Các kiểu dữ liệu Excel: cổ phiếu và địa lý

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Bạn có thể nhận dữ liệu chứng khoán và địa lý trong Excel. Nó dễ dàng như nhập văn bản vào một ô, rồi chuyển đổi nó thành kiểu dữ liệu chứng khoán hoặc kiểu dữ liệu địa lý . Đây là hai kiểu dữ liệu mới và được coi là kiểu dữ liệu được liên kết vì có kết nối với nguồn dữ liệu trực tuyến. Kết nối đó cho phép bạn hiển thị lại những thông tin phong phú, thú vị mà bạn có thể làm việc cùng và làm mới.

Lưu ý: Ngày 28 tháng 3, 2019: kiểu dữ liệu đã được phát hành cho tất cả người đăng ký Windows Office 365. Nếu bạn là người đăng ký Office 365, hãy đảm bảo bạn có phiên bản mới nhất của Office.

Chứng khoán

Cột A có chứa tên công ty và biểu tượng, cột B có chứa giá trị Giá và cột C có chứa giá trị Thay đổi

Trong hình trên, các ô có tên công ty trong cột A chứa kiểu dữ liệu Chứng khoán. Đó là bởi vì chúng có biểu tượng này: Biểu tượng bản được ghi liên kết cho Cổ phiếu . Kiểu dữ liệu Chứng khoán được kết nối với nguồn trực tuyến có chứa nhiều thông tin hơn. Cột B và C đang trích xuất thông tin đó. Cụ thể, các giá trị và biến động về giá cả được trích xuất từ kiểu dữ liệu Chứng khoán trong cột A.

Địa lý

Cột A có chứa các biểu tượng và tên quốc gia, cột B có chứa giá trị Dân số và cột C có chứa Giá xăng

Trong ví dụ này, cột A chứa các ô có kiểu dữ liệu Địa lý. Biểu tượng Biểu tượng bản ghi được liên kết cho Địa lý cho biết điều này. Kiểu dữ liệu này được kết nối với một nguồn trực tuyến có chứa thêm thông tin. Cột B và C đang trích xuất thông tin đó. Cụ thể, giá trị dân số và giá xăng được trích xuất từ kiểu dữ liệu Địa lý trong cột A.

  1. Nhập văn bản vào ô. Nếu bạn muốn thông tin chứng khoán, hãy nhập ký hiệu ticker, tên công ty hoặc tên quỹ vào từng ô. Nếu bạn muốn dữ liệu địa lý, hãy nhập tên quốc gia, tỉnh, vùng lãnh thổ hoặc tên thành phố vào từng ô.

  2. Sau đó chọn các ô.

  3. Mặc dù không bắt buộc nhưng chúng tôi khuyên bạn nên tạo bảng Excel. Nhờ thao tác này mà sau đó việc trích xuất thông tin trực tuyến sẽ trở nên dễ dàng hơn. Để tạo bảng, hãy đi đến chènbảng>.

  4. Với các ô vẫn được chọn, hãy đi đến tab dữ liệu , rồi bấm vào một trong hai chứng khoán hoặc địa lý.

  5. Nếu Excel tìm thấy kết quả khớp giữa văn bản trong các ô và nguồn trực tuyến của chúng tôi, nó sẽ chuyển đổi văn bản của bạn thành kiểu dữ liệu chứng khoán hoặc kiểu dữ liệu địa lý. Văn bản đã được chuyển đổi sẽ có biểu tượng chứng khoán: Biểu tượng bản được ghi liên kết cho Cổ phiếu và biểu tượng địa lý: Biểu tượng bản ghi được liên kết cho Địa lý

  6. Chọn một hoặc nhiều ô có kiểu dữ liệu và nút chèn dữ liệu Nút Thêm cột sẽ xuất hiện. Bấm vào nút đó, rồi bấm vào tên trường để trích xuất thêm thông tin. Ví dụ: đối với chứng khoán bạn có thể chọn giá cả và cho địa lý mà bạn có thể chọn dân số.

