đổi, hãy chọn Hiệu ứng Văn bản, sau đó chọn hiệu ứng mà bạn muốn.

Đọc thêm:

Thêm hình ảnh

 1. Trên tab chèn , hãy chọn ảnh.

 2. Duyệt tìm ảnh bạn muốn, sau đó chọn chèn.

Thêm ghi chú diễn giả

Trang chiếu phù hợp nhất khi bạn không cram trong quá nhiều thông tin. Bạn có thể đưa thông tin hữu ích và ghi chú trong ghi chú diễn giả, và tham chiếu đến chúng khi bạn trình bày. Trong dạng xem thường, ngăn ghi chú nằm ngay bên dưới cửa sổ dạng xem trang chiếu.

 1. Trên tab Xem, trong nhóm Dạng xem Bản trình bày, bấm vào Thông thường.

 2. Bấm vào bên trong ngăn Ghi chú bên dưới trang chiếu và bắt đầu nhập ghi chú của bạn.

  Hiển thị ngăn ghi chú bên dưới cửa sổ trang chiếu

Trình bày bản thuyết trình của bạn

Trên tab Chiếu hình, thực hiện một trong những thao tác sau đây:

 • Để bắt đầu bản trình bày ở bản chiếu đầu tiên, trong nhóm Bắt đầu Chiếu hình, hãy bấm vào Từ Đầu.

 • Nếu bạn không ở bản chiếu đầu tiên và muốn bắt đầu ở vị trí hiện tại, hãy bấm vào Từ Bản chiếu Hiện thời.

Thoát ra khỏi màn hình Chiếu hình

Để thoát khỏi dạng xem Chiếu hình vào bất kỳ lúc nào, trên bàn phím, hãy nhấn Esc.

Mẹo để tạo một bản trình bày hiệu quả

Cân nhắc các mẹo sau đây để giữ cho khán giả của bạn quan tâm.

Thu nhỏ cực tiểu số trang chiếu

Để xóa thư giữ nguyên và để giữ cho khán giả của bạn và chú ý quan tâm, số trang chiếu trong bản trình bày để tối thiểu.

Chọn kích cỡ phông chữ thân thiện với người xem

Khán giả có thể đọc trang chiếu của bạn từ xa. Nói chung, cỡ phông nhỏ hơn 30 có thể là quá khó khăn cho khán giả xem.

Giữ lại văn bản trang chiếu của bạn đơn giản

Bạn muốn khán giả của bạn để nghe nội dung trình bày thông tin của bạn, thay vì đọc màn hình. Dùng dấu đầu dòng hoặc ngắn câu, và tìm cách giữ mỗi mục một dòng.

Một số máy chiếu xén bản chiếu ở cạnh, sao cho dài câu có thể xén.

Dùng hình ảnh trực quan để giúp nhận tin nhắn của bạn

Hình ảnh, biểu đồ, đồ thị và đồ họa SmartArt cung cấp các gợi ý trực quan cho khán giả của bạn cần nhớ. Thêm hình có ý nghĩa để bổ sung cho văn bản và nhắn tin trên trang chiếu của bạn.

Giống như với văn bản, Tuy nhiên, tránh bao gồm quá nhiều hỗ trợ trực quan trên trang chiếu của bạn.

Tạo nhãn cho biểu đồ và đồ thị dễ hiểu

Sử dụng chỉ đủ văn bản để thực hiện các thành phần nhãn trong biểu đồ hoặc đồ thị dễ hiểu.

Áp dụng nền bản chiếu tinh tế, nhất quán

Chọn một hấp dẫn, nhất quán mẫu hoặc chủ đề mà không phải là quá bắt mắt. Bạn không muốn nền hoặc thiết kế để làm giảm từ thông điệp của bạn.

Tuy nhiên, bạn cũng muốn cung cấp độ tương phản giữa màu nền và màu văn bản. Các chủ đề dựng sẵn trong PowerPoint 2010 đặt độ tương phản giữa một nền nhạt với văn bản có màu đậm hoặc đậm nền với văn bản có màu bình thường.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng chủ đề, hãy xem áp dụng một chủ đề để thêm màu và kiểu cho bản trình bày của bạn.

Kiểm tra chính tả và ngữ pháp

Để lấy và duy trì tôn trọng khán giả của bạn, luôn kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong bản trình bày của bạn.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×