Các sự kiện trực tiếp trong Yammer

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Thông tin trong chủ đề này áp dụng cho bản phát hành công cộng bản xem trước trực tiếp các sự kiện được hỗ trợ bởi Yammer, nhóm và dòng.

Yammer là nơi cộng đồng phát triển - nó có thể cộng đồng căn giữa xung quanh các đường chỉ dẫn cuốn hút với nhân viên của họ, cộng đồng phổ biến quan tâm, cộng đồng của những người chia sẻ một định danh, hoặc một cộng đồng của tìm hiểu và chia sẻ những cách thực hành. Có những lúc khi bạn muốn đưa các thành viên của cộng đồng này lại với nhau, căn giữa xung quanh một sự kiện. Sử dụng Yammer, nhóm và dòng, người quản trị nhóm Yammer bây giờ có thể lưu trữ trực tiếp video sự kiện cho người dùng Yammer bao gồm các hội thoại Yammer trước, trong suốt, và sau khi sự kiện.

Do thiên nhiên mở của hội thoại Yammer, Yammer là nơi đặc biệt là phù hợp để thúc đẩy sự tham gia giữa đường chỉ dẫn và nhân viên ở mỗi mức trong tổ chức của bạn và kết nối. Lưu trữ của bạn trực tiếp kiện tiếp theo trong cộng đồng lãnh đạo kết nối của bạn là một cách tuyệt vời cho lãnh đạo nhóm để căn chỉnh ổ đĩa của mọi người của bạn xung quanh được chia sẻ mục đích và mục tiêu. Đường chỉ dẫn nhận ra rằng các tổ chức thực hiện điều này cũng có một lợi thế thu hút và duy trì một lao động tham gia.

Bạn có thể tạo một nhóm công cộng để đạt đến tất cả nhân viên, hoặc dùng một nhóm riêng tư đối với sự kiện của bạn trực tiếp và chỉ những người có tư cách thành viên trong nhóm có thể tham gia. Trước khi sự kiện, bạn có một chỗ trong Yammer để hướng nhân viên và/hoặc thành viên của nhóm mà bạn có thể hiển thị xem trước clip để tạo ra buzz, thông báo cuộc gọi mở cho các câu hỏi trong một hỏi đáp một phân khúc, hoặc chỉ một vị trí cho mọi người trò chuyện về sự kiện sắp tới.

Theo dõi sự kiện, thật dễ dàng để làm cho bản ghi có sẵn trên một trang sự kiện, cho phép nhân viên để xem sự kiện trên lịch biểu riêng của họ. Đối với nhân viên trong múi thời gian khác nhau hoặc không thể tham dự trực tiếp, hội thoại liên tục sẽ để họ vẫn cảm thấy kết nối với đường chỉ dẫn và đồng nghiệp, giúp để khắc phục ranh giới địa lý hoặc tổ chức.

Để biết thông tin về sự kiện trực tiếp sẽ trông như thế, hãy xem tham dự một sự kiện trực tiếp trong Yammer. Để biết các bước để tạo một sự kiện trực tiếp, hãy xem tổ chức sự kiện trực tiếp trong Yammer.

Đây là những gì cần nằm ở vị trí cho tổ chức của bạn để tạo sự kiện trực tiếp:

 • Mọi người tham gia cuộc họp phải có gói đăng ký Office 365 bao gồm giấy phép cho Yammer, nhóm và dòng (An Office 365 Enterprise E3, E5 thuê bao). Nếu bạn mới dùng nhóm, hãy truy cập Trung tâm trợ giúp Microsoft nhóm. Nếu bạn mới dùng dòng, hãy truy cập Trung tâm trợ giúp Microsoft dòng.

 • Trong Yammer, tổ chức của bạn phải có bắt buộc Office 365 định danh được chọn, và bạn phải dùng nhóm Office 365 được kết nối. Để biết thêm thông tin hãy xem bắt buộc Office 365 căn cước cho người dùng Yammernhóm Yammer và Office 365.

 • Bạn phải có một nhóm Yammer bao gồm mọi người sẽ được mời đến sự kiện trực tiếp. Để biết thêm thông tin, hãy xem tạo một nhóm trong Yammerquản lý một nhóm trong Yammer. Nhóm toàn bộ công ty không thể dùng cho các sự kiện trực tiếp.

 • Tổ chức của bạn phải có cho phép nhóm để cho phép tạo sự kiện. Để biết các bước để cho phép nhóm, hãy xem nhóm Microsoft bắt đầu hướng dẫn dành cho người quản trị. Đối với sự kiện bên ngoài Encoder, này không có ý nghĩa người dự cần nhóm hỗ trợ, như họ có thể tham dự trực tiếp từ Yammer. Nếu bạn muốn sử dụng bắt đầu nhanh sự kiện, người dự cần nhóm hỗ trợ.  Tìm hiểu thêm về các tùy chọn này có thể tìm thấy bên dưới.

