Các lối tắt bàn phím của Sway

Các lối tắt bàn phím của Sway

Bạn có thể sử dụng Sway bằng các lối tắt bàn phím để kể câu chuyện của mình. Sway hoạt động trên nhiều thiết bị—bạn có thể xem và chỉnh sửa nội dung của mình trong trình duyệt web trên PC, máy Mac hoặc thiết bị khác có bàn phím và quyền truy nhập web.

Ghi chú

  • Những lối tắt bàn phím này dựa trên bố trí bàn phím của Hoa Kỳ. Phím trên những bố trí bàn phím khác có thể không tương ứng chính xác với các phím trên bàn phím Hoa Kỳ.

  • Đối với những lối tắt bàn phím yêu cầu nhấn đồng thời hai phím trở lên, các phím sẽ được phân tách bởi một dấu cộng (+).

Trong chủ đề này

Các lối tắt bàn phím của Sway dành cho Windows

Khi sử dụng một trình duyệt web như Microsoft Edge, Internet Explorer, Chrome hoặc Firefox trên PC chạy Windows, bạn có thể xem, chỉnh sửa và chia sẻ nội dung Sway của mình. Xem thêm ứng dụng Sway dành cho Windows 10.

Lưu ý: Chủ đề này giả định rằng người dùng JAWS đã tắt tính năng Menu Dải băng Ảo.

Các lối tắt thường được sử dụng cho Sway trong PC chạy Windows

Để thực hiện điều này

Nhấn vào đây

Di chuyển từ thanh dẫn hướng trên cùng sang thanh dẫn hướng thứ hai qua Dòng nội dung hoặc Thiết kế đến ngăn tác vụ

Ctrl+F6

Hủy bỏ hành động hiện tại, loại bỏ vùng chọn hiện tại hoặc thoát khỏi chế độ Phát

Esc

Sao chép văn bản

Ctrl+C

Cắt văn bản

Ctrl+X

Dán văn bản

Ctrl+V

Xóa Thẻ được chọn và toàn bộ nội dung của Thẻ

Del

Hoàn tác tác vụ cuối cùng

Ctrl+Z

Làm lại hành động cuối

Ctrl+Y

Chuyển sang chế độ xem Trợ năng

Alt+Shift+V

Bật chế độ Phát

Alt+Shift+P

Chia sẻ Sway hiện tại

Alt+Shift+S

Phóng To/Thu Nhỏ

Ctrl +/-

Dẫn hướng trong Sway trên PC chạy Windows

Để thực hiện điều này

Nhấn vào đây

Di chuyển từ thanh dẫn hướng trên cùng sang thanh dẫn hướng thứ hai qua Dòng nội dung hoặc Thiết kế đến ngăn tác vụ

Ctrl+F6

Di chuyển từ ngăn tác vụ sang Dòng nội dung hoặc Thiết kế qua thanh dẫn hướng thứ hai đến thanh dẫn hướng trên cùng

