Các tài liệu tin cậy

Cập nhật gần nhất 24/07/2015

Bạn muốn làm gì?

Tạo các tài liệu tin cậy

Tin cậy các tài liệu trên mạng

Xem hoặc sửa đổi các thiết đặt Tài liệu Tin cậy trong Trung tâm Tin cậy

Các thiết đặt Tài liệu Tin cậy được giải thích

Các tài liệu tin cậy là gì?

Tạo các tài liệu tin cậy

Khi bạn mở một tệp mới có nội dung động (các kết nối dữ liệu, macro và v.v.) Thanh Thông báo xuất hiện bởi vì nội dung động có thể chứa virus và các mối nguy cơ bảo mật khác có thể gây hại cho máy tính của bạn hoặc mạng của tổ chức bạn. Tuy nhiên, nếu bạn tin cậy nguồn của tệp hoặc biết là nội dung động là an toàn (ví dụ, macro được ký bởi một nhà xuất bản tin cậy), khi đó bạn có thể bật nội dung động của tệp. Thao tác này sẽ biến tệp trở thành một tài liệu tin cậy. Khi bạn mở lại tệp, Thanh Thông Báo sẽ không xuất hiện. Sử dụng các chỉ dẫn sau để biến tệp của bạn trở thành một tài liệu tin cậy.

Hình ảnh dưới đây là ví dụ về Thanh Thông báo khi có macro trong tệp.

Thanh Thông báo Cảnh báo Bảo mật cho macro

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Thông tin.

 3. Trong vùng Cảnh báo Bảo mật, bấm Bật Nội dung.

  Khu vực Cảnh báo Bảo mật, Luôn bật

 4. Hai tùy chọn xuất hiện: Bật Tất cả Nội dungTùy chọn Nâng cao.

  • Bật tất cả nội dung.     Biến tệp thành tài liệu tin cậy để cho phép chạy nội dung động.

  • Tùy chọn Nâng cao     Chọn nội dung động nào sẽ chạy cho phiên này. Thao tác này sẽ bật nội dung chỉ một lần. Thanh Thông báo xuất hiện khi bạn mở lại tệp.

Lưu ý: Nếu bạn biết tệp đến từ một nguồn tin cậy, bạn có thể bấm Bật Nội dung trên Thanh Thông báo. Tệp trở thành tài liệu tin cậy và nó sẽ không mở lại với Thanh Thông báo. Bạn có thể đọc phần cuối để biết thêm thông tin về tài liệu tin cậy.

Một số tệp không thể trở thành các tài liệu tin cậy

Có nhiều trường hợp trong đó bạn không thể biến một tệp thành một tài liệu tin cậy. Ví dụ, một hoặc một số kiểu nội dung động đã bị tắt khi bạn cố gắng mở tệp. Nội dung động có thể bị tắt nếu:

 • Người quản trị hệ thống đã thiết đặt chính sách Bảo mật để tắt một kiểu nội dung động nhất định cho tổ chức của bạn (ví dụ, Tắt tất cả các macro mà không thông báo). Trong trường hợp này, nếu bạn mở một tệp với macro và các kết nối dữ liệu, tệp có thể không được tin cậy bởi vì macro được tắt khi tệp mở.

 • Bạn đã thay đổi các thiết đặt Trung tâm Tin cậy cho một hoặc nhiều kiểu nội dung động.

Để thấy các thiết đặt Bảo mật, bấm tab Tệp. Bấm Tùy chọn. Bấm Trung tâm Tin cậy rồi bấm Thiết đặt Trung tâm tin cậy. Hoặc bạn có thể biết thêm trong Xem tùy chọn và thiết đặt của tôi trong Trung tâm Tin cậy.

Các lý do khác giải thích vì sao một số tệp không thể trở thành các tài liệu tin cậy

 • Tệp được mở từ một vị trí không an toàn, như thư mục Internet tạm thời của bạn (TIF) hoặc thư mục Tạm thời

 • Nếu tính năng được người quản trị hệ thống tắt cho các vị trí mạng hoặc cho tất cả vị trí

 • Nếu tệp mà bạn đang cố gắng tin cậy là một mẫu, chẳng hạn như các tệp với các đuôi mở rộng .dot, .dotx hoặc .dotm

Đối với các tệp này, bấm Bật Tất cả Nội dung để bật nội dung động cho phiên đó. Điều này bật nội dung chỉ một lần. Thanh Thông báo xuất hiện khi bạn mở lại tệp.

