Các khóa chuyển dòng lệnh cho InfoPath

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bài viết này cho bạn biết cách để tùy chỉnh cách thức Microsoft Office InfoPath bắt đầu bằng cách thêm khóa chuyển và tham số lệnh khởi động. Bạn cũng có thể sử dụng các khóa chuyển và tham số với lệnh khởi động trong một tệp lô hoặc tại dấu nhắc lệnh.

Lưu ý: Khóa chuyển dòng lệnh cũng được gọi là tùy chọn dòng lệnh hoặc dòng lệnh tham số.

Ví dụ, bạn có thể sử dụng các khóa chuyển và tham số để bắt đầu InfoPath với một mẫu biểu mẫu đã xác định, bắt đầu InfoPath với một mẫu biểu mẫu đã xác định có chấp nhận tham biến đầu vào, hoặc xóa bộ đệm ẩn tất cả các mẫu biểu mẫu. Nếu bạn muốn sử dụng một khóa chuyển và tham số bất kỳ liên kết dịp duy nhất, bạn có thể nhập lệnh trong chạy hộp thoại (nútbắt đầu ) trong Microsoft Windows. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng cùng một khóa chuyển và tham số mỗi lần bạn mở InfoPath, bạn có thể tạo một lối tắt trên máy tính để thực hiện việc này.

Trong bài viết này

Sử dụng một khóa chuyển mỗi lần bằng cách thêm nó vào lệnh chạy

Thực hiện một khóa chuyển có sẵn để sử dụng lại bằng cách tạo một lối tắt

Sẵn dùng khóa chuyển và tham số

Sử dụng một khóa chuyển một lần bằng cách thêm nó vào lệnh Chạy

Để hoàn thành quy trình này trước tiên bạn phải xác nhận vị trí của tệp InfoPath.exe trên máy tính của bạn. Nếu bạn chấp nhận vị trí thư mục mặc định khi bạn đã cài đặt InfoPath, InfoPath.exe tệp sẽ có thể tại C:\Program Files\Microsoft Office\Office 12\. Nếu bạn không tìm thấy tệp InfoPath.exe tại vị trí đó, tìm kiếm tệp và ghi chú về đường dẫn đầy đủ.

 1. Trong Microsoft Windows, bấm nút Bắt đầu và sau đó bấm Chạy.

 2. Trong hộp thoại chạy , hãy nhập dấu ngoặc kép, đường dẫn đầy đủ cho tệp InfoPath.exe (bao gồm tên tệp), sau đó là dấu ngoặc kép.

 3. Sau dấu ngoặc kép, nhập một khoảng trắng tiếp theo là chuyển và tham số bất kỳ mà bạn muốn dùng. Ví dụ, bạn có thể nhập: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters bộ phận = 10 & tổ chức = 325.

  Lưu ý: Khóa chuyển và tham số sẽ không chữ. Ví dụ, /A là giống như /a. ghi nhớ để bao gồm một khoảng trống trước khóa chuyển và một dấu cách trống trước mỗi tham số. Nếu tham số có chứa khoảng trống, bắt đầu và kết thúc tham số với dấu ngoặc kép.

Lần sau khi bạn bắt đầu InfoPath, chương trình sẽ trả về các thiết đặt khởi động mặc định trước đó. Để thiết đặt khởi động tùy chỉnh của bạn có sẵn để sử dụng lặp đi lặp lại, hãy xem phần tiếp theo.

Đầu trang

Làm cho một khóa chuyển có sẵn để sử dụng lại bằng cách tạo ra một lối tắt

Để thiết đặt khởi động tùy chỉnh của bạn có sẵn để sử dụng lặp đi lặp lại, bạn có thể lưu chúng trên màn hình máy tính của bạn dưới dạng một lối tắt. Để hoàn thành quy trình này trước tiên bạn phải xác nhận vị trí của tệp InfoPath.exe trên máy tính của bạn. Nếu bạn chấp nhận vị trí thư mục mặc định khi bạn đã cài đặt InfoPath, InfoPath.exe tệp có thể được đặt tại. C:\Program Files\Microsoft Office\Office 12\. Nếu bạn không tìm thấy tệp InfoPath.exe tại vị trí đó, tìm kiếm tệp và ghi chú về đường dẫn đầy đủ.

