Các cách thực hành tốt nhất cho các nhà lãnh đạo trường học tạo nhóm và kênh trong Microsoft các nhóm dành cho giáo dục

Các cách thực hành tốt nhất cho các nhà lãnh đạo trường học tạo nhóm và kênh trong Microsoft các nhóm dành cho giáo dục

Nếu bạn là một nhà lãnh đạo trường học hoặc người quản trị CNTT triển khai các nhóm Microsoft lần đầu tiên, mục tiêu của bạn là thiết lập người quản trị, trường học và giáo viên của bạn để thành công trong ngày. Chải lên trên một số cách thực hành tốt nhất để thiết lập các nhóm và kênh của bạn để đảm bảo tổ chức giao tiếp sắp xếp hợp lý và lưu trữ thời gian. Chúng tôi đã phá vỡ nó cho bạn trong hướng dẫn tiện dụng này. 

Chúng tôi khuyên bạn nên thêm chương trình giáo dục đến ít hơn, so với các nhóm có tổ chức tốt hơn cho một nhóm cho mọi sáng kiến của trường để mô hình các cách thực hành tốt nhất từ đầu. Khi giáo viên bắt đầu tham gia nhóm để liên lạc với đồng nghiệp và người quản trị của họ, họ sẽ đồng thời bắt đầu tìm hiểu cách sắp xếp và tối ưu hóa các nhóm của họ cho học viên. Cách tiếp cận này có thể là một chiến lược tuyệt vời cho việc chuyển đổi nhóm thay đổi trò chơi trong trường học hoặc quận của bạn. Chúng tôi nghĩ rằng bạn sẽ đánh giá cao hiệu quả liên lạc, cũng như cải thiện giao tiếp!

Trước tiên, chúng ta hãy xem lại các kiểu nhóm sẵn dùng cho các nhà giáo dục

Chọn loại nhóm
 

Các nhóm sẵn dùng cho các lớp học, cộng đồng học tập chuyên nghiệp (PLCs), thành viên nhân viên và bất kỳ ai mà bạn có thể sử dụng cho các câu lạc bộ hoặc các nhóm quan tâm khác.

Tìm hiểu thêm: Chọn loại nhóm để cộng tác trong Microsoft nhóm

Đề xuất: bắt đầu với nhóm nhân viên

Chúng tôi sẽ tập trung chủ yếu vào các nhóm nhân viên, vốn sẽ giúp bạn tổ chức huyện của bạn bằng cách lãnh đạo trường học, trường học và/hoặc bộ phận. Hãy nghĩ về điều này như là thí điểm của bạn. Từ đó, giáo viên có được kiến thức và tiện lợi với các nhóm như một công cụ và cảm thấy tự tin hơn sẽ triển khai nó trong các lớp học của họ. Lưu ý rằng tất cả các loại nhóm có chứa các kênh có thể được tùy chỉnh theo kịch bản. Chúng tôi bao gồm nhiều ví dụ bên dưới.

Nhóm nhân viên và các kênh là gì?

Bạn có thể tạo nhóm nhân viên cho các dự án, hoạt động, Ủy ban và quy trình khác nhau nếu cần thiết. Các nhà lãnh đạo nhóm có thể mời người khác ở trường hoặc huyện để tham gia với tư cách là thành viên nhóm.

Lưu ý: Có thể sẽ được ghi lại để ánh xạ một loạt các danh sách phân phối email của bạn cho các nhóm nhân viên riêng lẻ, nhưng các nhóm đang làm việc trong môi trường cộng tác cao về hướng mục tiêu chung. Bạn có thể khắc phục các hạn chế của danh sách phân phối bằng cách tạo các nhóm nhân viên ở mức phù hợp với nhóm làm việc trong trường học hoặc quận của bạn.

Sau đó bạn có thể tổ chức các nhóm nhân viên riêng thành các kênh, trong đó bao gồm nhiều tab cho cuộc trò chuyện, tệp, ghi chú và hơn thế nữa. Các kênh sẽ được tạo dựa trên các nhu cầu khác nhau của nhóm, ví dụ, theo chủ đề, kỷ luật hoặc chủ đề. Tab cho phép các nhân viên có thể tải lên, xem xét và chỉnh sửa tệp, ghi chú và các nội dung tùy chỉnh (chẳng hạn như tài liệu, trang tính, bài trình bày, video, liên kết bên ngoài, các ứng dụng khác và hơn thế nữa). Sau đó tất cả mọi người trong nhóm đều có thể truy cập nội dung này dễ dàng.

