Các khóa chuyển dòng lệnh cho SharePoint Designer

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể tùy chỉnh cách Microsoft Office SharePoint Designer 2007 bắt đầu bằng cách thêm khóa chuyển và tham số lệnh khởi động. Ví dụ, bạn có thể có các chương trình mở trang SharePoint hoặc trang, mở bản sao mới của một trang hoặc tệp hiện có, hoặc bắt đầu mà không hiển thị màn hình khởi động chương trình.

Nếu bạn muốn sử dụng một khóa chuyển và tham số bất kỳ liên kết chỉ cần một lần, bạn có thể nhập lệnh trong hộp thoại Microsoft Windows chạy . Ngoài ra, nếu bạn muốn thực hiện theo cách tùy chỉnh của bạn bắt đầu Office SharePoint Designer 2007 sẵn dùng cho nhiều sử dụng, bạn có thể tạo một lối tắt trên máy tính mà luôn bắt đầu chương trình bằng cách sử dụng cùng một khóa chuyển và tham số.

Bảng liệt kê các khóa chuyển và tham số sẵn dùng trong Office SharePoint Designer 2007.

Trong bài viết này

Lệnh, khóa chuyển và tham số là gì?

Sử dụng một khóa chuyển mỗi lần bằng cách nhập nó trong hộp thoại chạy

Làm cho một khóa chuyển có sẵn để sử dụng lại bằng cách tạo ra một lối tắt

Các khóa chuyển và tham số có sẵn

Lệnh, khóa chuyển và tham số là gì?

Mỗi lần bạn khởi động chương trình, bạn chạy lệnh SPDesign.exe , mặc dù bạn không thường nhập lệnh hoặc thậm chí có thể nhìn thấy nó. Bạn có thể thay đổi các khía cạnh khác của cách chương trình khởi động bằng cách thêm subcommands được gọi là khóa chuyển đến lệnh SPDesign.exe .

Khóa chuyển xuất hiện dưới dạng dấu cách sau lệnh chính, tiếp theo là dấu gạch chéo (/) và tên của chuyển đổi, và đôi khi tiếp theo là dấu cách khác và sau đó một hoặc nhiều hướng dẫn cụ thể được gọi là các tham số, cung cấp cho chương trình thông tin thêm về cách thực hiện lệnh. Cũng là một số tham số có thể thêm trực tiếp vào các lệnh với không thể chuyển ở giữa.

Ví dụ, lệnh sau đây sẽ chỉ dẫn Office SharePoint Designer 2007 để bắt đầu và sau đó để mở một bản sao mới của một trang hiện có.

Lệnh SPDesign với khoá chuyển và tham số

1. lệnh SPDesign.exe cho chương trình để bắt đầu.

2. /n chuyển cho chương trình để mở một bản sao mới của một trang có sẵn khi nó đã bắt đầu.

3. http://My_server/My_site/My_page.aspx tham số nhận dạng trang hiện có mà chương trình là để mở một bản sao.

Đầu Trang

Sử dụng một khóa chuyển mỗi lần bằng cách nhập nó trong hộp thoại chạy

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trong Microsoft Windows XP hoặc Microsoft Windows Server 2003    Bấm nút Windows bắt đầu , sau đó bấm chạy. Hoặc bạn có thể nhấn biểu tượng Windows khóa + R.

  • Trong Windows Vista    Bấm nút Ảnh nút Windows bắt đầu , trỏ tới Tất cả chương trình, chỉ đến phụ kiện, sau đó bấm chạy. Hoặc bạn có thể nhấn biểu tượng Windows khóa + R.

 2. Trong hộp thoại chạy , nhập lệnh, nhập một khoảng trắng, sau đó nhập chuyển và tham số bất kỳ. Ví dụ, bạn có thể nhập:

  spdesign.exe /n http://My_server/My_site/My_page.aspx

  Lưu ý: Nếu tham số của một đường dẫn đến một vị trí trên máy tính của bạn, nó phải nằm trong dấu ngoặc kép — ví dụ:

  spdesign.exe /n "C:\My Templates\My_page.aspx"

  đường dẫn dùng như lệnh hoặc tham số phải nằm trong dấu nháy vì hệ điều hành có thể ngừng đọc lệnh khi gặp một khoảng trắng. Ví dụ, nếu bạn nhập spdesign.exe c:\Documents và settings\username\My_site, bạn có thể nhận được thông báo lỗi thông báo rằng chương trình không thể mở tệp C:\Documents.

Lần sau khi bạn bắt đầu Office SharePoint Designer 2007, chương trình sẽ trở về trước mặc định của nó. Để khởi động tùy chỉnh của bạn có sẵn để sử dụng lặp đi lặp lại, hãy xem phần tiếp theo.

Lưu ý: 

 • Khóa chuyển và tham số sẽ không chữ. Ví dụ, /N hoạt động giống như /n.

 • Nhớ đưa vào một khoảng trống trước khóa chuyển và một khoảng trống trước mỗi tham số.

Đầu Trang

Làm cho một khóa chuyển có sẵn để sử dụng lại bằng cách tạo ra một lối tắt

Trước tiên, hãy xác nhận vị trí của tệp SPDesign.exe trên máy tính của bạn. Nếu bạn chấp nhận vị trí thư mục mặc định khi bạn đã cài đặt Office SharePoint Designer 2007, SPDesign.exe tệp có thể được đặt tại:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\SPDesign.exe

Nếu bạn không tìm thấy tệp SPDesign.exe tại vị trí đó, tìm kiếm tệp và ghi chú về đường dẫn đầy đủ.

