Các tác vụ đã hoàn thành không bị xóa cho dòng công việc sử dụng kiểu nền tảng dòng công việc SharePoint 2013

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Vấn đề

Cân nhắc kịch bản sau đây:

  • Trong SharePoint Online hoặc SharePoint Server, bạn có một dòng công việc sử dụng kiểu nền tảng dòng công việc SharePoint 2013.

  • Dòng công việc sử dụng hành động giao nhiệm vụ hoặc bắt đầu một nhiệm vụ .

Tuy nhiên, sau khi dòng công việc hoàn tất, nhiệm vụ hoàn thành không bị xóa như mong muốn.

Giải pháp

Đây là hành vi dự kiến cho dòng công việc sử dụng kiểu nền tảng dòng công việc SharePoint 2013. Các tác vụ đã hoàn thành dòng công việc không bị xóa. Nhiệm vụ chưa hoàn thành dòng công việc sẽ bị xóa theo mặc định trừ khi bạn thay đổi thiết đặt PreserveIncompleteTasks thành cho các thuộc tính nhiệm vụ trong SharePoint Designer 2013. Dòng công việc sử dụng kiểu nền tảng dòng công việc SharePoint 2010 xóa nhiệm vụ đã hoàn thành và chưa hoàn thành theo mặc định.

Xem thêm thông tin

Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến Cộng đồng Microsoft.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×