  7. Bấm vào nút chèn dữ liệu lần nữa để thêm các trường khác. Nếu bạn đang sử dụng bảng, đây là Mẹo: nhập tên trường vào hàng tiêu đề. Ví dụ: nhập thay đổi trong hàng tiêu đề cho chứng khoán và cột giá sẽ xuất hiện.

Lưu ý: Nếu bạn thấy Biểu tượng dấu chấm hỏi thay vì một biểu tượng thì có nghĩa là Excel đang gặp khó khăn trong việc khớp văn bản của bạn với dữ liệu trên các nguồn trực tuyến của chúng tôi. Hãy sửa mọi lỗi chính tả và khi bạn nhấn Enter, Excel sẽ cố gắng hết sức để tìm kiếm một thông tin phù hợp. Hoặc bấm vào Biểu tượng dấu chấm hỏi và một ngăn lựa chọn sẽ xuất hiện. Bạn có thể tìm kiếm dữ liệu cần thiết bằng một hoặc hai từ khóa, sau đó bấm Chọn.

Bạn có thể làm nhiều hơn nữa

Ô có bản ghi được liên kết cho Pháp, biểu tượng bấm con trỏ; hiện thẻ

Sau khi bạn chuyển đổi văn bản thành các kiểu dữ liệu Chứng khoán hoặc Địa lý, một biểu tượng sẽ xuất hiện trong ô. Hãy bấm vào biểu tượng để xem thẻ. Thẻ sẽ hiển thị danh sách trườnggiá trị tương ứng. Tùy thuộc vào dữ liệu mà có thể có nhiều cặp trường/giá trị mà bạn có thể xem và làm việc cùng.

Ví dụ trong hình này, thẻ cho Pháp được hiển thị. Thủ đô là một trong những trường có sẵn cho Pháp. Và Paris là giá trị cho trường đó. Lãnh đạo là một trường khác với tên của các nhà lãnh đạo là các giá trị.

Nếu bạn muốn xem thêm các cặp trường/giá trị, hãy cuộn xuống bên trong thẻ.

Nếu bạn đang tò mò nơi các trường và giá trị đến từ, bạn sẽ thấy ghi chú "được cung cấp bởi" ở phía dưới cùng của thẻ.

Con trỏ nằm trên trường dân số trong thẻ và nút trích xuất

Bạn cũng có thể thêm trường từ thẻ. Với thẻ đang mở, hãy đặt con trỏ lên một trường. Sau đó, bấm nút trích xuất Nút trích xuất .

Ô A2 có chứa từ "Pháp"; ô B2 có chứa =A2. và menu tự hoàn chỉnh công thức xuất hiện với các trường từ bản ghi được liên kết

Bạn cũng có thể viết công thức sử dụng các giá trị từ các kiểu dữ liệu Chứng khoán hoặc Địa lý. Thao tác này có thể hữu ích nếu dữ liệu của bạn không có trong bảng. Ví dụ: nhập = a2 , rồi menu tự động hoàn tất của Excel sẽ xuất hiện, Hiển thị cho bạn các trường sẵn dùng cho "pháp". Bạn cũng có thể nhập "dấu chấm", ví dụ: = a2. và cũng sẽ hiển thị menu. Để biết thêm thông tin, hãy xem cách viết công thức tham chiếu đến kiểu dữ liệu.

Mẹo và thủ thuật

Đối với Windows, hãy nhấn Ctrl + Shift + F5.

Đối với máy Mac, nhấn cmd + Shift + F5.

Nhấn Alt + Shift + F10 để mở menu chèn dữ liệu . Bạn cũng có thể nhấn phím Ctrl . Sau đó, sử dụng các phím mũi tên để di chuyển đến một trường, rồi nhấn Enter để chọn một trường.