 1. Bấm chuột phải vào màn hình nền Windows, trỏ đến Mới và sau đó bấm Lối tắt trên menu lối tắt.

 2. Trong trình tạo lối tắt hướng dẫn, trong hộp loại vị trí của mục , hãy nhập dấu ngoặc kép, đường dẫn đầy đủ cho tệp InfoPath.exe (bao gồm tên tệp), sau đó là dấu ngoặc kép.

 3. Sau dấu ngoặc kép, nhập một khoảng trắng tiếp theo là chuyển và tham số bất kỳ mà bạn muốn dùng. Ví dụ, bạn có thể nhập: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters bộ phận = 10 & tổ chức = 325.

  Lưu ý: Khóa chuyển và tham số sẽ không chữ. Ví dụ, /A là giống như /a. ghi nhớ để bao gồm một khoảng trống trước khóa chuyển và một dấu cách trống trước mỗi tham số. Nếu tham số có chứa khoảng trống, bắt đầu và kết thúc tham số với dấu ngoặc kép.

 4. Bấm Tiếp.

 5. Trong hộp nhập tên cho lối tắt này , hãy nhập tên cho lối tắt, sau đó bấm kết thúc. Trình hướng dẫn tạo lối tắt và đặt nó trên máy tính.

Bạn có thể tạo ra rất nhiều lối tắt, mỗi lối tắt áp dụng các khóa chuyển và tham số khác nhau cho chương trình lúc khởi động.

Đầu trang

Các khóa chuyển và tham số có sẵn

Bảng sau đây liệt kê tất cả các khóa chuyển và tham số sẵn dùng trong InfoPath.

Khóa chuyển và tham số

Mô tả

biểu mẫu

Mở biểu mẫu đã xác định để bạn có thể điền nó. Tên của biểu mẫu có thể là tên tệp, tên tệp và đường dẫn đầy đủ hoặc một tên tài nguyên đồng nhất (URN).

Ví dụ    Để bắt đầu InfoPath và mở biểu mẫu MyForm.xml, hãy nhập như sau:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" "C:\New Forms\MyForm.xml"

mẫu biểu mẫu

Mở biểu mẫu mới, dựa trên mẫu biểu mẫu đã xác định, do đó bạn có thể điền nó. Tên của biểu mẫu có thể là tên tệp, tên tệp và đường dẫn đầy đủ hoặc một URN.

Ví dụ    Để bắt đầu InfoPath và mở một biểu mẫu mới dựa trên mẫu biểu mẫu ExpenseReportTemplate.xsn, hãy nhập như sau:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" ExpenseReportTemplate.xsn

biểu mẫu mẫu /InputParameters param1 = giá trị & param2 = giá trị & param3 = giá trị

Mở biểu mẫu mới, dựa trên mẫu biểu mẫu xuất bản sang một vị trí được chia sẻ mạng, và chuyển các tham số để biểu mẫu. Mẫu biểu mẫu phải có quản lý mã lệnh để xử lý các tham số trong tùy chọn /InputParameters hoặc. Tên của mẫu biểu mẫu có thể là tên tệp, tên tệp và đường dẫn đầy đủ hoặc một URN.

Danh sách tham biến khởi động sau khi InfoPath.exe bằng khoảng trắng, và là rồi sau đó là tên của tham số, dấu bằng (=) và giá trị tham số. Mỗi tham số được phân tách bằng dấu và (&). Không sử dụng một khoảng trống giữa các dấu chấm hỏi và mỗi tham số.

Tên tham số mà không có một giá trị được chuyển qua làm tham số với một giá trị null, và một giá trị không có tên tham số tương ứng được bỏ qua.

Để biết thêm thông tin về việc xử lý tham biến đầu vào, hãy xem tham khảo nhà phát triển InfoPath.