Shift+Ctrl+F6

Mở ngăn Chèn

Alt+Shift+I

Mở ngăn Kiểu

Alt+Shift+G

Định dạng văn bản và thẻ trong Sway trên PC chạy Windows

Để thực hiện điều này

Nhấn vào đây

Áp dụng nhấn mạnh cho văn bản

Ctrl+B

Áp dụng làm nổi bật cho văn bản

Ctrl+I

Áp dụng kiểu đầu đề cho văn bản

Ctrl+Alt+1

Bắt đầu hoặc tiếp tục một danh sách dấu đầu dòng

Ctrl+dấu chấm

Bắt đầu hoặc tiếp tục một danh sách đánh số

Ctrl+dấu sổ chéo

Thêm hoặc chỉnh sửa một siêu kết nối

Ctrl+K

Truy nhập theo một siêu kết nối

Ctrl+bấm chuột

Nhóm tất cả các thẻ trong một vùng chọn Thẻ

Ctrl+G

Hủy nhóm tất cả các thẻ trong một vùng chọn Thẻ

Ctrl+Shift+G

Sao chép tất cả các thẻ trong vùng chọn Thẻ

Ctrl+C

Cắt tất cả các thẻ trong vùng chọn Thẻ

Ctrl+X

Dán tất cả các thẻ trong vùng chọn Thẻ

Ctrl+V

Chọn và dẫn hướng trong văn bản ở Sway trên PC chạy Windows

Để thực hiện điều này

Nhấn vào đây

Chọn một ký tự về bên trái

Phím Shift+Mũi tên Trái

Chọn một ký tự về bên phải

Phím Shift+Mũi tên Phải

Chọn sang trái, một từ mỗi lần

Ctrl+Shift+Mũi tên trái

Chọn sang phải, một từ mỗi lần

Ctrl+Shift+Mũi tên Phải

Chọn lên trên, một dòng mỗi lần

Phím Shift+Mũi tên Lên

Chọn xuống dưới, mỗi lần một dòng

Shift+Mũi tên Xuống

Chọn lên trên, một đoạn văn bản mỗi lần

Ctrl+Shift+Mũi tên Lên

Chọn xuống dưới, một đoạn văn bản mỗi lần

Ctrl+Shift+Mũi tên Xuống

Đi tới từ trước đó

Ctrl+Mũi tên Trái

Đi tới từ tiếp theo

Ctrl+Mũi tên Phải

Đi tới phần mở đầu của đoạn văn

Phím Ctrl+Mũi tên Lên

Đi tới phần mở đầu của đoạn văn tiếp theo

Phím Ctrl+Mũi tên Xuống

Tương tác với Thẻ trong Sway trên PC chạy Windows

Để thực hiện điều này

Nhấn vào đây

Chọn Thẻ hiện tại

Phím cách

Di chuyển tiêu điểm tới Thẻ tiếp theo

Mũi tên Xuống

Di chuyển tiêu điểm tới Thẻ trước đó

Mũi tên Lên

Bung rộng Nhóm hoặc Mục được chọn

Mũi tên Phải

Thu gọn Nhóm hoặc Mục được chọn

Mũi tên Trái

Di chuyển Thẻ hiện tại lên trên trong Dòng nội dung

Phím Alt+Shift+Mũi tên Lên

Di chuyển Thẻ hiện tại xuống dưới trong Dòng nội dung

Phím Alt+Shift+Mũi tên Xuống

Phát một Sway trên PC chạy Windows

Khi bạn xem trước hoặc phát tác phẩm Sway của mình, hãy sử dụng những lệnh sau để dẫn hướng.

Để thực hiện điều này

Nhấn vào đây

Đi tới hình ảnh trước đó

Mũi tên Trái

Đi tới hình ảnh tiếp theo

Mũi tên Phải

Thoát

Esc hoặc Alt+Mũi tên Trái

Xem so sánh trong Sway trên PC chạy Windows

Khi phát Sway, hãy sử dụng những lệnh sau để điều khiển thanh chia bên trong một so sánh.

Để thực hiện điều này

Nhấn vào đây

Di chuyển tiêu điểm tới đường thanh chia

Tab

Trượt sang trái một đoạn

Mũi tên Trái

Trượt sang phải một đoạn

Mũi tên Phải

Trượt sang trái theo điểm ảnh

Phím Alt+Mũi tên Trái

Trượt sang phải theo điểm ảnh

Alt+Mũi tên Phải

Đính vào bên trái

Ctrl+Mũi tên Trái

Đính vào bên phải

Ctrl+Mũi tên Phải

Các phím tắt của Sway cho máy Mac

Khi sử dụng một trình duyệt web như Safari, Chrome hoặc Firefox trên máy Mac, bạn có thể xem, chỉnh sửa và chia sẻ nội dung Sway của mình. Sway sẽ đảm bảo nội dung đó có giao diện tuyệt đẹp.

Ghi chú

  • Trên bàn phím của máy Mac, phím Command được biểu thị bằng ký hiệu LỆNH .

  • Chủ đề này giả định các phím chức năng hoạt động theo phương thức tiêu chuẩn. Nếu bạn đã thay đổi tham chiếu hệ thống này, để sử dụng lối tắt Sway, đừng nhấn phím Fn cùng các phím chức năng.

Các lối tắt thường được sử dụng của máy Mac

Để thực hiện điều này

Nhấn vào đây

Di chuyển từ thanh dẫn hướng trên cùng sang thanh dẫn hướng thứ hai qua Dòng nội dung hoặc Thiết kế đến ngăn tác vụ

Control+Fn+F6

Hủy bỏ hành động hiện tại, loại bỏ vùng chọn hiện tại hoặc thoát khỏi chế độ Phát

Esc

Sao chép văn bản

Command+C

Cắt văn bản

Command+X

Dán văn bản

Command+V

Xóa Thẻ được chọn và toàn bộ nội dung của Thẻ

Del

Hoàn tác tác vụ cuối cùng

Command+Z

Làm lại hành động cuối

Command+Y

Chuyển sang chế độ xem Trợ năng

Option+Shift+V

Bật chế độ Phát

Option+Shift+P

Chia sẻ Sway hiện tại

Option+Shift+S

Dẫn hướng trên máy Mac

Để thực hiện điều này

Nhấn vào đây

Di chuyển từ thanh dẫn hướng trên cùng sang thanh dẫn hướng thứ hai qua Dòng nội dung hoặc Thiết kế đến ngăn tác vụ