Kênh chung là gì?

Mỗi loại nhóm bao gồm một kênh chung. Sổ ghi chép lớp học, sổ ghi chép nhân viên và các tab sổ ghi chép PLC được tìm thấy trong kênh này cho các kiểu nhóm. Nhóm lớp học cũng quản lý bài tập cho lớp đó từ kênh chung.

Chúng tôi khuyên bạn nên dùng kênh chung trong bất kỳ nhóm nào với tư cách là không gian để đăng thông báo, giới thiệu nhân viên và thêm các tài liệu quan trọng cần được gọi thường xuyên. Bạn có thể làm cho kênh chung chỉ đọc (tức là dừng bất kỳ ai từ đăng đó) bằng cách thay đổi thiết đặt của nó.

Lưu ý: Để chỉnh sửa thiết đặt kênh cho kênh chung hoặc những người khác, hãy   chọn xem thêm tùy chọn Biểu tượng Tùy chọn khác trên lát xếp nhóm của bạn. Sau đó, chọn quản lý thiết đặt nhóm >> quyền thành viên.

Quyền thành viên cho kênh.

Các nhóm cho các kịch bản mẫu giáo dục

Hãy xem mục tiêu cho bộ phận, trường học hoặc quận của bạn và đưa ra quyết định:

  • Các trách nhiệm báo cáo hiện tại mà bạn có.

  • Các mục tiêu của danh sách email hoặc cuộc họp mà có thể được chuyển đổi thành các cuộc hội thoại trực tuyến và chia sẻ tệp.

  • Làm thế nào bạn muốn liên lạc với dòng và những người được báo cáo.

  • Các thành viên chính mà bạn cần trên mỗi nhóm, và vai trò của họ nên phát.

  • Cách tốt nhất để tổ chức các tệp và hội thoại mà bạn sẽ có trên từng nhóm.

Bên dưới, chúng tôi đã kéo nhau một số mẫu của huyện, trường học hoặc bộ phận khác có thể tiếp cận thiết lập nhóm và kênh của họ để tạo cộng tác hợp lý và đặt mọi thứ ở một nơi. Hãy nhớ — đây chỉ là những ý tưởng để giúp bạn bắt đầu. Chúng tôi biết bạn có kiến thức duy nhất về nhu cầu của trường học, học viên và nhà giáo dục của bạn.

Nhóm

Thành viên/vai trò

TV

Tệp và ứng dụng

Lợi ích

Bảng trường học

Bộ giáo dục

Sáng kiến giáo dục quy mô lớn

(Nhóm nhân viên hoặc nhóm PLC)

Chủ tịch Hội đồng trường học, thành viên và ủy thác

Ghế Ủy ban

Superintendents

Lãnh đạo tổ chức

Thông báo

Cuộc họp

Lịch và đường thời gian

Kênh cho từng quận, Quận hoặc tổ chức.

Kênh cho các ủy ban hoặc các nhóm phụ

Theo dõi mục tiêu

Power BI để theo dõi dữ liệu và thành tích của học sinh.

Cổng thông tin Website

Cập nhật các tiêu chuẩn quốc gia/tiểu bang/tỉnh và luật.

Phút họp bảng, tham gia, chú thích và ghi chú.

Chính sách và quy trình

Tiết kiệm thời gian

Giảm chuỗi email không hiệu quả

Giao tiếp hai chiều sắp xếp giữa các bên liên quan, người quản trị và lãnh đạo trường học.

Tăng địa điểm để nhận và theo dõi phản hồi.

Tạo một địa điểm để truy nhập phút họp và các tài liệu quan trọng.

Trợ giúp đóng góp cho độ trong suốt và hiệu quả của các hoạt động có tỷ lệ lớn

Lãnh đạo trường học

(Nhóm nhân viên)

Ñoác

Nhân viên hỗ trợ

Các nhà lãnh đạo trường học chịu trách nhiệm Cập Nhật giám thị trên các sáng kiến chính.

Cuộc họp bảng trường học

Kênh cho mỗi trường học.

Kênh để biểu đồ tiến độ về các mục tiêu cấp huyện.

Power BI để theo dõi dữ liệu và thành tích của học sinh.