Ví dụ    Giả sử bạn có một mẫu biểu mẫu, ExpenseReportTemplate.xsn, với một script mà có thể xử lý hai tham biến đầu vào được gọi là các bộ phận và tổ chức. Mẫu biểu mẫu đã được phát hành trong một thư mục được chia sẻ mạng được gọi là NewForms trên một máy chủ được gọi là báo cáo. Để bắt đầu InfoPath và mở một mẫu biểu mẫu mới với tham số bộ phận bằng 10 và một tham số tổ chức bằng 325, hãy nhập như sau:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters?department = 10 & tổ chức = 325

biểu mẫu mẫu /InputParameters? param1 = giá trị & param2 = giá trị & param3 = giá trị

Mở biểu mẫu mới dựa trên mẫu biểu mẫu được phát hành đến máy chủ chạy Windows SharePoint Services 3.0 hoặc Microsoft Office SharePoint Server 2007, và sau đó chuyển các tham số để biểu mẫu. Mẫu biểu mẫu phải có quản lý mã lệnh để xử lý các tham số trong tùy chọn /InputParameters hoặc. Tên của mẫu biểu mẫu có thể là tên tệp, tên tệp và đường dẫn đầy đủ hoặc một URN.

Danh sách tham số bắt đầu bằng một dấu chấm hỏi (?), theo sau là tên của tham số, dấu bằng (=) và giá trị tham số. Mỗi tham số được phân tách bằng dấu và (&). Không sử dụng một khoảng trống giữa các dấu chấm hỏi sau khi chuyển đổi /InputParameter và mỗi tham số.

Tên tham số mà không có một giá trị được chuyển qua làm tham số với một giá trị null, và một giá trị không có tên tham số tương ứng được bỏ qua.

Để biết thêm thông tin về văn bản được quản lý mã cho tham biến đầu vào, hãy xem tham khảo nhà phát triển InfoPath.

Ví dụ    Giả sử bạn có một mẫu biểu mẫu, ExpenseReportTemplate.xsn, với mã được quản lý có thể xử lý hai tham biến đầu vào được gọi là các bộ phận và tổ chức. Mẫu biểu mẫu đã được phát hành lên máy chủ chạy Windows SharePoint Services 3.0 với URL http://fabrikam. Để bắt đầu InfoPath và mở một mẫu biểu mẫu mới với tham số bộ phận bằng 10 và một tham số tổ chức bằng 325, hãy nhập như sau:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" http://fabrikam/ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters?department = 10 & tổ chức = 325

/ mới /defaultsavelocation < URL > biểu mẫu

Tùy chọn / mới mở biểu mẫu hiện có và tùy chọn /defaultsavelocation bộ đường dẫn cho hộp thoại Lưu như để đã xác định bộ tài nguyên định vị (URL). URL sẽ xuất hiện trong hộp thoại Lưu như lần đầu tiên biểu mẫu được lưu.

Ví dụ    Để bắt đầu InfoPath, mở biểu mẫu MyForm.xml và đặt đường dẫn mà người dùng có thể lưu biểu mẫu để C:\MyForms, hãy nhập như sau:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" / mới MyForm.xml /defaultsavelocation C:\MyForms

biểu mẫu mẫu /defaultsavelocation < URL >

Mở biểu mẫu mới dựa trên mẫu biểu mẫu và thiết đặt đường dẫn cho hộp thoại Lưu như URL đã xác định. URL sẽ xuất hiện trong hộp thoại Lưu như lần đầu tiên biểu mẫu được lưu.

Ví dụ    Để bắt đầu InfoPath, mở biểu mẫu mới dựa trên mẫu biểu mẫu ExpenseReportTemplate.xsn và sau đó đặt đường dẫn mà bạn muốn người dùng lưu biểu mẫu vào thư viện tài liệu Dịch vụ Windows SharePointhttp://fabrikam/sites/Reports, hãy nhập như sau:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ExpenseReportTemplate.xsn" /defaultsavelocation http://fabrikam/sites/Reports

/ Tổng hợp "form1 | form2 | form3" "mẫu biểu mẫu"

Phối các biểu mẫu vào một biểu mẫu mới dựa trên mẫu biểu mẫu. Các biểu mẫu phải được phân tách bằng một ký tự dấu sổ thẳng (|), và tất cả các biểu mẫu phải nằm trong dấu ngoặc kép (").