Các kiểu dữ liệu Chứng khoán và Địa lý được coi là kiểu dữ liệu được liên kết. Đó là bởi vì chúng tham chiếu đến một nguồn dữ liệu trực tuyến. Sau khi bạn chuyển đổi văn bản thành kiểu dữ liệu được liên kết, kết nối dữ liệu ngoài sẽ được thiết lập trong sổ làm việc. Bằng cách này, nếu dữ liệu thay đổi trực tuyến, bạn vẫn có thể cập nhật bằng cách làm mới trong Excel. Để làm mới dữ liệu, hãy bấm chuột phải vào một ô có kiểu dữ liệu được liên kết và bấm kiểu dữ liệu > làm mới. Điều đó sẽ làm mới ô bạn đã chọn, cùng với bất kỳ ô nào khác có cùng kiểu dữ liệu đó.

Nếu bạn muốn làm mới tất cả các kiểu dữ liệu được liên kết và tất cả các kết nối dữ liệu có thể nằm trong sổ làm việc (bao gồm truy vấn, kết nối dữ liệu khác và Pivottable), hãy bấm dữ liệu > làm mới tất cả hoặc nhấn Ctrl + Alt + F5.

Có. Chọn một ô có kiểu dữ liệu được liên kết, rồi nhấn Ctrl + C để sao chép. Nhấn Ctrl + Alt + V, rồi chọn giá trị. Điều này sẽ dán kiểu dữ liệu vào ô mới, nhưng dữ liệu sẽ không được dạng.

Bạn có thể thay đổi thông tin cho kiểu dữ liệu Chứng khoán hoặc Địa lý. Chỉ cần bấm chuột phải vào ô và bấm Kiểu dữ liệu > Thay đổi... . Một cửa sổ sẽ xuất hiện ở bên phải. Tìm kiếm dữ liệu bạn muốn, rồi bấm Chọn để đưa thông tin đó vào vị trí của dữ liệu gốc.

Nếu bạn không muốn loại dữ liệu cổ phiếu hoặc địa lý nữa, chỉ cần bấm chuột phải vào ô, rồi bấm kiểu dữ liệu > chuyển đổi sang văn bản. Loại dữ liệu bị loại bỏ, không còn là kết nối trực tuyến và giá trị trong ô được chuyển đổi thành văn bản. Hãy nhớ rằng nếu bạn chuyển đổi kiểu dữ liệu thành văn bản, mọi cột hoặc công thức đã trích xuất các giá trị từ kiểu dữ liệu đó sẽ hiển thị #FIELD! lỗi.

Menu Bộ lọc, menu Hiển thị giá trị, các trường từ kiểu dữ liệu được liên kết được liệt kê

Bạn luôn có thể sắp xếp và lọc dữ liệu trong Excel bằng cách sử dụng nút bộ lọc trên các tiêu đề cột. (Bật nút lọc bằng cách bấm vào Dữ liệu > Bộ lọc.)

Tuy nhiên, bạn có thể dùng mẹo sau đây cho các ô có kiểu dữ liệu: Bấm vào nút lọc phía trên các ô có biểu tượng. Sau đó, quyết định cách bạn muốn sắp xếp hoặc lọc. Nếu bạn muốn sắp xếp hoặc lọc theo tên hiển thị, hãy giữ Giá trị hiển thị được chọn trong Chọn trường. Nếu bạn muốn sắp xếp hoặc lọc theo một trường khác từ kiểu dữ liệu được liên kết, hãy chọn trường đó trong Chọn trường.

Trong ví dụ này, chúng tôi đã chọn trường Khu vực. Excel sau đó được dùng làm cơ sở cho các hộp kiểm lọc bên dưới, và hiển thị quần thể cho các quốc gia chúng tôi có trong bảng. Một điều hữu ích bạn cần biết: Excel sẽ thay đổi các menu Bộ lọc số tùy thuộc vào trường bạn chọn trong Chọn trường .

