Các cách di chuyển nhiều tài khoản email đến Office 365

Tổ chức của bạn có thể di chuyển email sang Office 365 từ các hệ thống khác. Người quản trị của bạn có thể di chuyển hộp thư từ Exchange Server hoặc di chuyển email từ hệ thống email khác. Và người dùng của bạn có thể nhập email, danh bạ cùng thông tin hộp thư khác của chính họ vào hộp thư Office 365 được tạo cho họ. Tổ chức của bạn cũng có thể làm việc với đối tác để di chuyển email.

Trước khi bắt đầu di chuyển email, hãy xem các giới hạncách thực hành tốt nhất cho Exchange Online để đảm bảo bạn đạt được hiệu năng và hành vi bạn mong đợi sau khi di chuyển.

Hãy xem mục Quyết định đường dẫn di chuyển hoặc Trình tư vấn di chuyển Exchange để được trợ giúp trong việc chọn tùy chọn phù hợp nhất cho tổ chức của bạn.

Bạn cũng có thể xem video tổng quan:

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Di chuyển hộp thư từ Exchange Server

Khi di chuyển từ môi trường Exchange Server tại cơ sở hiện tại, người quản trị có thể di chuyển tất cả các email, lịch và liên hệ từ hộp thư của người dùng đến Office 365.

Người quản trị thực hiện di chuyển theo giai đoạn hoặc chuyển giao sang Office 365. Có thể di chuyển tất cả email, liên hệ và thông tin lịch cho mỗi hộp thư.

Có ba kiểu di chuyển email có thể được thực hiện từ Exchange Server:

Sử dụng Dịch vụ Nhập Office 365 để di chuyển các tệp PST

Nếu tổ chức của bạn có nhiều tệp PST lớn, bạn có thể sử dụng Dịch vụ Nhập Office 365 để di chuyển dữ liệu email đến Office 365.

Người quản trị di chuyển tệp PST vào Office 365.

Bạn có thể sử dụng Dịch vụ Nhập Office 365 để tải lên các tệp PST thông qua mạng hoặc gửi thư các tệp PST trong ổ đĩa bạn chuẩn bị.

Để xem hướng dẫn, xem mục Dịch vụ Nhập của Office 365.

Di chuyển email từ hệ thống email bật IMAP khác

Bạn có thể sử dụng Giao thức Truy nhập Thông điệp Internet (IMAP) để di chuyển email người dùng từ Gmail, Exchange, Outlook.com và hệ thống email khác có hỗ trợ di chuyển IMAP. Khi bạn di chuyển email của người dùng bằng cách sử dụng di chuyển IMAP, chỉ có các mục trong hộp thư đến hoặc các thư mục thư khác của người dùng được di chuyển. Không thể di chuyển các liên hệ, mục lịch và nhiệm vụ với IMAP, nhưng người dùng có thể di chuyển chúng.

Di chuyển IMAP cũng không tạo hộp thư trong Office 365. Bạn sẽ phải tạo một hộp thư cho mỗi người dùng trước khi bạn di chuyển email của họ.

Người quản trị thực hiện di chuyển IMAP sang Office 365. Có thể di chuyển tất cả email, nhưng không thể di chuyển liên hệ hoặc thông tin lịch cho mỗi hộp thư.

Để di chuyển email từ một hệ thống thư khác, hãy xem Di chuyển hộp thư IMAP đến Office 365. Sau khi di chuyển email hoàn tất, bất kỳ thư mới nào được gửi đến email nguồn sẽ không được di chuyển.

Yêu cầu người dùng nhập email của riêng họ

Người dùng có thể nhập email, liên hệ và thông tin hộp thư khác của riêng mình vào Office 365. Hãy xem mục Di chuyển email và liên hệ vào Office 365 for Business để tìm hiểu cách thực hiện.

Người dùng có thể nhập email, liên hệ và thông tin lịch vào Office 365.

Làm việc với một đối tác để di chuyển email

Nếu không có kiểu nào trong các kiểu di chuyển đã mô tả phù hợp với tổ chức của bạn, hãy cân nhắc làm việc với một đối tác để di chuyển email đến Office 365.

Phương thức

Mô tả

Dùng công cụ di chuyển bên thứ ba để di chuyển hộp thư sang Office 365

Sử dụng công cụ di chuyển email bên thứ ba

Công cụ di chuyển có thể giúp tăng tốc và đơn giản hóa việc di chuyển email. Bạn có thể tìm thấy một danh sách các công cụ trong Office 365 Marketplace.

Thuê đối tác để giúp bạn triển khai Office 365

Thuê đối tác để giúp di chuyển email

Bạn sẽ tìm thấy danh sách các đối tác trong Office 365 Marketplace.

Chủ đề Liên quan

Sử dụng PowerShell để di chuyển email sang Office 365

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×