Ví dụ    Giả sử bạn muốn phối biểu mẫu MyForm1.xml và MyForm2.xml thành biểu mẫu mới dựa trên mẫu biểu mẫu ExpenseReportTemplate.xsn. Mẫu biểu mẫu mới được lưu trữ trên máy tính của bạn trong thư mục biểu mẫu. Để bắt đầu InfoPath và phối hai biểu mẫu hiện có, hãy nhập như sau:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" / tổng hợp "MyForm1.xml| MyForm2.xml"C:\Forms\ExpenseReportTemplate.xsn

/Design mẫu biểu mẫu

Mẫu đã xác định biểu mẫu mở ra trong chế độ thiết kế. Nếu không có mẫu biểu mẫu được xác định, InfoPath khởi động trong chế độ thiết kế mà không có mẫu biểu mẫu.

Ví dụ    Để bắt đầu InfoPath trong chế độ thiết kế với mẫu biểu mẫu ExpenseReportTemplate.xsn, hãy nhập như sau:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" /design ExpenseReportTemplate.xsn

/ thiết kế biểu mẫu mẫu /readonly

Mẫu đã xác định biểu mẫu mở ra trong chế độ thiết kế. Bạn có thể thực hiện thay đổi cho mẫu biểu mẫu, nhưng bạn phải lưu mẫu biểu mẫu vào một vị trí khác mà bạn đã mở mẫu biểu mẫu.

Mẹo: Sử dụng tùy chọn này để mở và sửa đổi mẫu biểu mẫu hiện có mà đã được phát hành. Khóa chuyển này có thể giúp ngăn không cho bạn vô tình ghi đè trong vị trí phát hành mẫu biểu mẫu bằng cách yêu cầu bạn lưu mẫu biểu mẫu vào một vị trí khác. Nếu bạn ghi đè được phát hành mẫu biểu mẫu bằng cách lưu ở vị trí phát hành mẫu biểu mẫu thay vì sử dụng trình hướng dẫn phát hành, người dùng có thể không thể tạo một biểu mẫu mới hoặc sửa đổi biểu mẫu hiện có được dựa trên mẫu biểu mẫu này. Sau khi bạn lưu mẫu biểu mẫu vào một vị trí khác và sau đó sửa đổi mẫu biểu mẫu, bạn có thể sử dụng trình hướng dẫn phát hành để phát hành và ghi đè lên ở vị trí phát hành mẫu biểu mẫu.

Ví dụ    Để bắt đầu InfoPath trong chế độ thiết kế với mẫu biểu mẫu ExpenseReportTemplate.xsn, để giúp đảm bảo rằng bạn sẽ không ghi đè lên mẫu biểu mẫu ở vị trí ban đầu, hãy nhập như sau:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" /design ExpenseReportTemplate.xsn /readonly

/embedding

Khởi động InfoPath mà không hiển thị cửa sổ Microsoft Office InfoPath . Người phát triển dùng tùy chọn này khi kiểm tra các ứng dụng tùy chỉnh với InfoPath.

Ví dụ    Để thực hiện điều này, hãy nhập như sau:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe"/ nhúng

/cache ClearAll

Khởi động InfoPath và xóa bộ đệm ẩn trong biểu mẫu nào mẫu được lưu trữ trên máy tính. Dùng tùy chọn này để loại bỏ chưa sử dụng mẫu biểu mẫu từ máy tính của người dùng của bạn và để tăng dung lượng ổ đĩa sẵn dùng. Bạn có thể sử dụng tùy chọn này với biểu mẫu hiện có hoặc một biểu mẫu mới dựa trên mẫu biểu mẫu.

Ví dụ    Để bắt đầu InfoPath, mở biểu mẫu MyForm.xml, sau đó xóa bộ đệm ẩn tất cả các mẫu biểu mẫu, hãy nhập như sau

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" MyForm.xml /cache ClearAll


Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×