Tùy chọn sự kiện trực tiếp

Có ba phương pháp chung của việc tạo một sự kiện trực tiếp: một sự kiện trực tiếp Yammer, sự kiện chỉ luồng trực tiếp hoặc sự kiện Microsoft Teams trực tiếp. Những gì bạn chọn tùy thuộc vào nhu cầu của bạn và người xem của bạn.

Sự kiện trực tiếp yammer

Để xem sự kiện của bạn trực tiếp bên trong Yammer, hãy tạo sự kiện trực tiếp từ một nhóm Office 365 được kết nối Yammer nhóm bên trong Yammer.

 1. Là người quản trị nhóm Yammer, hãy chọn nhóm hành động > tạo một sự kiện Live.

 2. Điều này sẽ mở ra nhóm. Điền tiêu đề, ngày và thời gian.

 3. Trên màn hình sau đây, bạn sẽ được yêu cầu để chọn kiểu sản xuất trực tiếp sự kiện của bạn. Chọn một trong các thao tác sau:

  • Bắt đầu nhanh: Nhanh chóng bắt đầu sử dụng máy khách Microsoft Teams làm trải nghiệm nhà sản xuất của bạn. Đây là một tùy chọn nhẹ để tạo sự kiện và mời từ xa diễn giả và người được mời tham gia. Tùy chọn này cho phép bạn dễ dàng phát rộng webcam, trang chiếu, màn hình chia sẻ, v.v.. Nếu bạn chọn tùy chọn này người xem sẽ được nối kết trở lại vào Microsoft Teams để xem phát rộng.

  • Mã bên ngoài: Đối với giá trị cao hơn chất lượng sản xuất, sự kiện trực tiếp được tạo bằng cách dùng một mã phần cứng hoặc phần mềm bên ngoài thông qua Microsoft Stream. Dùng tùy chọn này nếu bạn đã có một thiết lập sản xuất (ví dụ, đa phương tiện trộn) hỗ trợ truyền dữ liệu vào một dịch vụ RTMP. Phương pháp này thường được sử dụng trong khán sự kiện, chẳng hạn như town trường, nơi dòng từ trộn đa phương tiện được quảng bá cho khán giả.

   Sau khi sự kiện trực tiếp đã xong giống mã URL/nhúng sẽ chuyển đổi thành một bản ghi của sự kiện trực tiếp và sẵn dùng ngay lập tức trong dòng thao tác. Nếu bạn chọn tùy chọn này người xem sẽ có thể xem sự kiện trực tiếp trực tiếp bên trong Yammer hoặc trong dòng thao tác.

Chỉ có dòng sự kiện trực tiếp

Đối với một dòng chỉ sự kiện trực tiếp, tạo sự kiện của bạn trực tiếp trực tiếp từ trong Microsoft Stream.

Quan trọng: Sự kiện trực tiếp này không được kết nối với Yammer hoặc nhóm.

Sự kiện trực tiếp được tạo bằng cách dùng một mã phần cứng hoặc phần mềm bên ngoài thông qua Microsoft Stream. Dùng tùy chọn này nếu bạn đã có một thiết lập sản xuất (ví dụ, đa phương tiện trộn) hỗ trợ truyền dữ liệu vào một dịch vụ RTMP. Phương pháp này thường được sử dụng trong khán sự kiện, chẳng hạn như town trường, nơi dòng từ trộn đa phương tiện được quảng bá cho khán giả.

Để thiết lập đầy đủ thông tin kiểm tra việc tạo một sự kiện trực tiếp trong Microsoft dòng.

Sự kiện trực tiếp nhóm

Bạn cũng có thể thiết lập một sự kiện trực tiếp trực tiếp từ Microsoft Teams, nhưng nó sẽ không được kết nối với một nhóm Yammer.

Nếu bạn chọn sự kiện "Bắt đầu nhanh" để sử dụng máy khách Microsoft Teams làm trải nghiệm nhà sản xuất, sự kiện trực tiếp sẽ không hiển thị trong dòng thao tác.

Nếu bạn chọn sự kiện "Ngoài mã", sự kiện trực tiếp sẽ hiển thị cả hai trong Microsoft Teams và trong Microsoft Stream.

Xem thêm

Microsoft Teams live tổng quan về sự kiện

Tổng quan về công cụ Microsoft Stream trực tiếp sự kiện

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×