Thông tin điều lệ

Cập nhật các tiêu chuẩn quốc gia/tiểu bang/tỉnh và luật.

Phút họp bảng, tham gia, chú thích và ghi chú.

Chính sách và quy trình

Biên chế và tuyển dụng các sáng kiến

Cuộc họp

Tiết kiệm thời gian

Giảm chuỗi email không hiệu quả

Tạo một địa điểm để truy nhập phút họp và các tài liệu quan trọng

Tạo một "đường mòn giấy" để tham chiếu đến các thảo luận rộng lớn của huyện.

Phòng học

Ví dụ: giáo dục đặc biệt, nghệ thuật ngôn ngữ, toán học PTTH

(Nhóm PLC hoặc nhân viên)

Lãnh đạo trường học và/hoặc ghế phòng ban

Giáo

Phát triển chuyên môn

Mục tiêu tiêu chuẩn và kết quả tìm hiểu

Ngân sách, lập lịch biểu

Cộng tác chương trình

Các quan sát trong lớp học

Lập kế hoạch IEP

Cuộc họp nhân viên

Ghi chú quan sát trong lớp học

Biên chế và tuyển dụng các sáng kiến

Lịch học/quý lịch và ngày

Sổ tay nhân viên

Tài nguyên phát triển chuyên môn

Lập kế hoạch và chương trình tài nguyên

IEPs

Ghi chú cuộc họp nhân viên

Cuộc họp

Biểu đồ thủy triều

Mẫu công việc học viên

Tiết kiệm thời gian

Giảm chuỗi email không hiệu quả

Tạo một địa điểm để truy nhập phút họp và các tài liệu quan trọng

Khuyến khích mọi giáo dục đóng góp một cách công bằng hơn và cung cấp cộng đồng

Tạo một "đường mòn giấy" để tham chiếu đến các thảo luận rộng lớn của huyện.

Cung cấp một địa điểm đáng sợ và ít quan tâm hơn để chia sẻ các ý tưởng giảng dạy và phản hồi

Thông

(Nhóm nhân viên)

Lãnh đạo trường học

Nhân viên hỗ trợ

Giáo

Lập kế hoạch tổ chức và sự kiện trường học

Thông báo

Chính sách và liên lạc trong kế hoạch an toàn

Số người tham dự

Lập kế hoạch cải thiện trường học

Các quan sát trong lớp học

Yêu cầu thay thế

Nghiên cứu và/hoặc nhóm hoạt động

Lập kế hoạch IEP

Sổ tay nhân viên hoặc trường học

Chương trình họp và ghi chú của nhân viên

Ghi chú quan sát lớp học

Các kế hoạch bài học

Kiểm tra kết quả dữ liệu

Lập kế hoạch phát triển chuyên môn

Lịch

IEPs

Biểu đồ thủy triều

Tiết kiệm thời gian

Giảm chuỗi email không hiệu quả

Cho phép các tương tác nhân viên tích cực

Cung cấp không gian làm việc cộng tác

Tiết kiệm ngân sách thông qua bản sao và tiền tiết kiệm chi phí giấy

Công nghệ giáo dục

(Nhân viên hoặc nhóm bất kỳ ai)

Lãnh đạo trường học

Chuyên gia phát triển nhân viên

Huấn luyện viên dạy hướng dẫn

Chuyên gia kỹ thuật giáo dục

Chương trình giảng dạy và phi công phần mềm

Đánh giá thiết bị và site

Sự kiện và việc lập kế hoạch đào tạo

Phối hợp LMS/SIS

Lịch

Thông tin xác thực

Tài liệu chính sách

Phản hồi về trường

Ngân sách

Khắc phục sự cố và chứng danh của LMS/SIS

Tiết kiệm thời gian

Giảm email không hiệu quả

Cung cấp môi trường "đào tạo huấn luyện" cho nhân viên hỗ trợ kỹ thuật then chốt tại trường học

Hợp nhất các mục tiêu kỹ thuật và chương trình tiếp cận ở một nơi

Bộ phận CNTT

(Nhân viên hoặc nhóm bất kỳ ai)

Người quản trị CNTT

Nhân viên hỗ trợ CNTT

Công nghệ giáo viên sẽ dẫn hướng

Huấn luyện viên hướng dẫn

Chuyên gia kỹ thuật giáo dục

Lên lịch và theo dõi thiết bị

Yêu cầu hỗ trợ

Thiết bị mua và thư giới thiệu

Theo dõi mạng

Phối hợp LMS/SIS

Lịch

Thông tin đơn hàng

Thông tin xác thực

Hỗ trợ vé và khắc phục sự cố

Ngân sách

Yêu cầu thiết bị và các biểu mẫu kiểm

Tiết kiệm thời gian

Giảm email không hiệu quả

Cung cấp cho bộ phận hỗ trợ và khắc phục sự cố "Hub" cho trường học hoặc khu.