 1. Bấm chuột phải vào màn hình nền Windows, trỏ đến Mới và sau đó bấm Lối tắt trên menu lối tắt.

 2. Trong trình Hướng dẫn tạo lối tắt, trong hộp loại vị trí của mục , hãy nhập một dấu nháy kép ("), nhập đường dẫn đầy đủ cho tệp SPDesign.exe (bao gồm tên tệp), sau đó nhập một dấu ngoặc kép. (Hoặc bấm duyệt để định vị và chọn tệp. Trong trường hợp này, dấu ngoặc kép được cung cấp tự động.)

 3. Sau dấu ngoặc kép đóng, nhập một khoảng trắng, sau đó nhập chuyển và tham số bất kỳ. Ví dụ, bạn có thể nhập:

  "c:\program files\microsoft office\office12\spdesign.exe" /n http://My_server/ My_site/My_page.aspx

  Lưu ý: Nếu tham số của một đường dẫn đến một vị trí trên máy tính của bạn, nó cũng phải nằm trong dấu ngoặc kép — ví dụ:

  "c:\program files\microsoft office\office12\spdesign.exe" /n "C:\My Templates\My_page.aspx"

  đường dẫn dùng như lệnh hoặc tham số phải nằm trong dấu nháy vì hệ điều hành có thể ngừng đọc lệnh khi gặp một khoảng trắng. Ví dụ, nếu bạn nhập spdesign.exe c:\Documents và settings\username\My_site, bạn có thể nhận được thông báo lỗi thông báo rằng chương trình không thể mở tệp C:\Documents.

 4. Bấm Tiếp.

 5. Trong hộp Nhập tên cho lối tắt này, nhập tên cho lối tắt và sau đó bấm Hoàn tất.

  Trình hướng dẫn tạo lối tắt trên máy tính.

 6. Bất cứ khi nào bạn muốn bắt đầu Office SharePoint Designer 2007 trong cách tùy chỉnh cụ thể này, bấm đúp vào lối tắt.

  Mẹo: Để thêm lối tắt màn hình nền vào menu Khởi động của Windows, hãy bấm chuột phải vào lối tắt và sau đó bấm Ghim vào menu Bắt đầu trên menu lối tắt.

Bạn có thể tạo ra rất nhiều lối tắt, mỗi lối tắt áp dụng các khóa chuyển và tham số khác nhau cho chương trình lúc khởi động.

Lưu ý: 

 • Khóa chuyển và tham số sẽ không chữ. Ví dụ, /N hoạt động giống như /n.

 • Nhớ đưa vào một khoảng trống trước khóa chuyển và một khoảng trống trước mỗi tham số.

Đầu Trang

Các khóa chuyển và tham số có sẵn

Bảng sau đây liệt kê tất cả khóa chuyển và tham số sẵn dùng trong Office SharePoint Designer 2007.

Khóa chuyển và tham số

Mô tả

/ an toàn

(chuyển chỉ, tham số không)

Khởi động Office SharePoint Designer 2007 trong chế độ an toàn Office, cho phép bạn sử dụng an toàn một văn phòng hoặc chương trình gia đình Office đang gặp phải các vấn đề về khởi động. Khi một vấn đề được phát hiện lúc khởi động, Office khắc phục vấn đề hoặc cô lập nó cho phép chương trình để bắt đầu thành công.

Để biết thêm thông tin về chế độ an toàn của Office, hãy xem bài viết mở ứng dụng Office trong chế độ an toàn trên PC chạy Windows.

tệp

(chỉ tham số, không thể chuyển)

Khởi động Office SharePoint Designer 2007 và mở trang đã xác định, trang hoặc tệp.

Tham số tệp có thể là URL cho trang web hoặc trang trên một máy chủ hoặc đường dẫn đến một trang web hoặc tệp trên máy tính của bạn.

Lưu ý rằng nếu tham số của một đường dẫn đến một vị trí trên máy tính của bạn, nó phải nằm trong dấu ngoặc kép.

Ví dụ về tham số hợp lệ:   

 • http://My_server/My_site

 • http://My_server/My_site/My_page.aspx

 • "C:\Document và Settings\username\My công Web Sites\My_site"

 • "C:\Document và Settings\username\My công Web Sites\My_site\My_page.apsx"

/n tệp

(khóa chuyển và tham số) 

Khởi động Office SharePoint Designer 2007 và mở một bản sao của trang đã xác định hoặc tệp dưới dạng tài liệu mới.

Tham số tệp có thể có thể là URL cho một trang trong một trang web trên một máy chủ hoặc đường dẫn đến một tệp trên máy tính của bạn.

Lưu ý rằng nếu tham số của một đường dẫn đến một vị trí trên máy tính của bạn, nó phải nằm trong dấu ngoặc kép.

Ví dụ về tham số hợp lệ:   

 • http://My_server/My_site/My_page.aspx

 • "C:\Document và Settings\username\My công Web Sites\My_site\My_page.aspx"

Hz

(chuyển chỉ, tham số không)

Khởi động Office SharePoint Designer 2007 mà không hiển thị màn hình khởi động chương trình.


Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×