Ví dụ sau đây là hình ảnh khu vực Cảnh báo Bảo mật khi một tệp không thể tin cậy.

Vùng Cảnh báo Bảo mật khi một tệp không được tin cậy

Đầu Trang

Tin cậy các tài liệu trên mạng

Bạn nên cẩn thận trước khi tin cậy các tài liệu trên một mạng bởi vì người khác có thể Iàm xáo trộn các tệp mạng hoặc thay đổi nội dung động trong đó. Để giảm khả năng rủi ro bảo mật, bạn nên tin các tệp trên vị trí mạng được kiểm soát truy nhập hoặc được tạo ra bởi người quản trị hệ thống.

Hộp thoại Cảnh báo Bảo mật xuất hiện khi bạn cố gắng tin cậy một tệp từ một vị trí mạng. Bạn có thể bấm Không hiển thị lại thông báo này rồi hộp thoại sẽ không xuất hiện lại. Ngoài ra, bạn có thể tắt tính năng bằng cách bấm Không trên hộp thoại Cảnh báo Bảo mật.

Tắt tính năng Tài liệu tin cậy cho các vị trí mạng

Bạn có thể tắt tính năng Tài liệu Tin cậy cho vị trí mạng bằng cách lựa chọn trong Trung tâm Tin cậy.

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Tùy chọn.

 3. Bấm Trung tâm Tin cậy, rồi bấm Thiết đặt Trung tâm Tin cậy.

 4. Bấm Tài liệu Tin Cậy.

 5. Xóa hộp kiểm Cho phép tài liệu trên một mạng được tin cậy.

Khu vực Tài liệu Tin cậy của Trung tâm Tin cậy

Đầu Trang

Xem hoặc sửa đổi các thiết đặt Tài liệu Tin cậy trong Trung tâm Tin cậy

Bạn có thể xem hoặc thay đổi các thiết đặt Tài liệu Tin cậy trong Trung tâm Tin cậy. Thực hiện thay đổi sẽ khởi chạy hoặc tắt khả năng tạo tài liệu tin cậy giúp bảo vệ máy tính của bạn và mạng tổ chức của bạn khỏi các mã độc hại có thể có trong nội dung động.

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Tùy chọn.

 3. Bấm Trung tâm Tin cậy, rồi bấm Thiết đặt Trung tâm Tin cậy.

 4. Bấm Tài liệu Tin Cậy.

 5. Lựa chọn các tài liệu tin cậy mà bạn muốn.

Đầu Trang

Giải thích các thiết đặt Tài liệu Tin cậy

 • Cho phép tài liệu trên một mạng được tin cậy.     Hộp thoại Cảnh báo Bảo mật không còn xuất hiện cho các tệp trong vị trí mạng nữa.

 • Tắt Tài liệu Tin cậy.     Hộp thoại Cảnh báo Bảo mật xuất hiện đối với các tệp mỗi lần bạn mở chúng.

 • Xóa tất cả các Tài liệu Tin cậy để chúng không còn được tin cậy nữa.     Bấm Xóa để xóa danh sách các tài liệu tin cậy đã được tin cậy trước đây. Thanh Thông báo lại xuất hiện cho các tài liệu mà bạn đã tin cậy trước đây.

Đầu Trang

Các tài liệu tin cậy là gì?

Các tài liệu tin cậy là các tệp có nội dung động (macro, các điều khiển ActiveX, kết nối dữ liệu và v.v.) và mở ra mà không có Thanh Thông báo sau khi bạn bật nội dung động của chúng. Đối với một tài liệu tin cậy, không có thông báo nhắc khi bạn mở tệp, thậm chí nếu nội dung động được thêm vào hoặc bạn thực hiện thay đổi đối với nội dung động. Tuy nhiên, lời nhắc xuất hiện khi tệp được di chuyển kể từ lần cuối bạn tin cậy tệp. Sau khi một tài liệu được tin cậy, nó sẽ không mở trong Dạng xem Được bảo vệ. Vì vậy, bạn nên tin cậy các tài liệu chỉ khi tin nguồn của tệp.

Lưu ý: Nếu một tệp mở trong dạng xem Được Bảo vệ không có nội dung động và bạn bật chỉnh sửa, tệp được tin cậy và không còn mở trong Dạng xem Được Bảo vệ nữa. Tuy nhiên nếu tệp có chứa nội dung động, Thanh Thông báo sẽ xuất hiện cho nội dung động được tắt cho đến khi bạn bật nội dung này. Nội dung động không được bật tự động khi bạn thoát khỏi Dạng xem Được bảo vệ.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×