Quản lý thiết bị tập trung

Khuyến khích nó đánh giá cao ứng dụng và cho phép họ cung cấp hỗ trợ công nghệ cao cho nhân viên công nghệ nhút nhát.

PLC của giáo viên

(Nhóm PLC)

Giáo

Trợ lý giảng dạy

Nhóm học tập

Phát triển chương trình

Phát triển chuyên môn

Mở diễn đàn chủ đề

Hackathons

Văn bản khóa học

Nhóm hỗ trợ bảng quốc gia

Tài nguyên đào tạo và hỗ trợ

Tham chiếu tiêu chuẩn

Các mục tiêu của trường và bộ phận

Kết quả nghiên cứu và các bài viết

Lịch

Mẫu công việc học viên

Tiết kiệm thời gian

Giảm chuỗi email không hiệu quả

Khuyến khích mọi người giáo dục đóng góp vào cộng đồng chuyên môn và củng cố của họ

Cung cấp một khoảng trống cho giáo viên — phòng đợi ảo "của giáo viên"

Các 

(Nhóm lớp)

Giáo

Trợ lý giảng dạy

Giúp

Đơn vị

Ones

Làm việc nhóm nhỏ

Thông báo

Nghiệm

Nhóm cho những người học khác biệt

Trình

Quy tắc lớp học

Trang tính và trang web tham chiếu được ghim

Nội dung khóa học

Bài tập

Dự án

Video

Các biểu mẫu quyền và vắng mặt

Các câu đố của Microsoft Forms

Flipgrid

Quizlet

Khuyến khích việc tìm hiểu thế kỷ 21

Khuếch đại mọi giọng nói học viên

ISTE 4 C ' s

Chuyển đổi kỹ thuật số trong lớp học

Khuyến khích quyền công dân kỹ thuật số

Cung cấp cho học viên quyền truy nhập vào tài liệu khóa học bất kể quyền truy nhập trang chủ vào các thiết bị hoặc Office 365

Khuyến khích chức năng điều hành

Tiết kiệm thời gian

Tập trung và chấm điểm trong một nơi

Giúp dễ dàng chia sẻ và phân phối nội dung của bài tập và khóa học

Cung cấp một khoảng trống để cộng tác phong phú

 
Dưới đây chỉ là một vài ví dụ về giáo viên và nhân viên làm việc cùng nhau chuyển giao tốt cho các nhóm nhân viên:

Tình huống

Mô tả

Ủy ban Cố vấn Cải tiến Trường học (SIAC)

Các chương trình và sáng kiến cải tiến trường học hiệu quả đòi hỏi các nhân viên phải tiếp cận các dữ liệu phân tích phong phú (chẳng hạn thứ hạng theo phân vị phần trăm), và phải có sự cộng tác dễ dàng giữa các nhóm đa dạng, bao gồm nhà quản lý, giáo viên, và các nhóm khác trong học khu.

Kế hoạch ứng phó sự cố

Khi xảy ra sự cố (chẳng hạn nguy cơ sức khỏe), việc liên lạc nhanh chóng và chính xác sẽ giúp ứng phó hiệu quả. Khi sử dụng Teams, các nhóm ứng phó sự cố có thể dễ dàng soạn thảo và chia sẻ thông tin kịp thời và phù hợp đến các học sinh, phụ huynh, cộng đồng, cũng như điều phối các tài nguyên bổ sung (chẳng hạn đội ngũ y tá trường học).

Các chương trình Học tập Xã hội và Cảm xúc (SEL)

Các chương trình SEL có thể giúp tăng cường sự thành công về mặt học thuật và hành vi tích cực, đồng thời giảm sự căng thẳng về cảm xúc và hành vi sai trái¹ nói chung. Ví dụ, có thể tổ chức các kênh trong Teams theo năm năng lực SEL cốt lõi: tự nhận thức, tự quản lý, nhận thức xã hội, kỹ năng quan hệ, và ra quyết định có trách nhiệm.

