Các nút và hình tam giác trong các ô của tôi là gì?

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong Excel, không có một số loại của nút tùy chọn và hình tam giác màu có thể xuất hiện trong hoặc bên cạnh một ô. Các nút và các hình tam giác cung cấp lệnh hữu ích và thông tin về nội dung của ô, và chúng xuất hiện tại thời điểm bạn cần chúng. Bài viết này mô tả những gì mỗi các nút và hình tam giác có nghĩa là gì và làm thế nào bạn có thể làm việc với chúng.

Nút mà bạn có thể nhìn thấy trên trang tính của bạn

Các nút bảy có thể xuất hiện bên cạnh một ô là như sau: Tùy chọn tự sửa, Tùy chọn dán, Tùy chọn tự động điền, Theo dõi lỗi, Tùy chọn chènáp dụng quy tắc định dạng.

Tùy chọn Tự Sửa

Nút Tùy chọn tự sửa Ảnh Nút có thể xuất hiện khi bạn đặt con trỏ chuột trên hộp màu lam nhỏ bên dưới văn bản đã được sửa tự động. Ví dụ, nếu bạn nhập một siêu kết nối hoặc một địa chỉ email trong một ô, nút Tùy chọn tự sửa có thể xuất hiện. Nếu bạn tìm thấy văn bản mà bạn không muốn được sửa chữa, bạn có thể hoàn tác một chỉnh hoặc bật tùy chọn tự sửa hoặc tắt. Để bật hoặc tắt tùy chọn tự sửa, bấm vào nút Tùy chọn tự sửa , và sau đó thực hiện một vùng chọn từ danh sách.

Để biết thêm thông tin, hãy xem chọn tự sửa tùy chọn cho cách viết hoa, kiểm tra chính tả, và ký hiệu.

Tùy chọn Dán

Nút Tùy chọn dán Ảnh nút xuất hiện ngay bên dưới dán lựa chọn của bạn sau khi bạn dán văn bản hoặc dữ liệu. Khi bạn bấm vào nút, danh sách xuất hiện cho phép bạn xác định cách dán thông tin vào trang tính của bạn.

Các tùy chọn có sẵn phụ thuộc vào kiểu nội dung mà bạn sắp dán, chương trình mà bạn sắp dán từ và định dạng văn bản nơi bạn sắp dán.

Để biết thêm thông tin, hãy xem di chuyển hoặc sao chép ô và nội dung của ô.

Tùy chọn tự động điền

Nút Tùy chọn tự động điền Ảnh nút có thể xuất hiện ngay bên dưới đã điền lựa chọn của bạn sau khi bạn tô văn bản hoặc dữ liệu trong một trang tính. Ví dụ, nếu bạn nhập một ngày trong một ô và sau đó kéo vào ô xuống để điền vào các ô bên dưới nó, nút Tùy chọn điền tự động có thể xuất hiện. Khi bạn bấm vào nút, danh sách các tùy chọn cho cách tô văn bản hoặc dữ liệu xuất hiện.

Các tùy chọn sẵn có trong danh sách phụ thuộc vào nội dung mà bạn điền, chương trình mà bạn điền từ và định dạng của văn bản hoặc dữ liệu mà bạn điền.

Để biết thêm thông tin, hãy xem điền dữ liệu tự động trong ô trang tính.

Dò Lỗi

Nút Theo dõi lỗi Ảnh nút xuất hiện bên cạnh ô trong đó xuất hiện của công thức và hình tam giác màu xanh lục xuất hiện ở góc trên bên trái của ô.

Danh sách thả xuống xuất hiện bên cạnh biểu tượng giá trị theo dõi

Khi bạn bấm vào mũi tên bên cạnh nút, danh sách các tùy chọn để kiểm tra lỗi sẽ xuất hiện.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phát hiện lỗi trong công thức.

Chèn tùy chọn

Nút Tùy chọn chèn Ảnh nút có thể xuất hiện bên cạnh đã chèn ô, hàng hoặc cột.

Khi bạn bấm vào mũi tên bên cạnh nút, danh sách các tùy chọn định dạng sẽ xuất hiện.

Lưu ý: Nếu bạn không muốn nút này để hiển thị mỗi lần bạn chèn được định dạng ô, hàng hoặc cột, bạn có thể tắt tùy chọn này trong tệp > tùy chọn > nâng cao > dưới cắt, sao chép, và dán > loại bỏ hộp kiểm bên cạnh nút Hiển thị các tùy chọn chèn .

Áp dụng quy tắc định dạng

Nút Hình ảnh Nút áp dụng quy tắc định dạngđược dùng để thay đổi phương pháp khối cho dữ liệu định dạng có điều kiện trong báo cáo PivotTable.

Khi bạn bấm vào mũi tên bên cạnh nút, danh sách khối tùy chọn xuất hiện.

Hình tam giác màu mà bạn có thể thấy trong trang tính của bạn

Các hình tam giác màu hai có thể xuất hiện trong ô là màu xanh lục (lỗi công thức), và màu đỏ (chú thích).

Hình tam giác màu xanh lá cây

Chỉ báo lỗi trong ô

Hình tam giác màu xanh lá cây ở góc trên bên trái của một ô chỉ báo lỗi trong công thức trong ô. Nếu bạn chọn ô, nút Ảnh nút Theo dõi lỗisẽ xuất hiện. Bấm vào mũi tên kế bên nút cho một danh sách các tùy chọn.

Danh sách thả xuống xuất hiện bên cạnh biểu tượng giá trị theo dõi

Để biết thêm thông tin, hãy xem phát hiện lỗi trong công thức.

Hình tam giác màu đỏ

Chỉ báo Chú thích trong ô

Hình tam giác màu đỏ ở góc trên bên phải của ô cho biết rằng một chú thích nằm trong ô. Nếu bạn đặt con trỏ chuột qua hình tam giác, bạn có thể xem nội dung của chú thích.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×