Các câu hỏi thường gặp

Excel luôn có kiểu dữ liệu. Nhưng chúng đã được những người truyền thống như văn bản, số, v.v. Các kiểu dữ liệu cổ phiếu và địa lý là duy nhất vì chúng được coi là các kiểu dữ liệu được liên kết. Các kiểu dữ liệu được liên kết chứa một kết nối đến nguồn dữ liệu trực tuyến. Tại thời điểm này, cổ phiếu và địa lý là các kiểu dữ liệu được liên kết duy nhất. Chúng tôi dự định hỗ trợ nhiều hơn trong tương lai, dựa trên phản hồi của khách hàng.

Có, nhưng họ cần sử dụng Excel dành cho Office 365.

Lưu ý: Tính năng này đang được cung cấp cho khách hàng dần dần trong vài ngày hoặc vài tuần. Trước tiên, tính năng này sẵn dùng cho người tham gia là Người dùng nội bộ Office, rồi sau đó đến người đăng ký Office 365. Nếu bạn là người đăng ký Office 365, hãy đảm bảo bạn có phiên bản mới nhất của Office.

Tại thời điểm này, chỉ Excel dành cho Office 365 hỗ trợ các kiểu dữ liệu cổ phiếu và địa lý. Các phiên bản Excel khác có thể dần dần sẽ hỗ trợ các kiểu dữ liệu này trong tương lai vì chúng tôi liên tục cải thiện Excel. Nếu bạn mở các kiểu dữ liệu mới này trong phiên bản Excel không được hỗ trợ, #VALUE! sẽ xuất hiện trong các ô đó. Và #NAME? sẽ xuất hiện trong bất kỳ công thức nào tham chiếu các kiểu dữ liệu này.

Bạn không thể chọn một ô có kiểu dữ liệu và kéo núm điều khiển điền xuống để nối kết văn bản không phải là kiểu dữ liệu. Bút định dạng cũng tương tự như vậy. Tuy nhiên, nếu bạn đang sử dụng các kiểu dữ liệu này trong bảng, bạn có thể nhập vào hàng cuối cùng của bảng. Khi bạn nhấn Enter, Excel sẽ tự động tìm cách khớp văn bản của bạn với dữ liệu trực tuyến và chuyển đổi thành một kiểu dữ liệu. Nó cũng sẽ thực hiện điều này nếu bạn không sử dụng bảng. Chỉ cần đảm bảo rằng ô mà bạn đang nhập vào có hai ô ở trên nó đã sử dụng kiểu dữ liệu.

Các loại dữ liệu cổ phiếu và địa lý rất mới và có một số tính năng Excel truyền thống sẽ không hoạt động tốt với chúng. Ví dụ, nếu bạn tìm cách tạo PivotTable dựa trên thông tin từ các kiểu dữ liệu này, bạn sẽ nhận được #VALUE! lỗi. Và, bằng cách sử dụng các kiểu dữ liệu này với Power pivot, Power query, hoặc thậm chí một số biểu đồ có thể không hoạt động như mong đợi. 

Một ví dụ khác là biểu đồ ánh xạ. Nếu bạn tìm cách tạo biểu đồ bản đồ dựa trên dữ liệu từ kiểu dữ liệu địa lý, bản đồ có thể không hiển thị chính xác. Chúng tôi đang nỗ lực để cải thiện sự cố này. Trong thời gian chờ đợi, vui lòng tham khảo bài viết biểu đồ bản đồ để biết thêm thông tin.

Hiện tại, các kiểu dữ liệu này chỉ sẵn dùng nếu ngôn ngữ soạn thảo Tiếng Anh được thêm vào Tùy chọn ngôn ngữ Office của bạn. Chúng tôi hy vọng sẽ hỗ trợ nhiều ngôn ngữ hơn trong tương lai.

Xem thêm

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×