Đánh giá giáo viên

Đánh giá hiệu quả của giáo viên là một hoạt động mất nhiều thời gian, tuy nhiên là một hoạt động thường xuyên và quan trọng. Với Teams, các nhà quản lý có thể chia sẻ các tài nguyên phát triển chuyên môn với tất cả các giáo viên trong kênh Chung, và quản lý các liên lạc (trong Cuộc trò chuyện) và nội dung (ví dụ, qua OneNote Staff Notebooks) riêng tư với từng cá nhân giáo viên trong các kênh khác nhau.

Tạo cấu trúc phân cấp

Trong quận hoặc trường học của bạn, có thể tạo nhóm theo một cấu trúc tổ chức. Sử dụng phương pháp này nếu bạn có các yêu cầu báo cáo nghiêm ngặt, hãy quản lý một huyện lớn với số nhân viên cao hoặc có mục tiêu tăng độ trong suốt trong một tập hợp đa dạng của các trường học và nhân viên. Đây là cách có thể nhìn, với các nhóm "báo cáo" lên chuỗi cho các nhóm khác. Điều này đảm bảo lãnh đạo trường học, nhân viên và giáo viên là thành viên trong các nhóm có liên quan đến họ.

Cấu trúc phân cấp nhóm mẫu trong Microsoft nhóm

Cách đặt tên cho nhóm của bạn

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng đồng bộ dữ liệu trường học (SDS) để tạo nhóm của mình. Đồng bộ dữ liệu trường học là một dịch vụ miễn phí kéo các đường kẻ và tên từ SIS của bạn. Điều này đảm bảo rằng việc đặt tên nhất quán ngang qua huyện và sẽ tự động Cập Nhật tư cách thành viên khi học viên thay đổi lớp học hoặc trường học. Điều đó nói rằng, nhiều trường học và quận đã chia sẻ "Mẹo và thủ thuật" riêng của họ để đặt tên cho các nhóm nhân viên, PLC hoặc nhân viên:

 

Bộ phận hoặc nhóm PLC

Tên chủ đề khóa học + năm lớp + vị trí trường (ví dụ: vật lý 2018 Pineview)

Xây dựng mã hoặc tên + mức phòng/cấp độ (ví dụ: PHS 7)

Mã trường học + Department (ví dụ: PHS lịch sử)

Nhóm tất cả học

Tiền tố với tên viết tắt của trường học (ví dụ: PHS)

Nhóm lớp học

Mã trường + mã bảng chủ đề + năm (ví dụ: PHS 11PH1 18-19)

Hậu tố theo năm để lưu trữ dễ dàng (ví dụ: 2018-19)

Chữ viết tắt trường học + tên của giáo viên + tên lớp học (ví dụ. Các dạng ADV của bạn

Bắt đầu với tên của giáo viên để dễ dàng tìm kiếm lớp học theo tên. (Ví dụ:: Asher ADV ENG 11A)

Xem các nhóm trong hành động. Các dạng xem kênh và nhóm mẫu:

Đối với trường học, nhân viên và phòng ban:


Các kênh trong một nhóm nhân viên dành cho nhà lãnh đạo trường học.Các kênh trong nhóm nhân viên.

Các kênh trong một nhóm PLC.
 

Dành cho giáo viên:

Các kênh trong nhóm lớp học cao cấp.Các kênh trong nhóm lớp của giáo viên lớp 7.

Các kênh trong nhóm lớp của giáo viên lớp 4.

Nhận thêm hỗ trợ

Hướng dẫn nhanh về người quản trị dành cho nhóm Microsoft cho giáo dục cntt

Nhóm nhân viên để có hiệu quả lãnh đạo và tiết kiệm thời gian

Giới thiệu về nhóm Microsoft – Trung tâm kỹ thuật số dành cho giáo dục và học viên

Hướng dẫn Bắt đầu Microsoft Teams cho Lãnh đạo Trường học

đồng bộ dữ liệu trường học

Hỗ trợ Microsoft nhóm cho giáo dục

Đào tạo về các nhóm Microsoft dành cho giáo dục

Tài nguyên bổ sung dành cho giảng viên

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×