Các lối tắt bàn phím và khả năng truy nhập trong PowerPivot

Chủ đề này chứa một danh sách các phím tắt mà có thể được dùng trong Power Pivot.

Tổ hợp phím

Mô tả

Bấm chuột phải

Mở menu ngữ cảnh cho ô, cột hoặc hàng đã chọn.

CTRL+A

Chọn toàn bộ bảng.

CTRL+C

Sao chép dữ liệu đã chọn.

CTRL+D

Xoá bảng.

CTRL+M

Di chuyển bảng.

CTRL+R

Đổi tên bảng.

CTRL+S

Lưu tệp.

CTRL+Y

Làm lại hành động cuối.

CTRL+Z

Hoàn tác hành động cuối.

CRTL+Space

Chọn cột hiện tại.

SHIFT+Space

Chọn hàng hiện tại.

SHIFT+PgUp

Chọn tất cả ô từ vị trí hiện tại đến ô cuối cùng của cột.

SHIFT+PgDn

Chọn tất cả ô từ vị trí hiện tại đến ô đầu tiên của cột.

SHIFT+End

Chọn tất cả ô từ vị trí hiện tại đến ô cuối cùng của hàng.

SHIFT+Home

Chọn tất cả ô từ vị trí hiện tại đến ô đầu tiên của hàng.

CTRL+PgUp

Di chuyển đến bảng trước.

CTRL +PgDn

Di chuyển đến bảng tiếp theo.

CRTL+Home

Di chuyển đến ô đầu tiên ở góc phía trên bên phải của bảng đã chọn.

CRTL+END

Di chuyển đến ô cuối cùng ở góc phía dưới bên phải của bảng đã chọn (hàng cuối cùng của Thêm Cột).

CTRL+Mũi tên trái

Di chuyển đến ô đầu tiên của hàng đã chọn.

CTRL+Mũi tên phải

Di chuyển đến ô cuối cùng của hàng đã chọn.

CTRL+Mũi tên lên

Di chuyển đến ô đầu tiên của cột đã chọn.

CTRL+Mũi tên xuống

Di chuyển đến ô cuối cùng của cột đã chọn.

CTRL+Esc

Đóng hộp thoại hoặc hủy quá trình, chẳng hạn như thao tác dán.

ALT+Mũi tên xuống

Mở Hộp Thoại Menu Tự động Lọc.

F5

Mở Hộp Thoại Đi tới.

F9

Tính toán lại tất cả các công thức trong cửa sổ Power Pivot. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tính toán lại Công thức trong Power Pivot.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×