Control+Fn+F6

Di chuyển từ ngăn tác vụ sang Dòng nội dung hoặc Thiết kế qua thanh dẫn hướng thứ hai đến thanh dẫn hướng trên cùng

Control+Shift+Fn+F6

Đóng mẹo trợ giúp hoặc hộp thoại Sway

Esc

Mở và đóng ngăn Chèn

Option+Shift+I

Mở và đóng ngăn Kiểu

Option+Shift+G

Từ Phát, trở về Dòng nội dung; từ Dòng nội dung, trở về trang chủ của Sway

Phím Alt+Mũi tên Trái

Định dạng văn bản và thẻ trên máy Mac

Để thực hiện điều này

Nhấn vào đây

Áp dụng nhấn mạnh cho văn bản

Command+B hoặc Control+B

Áp dụng làm nổi bật cho văn bản

Command+I hoặc Control+I

Áp dụng kiểu đầu đề cho văn bản

Control+Option+1

Tạo một danh sách có dấu đầu dòng

Control+dấu chấm

Tạo một danh sách đánh số

Control+dấu sổ chéo

Thêm hoặc chỉnh sửa một siêu kết nối

Control + K

Truy nhập theo một siêu kết nối

Control+bấm chuột trái

Nhóm tất cả các thẻ trong một vùng chọn Thẻ

Control+G

Hủy nhóm tất cả các thẻ trong một vùng chọn Thẻ

Control+Shift+G

Sao chép tất cả các thẻ trong vùng chọn Thẻ

Control+C

Cắt tất cả các thẻ trong vùng chọn Thẻ

Control+X

Dán tất cả các thẻ trong vùng chọn Thẻ

Control+V

Chọn và dẫn hướng trong văn bản trên máy Mac

Để thực hiện điều này

Nhấn vào đây

Chọn một ký tự về bên trái

Phím Shift+Mũi tên Trái

Chọn một ký tự về bên phải

Phím Shift+Mũi tên Phải

Chọn sang trái, một từ mỗi lần

Shift+Option+Mũi tên Trái

Chọn sang phải, một từ mỗi lần

Shift+Option+Mũi tên Phải

Chọn lên trên, một dòng mỗi lần

Phím Shift+Mũi tên Lên

Chọn xuống dưới, một dòng mỗi lần

Shift+Mũi tên Xuống

Chọn lên trên, một đoạn văn bản mỗi lần

Shift+Option+Mũi tên Lên

Chọn xuống dưới, một đoạn văn bản mỗi lần

Shift+Option+Mũi tên Xuống

Đi tới từ trước đó

Option+Mũi tên Trái

Đi tới từ tiếp theo

Option+Mũi tên Phải

Đi tới phần mở đầu của đoạn văn trước đó

Option+Mũi tên Lên

Đi tới phần kết thúc của đoạn văn tiếp theo

Option+Mũi tên Xuống

Tương tác với Thẻ trên máy Mac

Để thực hiện điều này

Nhấn vào đây

Chọn Thẻ hiện tại

Phím cách

Di chuyển tiêu điểm tới Thẻ tiếp theo

Mũi tên Xuống

Di chuyển tiêu điểm tới Thẻ trước đó

Mũi tên Lên

Bung rộng Nhóm hoặc Mục được chọn

Mũi tên Phải

Thu gọn Nhóm hoặc Mục được chọn

Mũi tên Trái

Di chuyển Thẻ hiện tại lên trên trong Dòng nội dung

Option+Shift+Mũi tên Lên

Di chuyển Thẻ hiện tại xuống dưới trong Dòng nội dung

Option+Shift+Mũi tên Xuống

Phát một Sway trên máy Mac

Khi bạn nhấn nút Phát, hãy sử dụng các lệnh sau để dẫn hướng.

Để thực hiện điều này

Nhấn vào đây

Đi tới hình ảnh trước đó

Mũi tên Trái

Đi tới hình ảnh tiếp theo

Mũi tên Phải

Thoát trình chiếu

Esc hoặc Option+Mũi tên Trái

Xem so sánh trên máy Mac

Khi bạn phát Sway có bao gồm so sánh, hãy sử dụng các lệnh sau để điều khiển đường thanh chia.

Để thực hiện điều này

Nhấn vào đây

Di chuyển tiêu điểm tới đường thanh chia

Tab

Trượt sang trái một đoạn

Mũi tên Trái

Trượt sang phải một đoạn

Mũi tên Phải

Trượt sang trái theo điểm ảnh

Option+Mũi tên Trái

Trượt sang phải theo điểm ảnh

Option+Mũi tên Phải

Đính vào bên trái

Command+Mũi tên Trái

Đính vào bên phải

Command+Mũi tên Phải

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×