Các cách định dạng một trang tính

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong Excel, định dạng dữ liệu trang tính (hoặc trang tính) dễ dàng hơn bao giờ hết. Bạn có thể dùng một vài cách nhanh chóng và đơn giản để tạo bảng chuyên nghiệp Hiển thị dữ liệu của bạn một cách hiệu quả. Ví dụ, bạn có thể dùng chủ đề tài liệu để xem thống nhất trong toàn bộ tất cả các bảng tính Excel của bạn, kiểu để áp dụng định dạng được xác định trước, và hướng dẫn sử dụng tính năng định dạng để tô sáng dữ liệu quan trọng.

Trang tính đã định dạng

Chủ đề tài liệu là một tập hợp đã xác định trước màu, phông và hiệu ứng (chẳng hạn như kiểu đường kẻ và hiệu ứng tô) sẽ có sẵn khi bạn định dạng dữ liệu trang tính của bạn hoặc mục khác, chẳng hạn như bảng, Pivottable, hoặc biểu đồ. Để xem thống nhất và chuyên nghiệp, một chủ đề tài liệu có thể áp dụng cho tất cả các sổ làm việc Excel của bạn và những tài liệu Phiên bản Office khác.

Công ty của bạn có thể cung cấp một chủ đề tài liệu công ty mà bạn có thể sử dụng, hoặc bạn có thể chọn từ nhiều chủ đề được xác định trước tài liệu có sẵn trong Excel. Nếu cần thiết, bạn cũng có thể tạo chủ đề tài liệu của riêng bạn bằng cách thay đổi bất kỳ hoặc tất cả các chủ đề màu, phông chữ hoặc hiệu ứng chủ đề tài liệu dựa trên.

Trước khi bạn định dạng dữ liệu trên trang tính của bạn, bạn có thể muốn áp dụng chủ đề tài liệu mà bạn muốn dùng, để định dạng mà bạn áp dụng cho dữ liệu trang tính của bạn có thể sử dụng màu, phông và hiệu ứng được xác định bởi chủ đề tài liệu đó.

Để biết thông tin về cách làm việc với chủ đề tài liệu, hãy xem áp dụng hoặc tùy chỉnh một chủ đề tài liệu.

Một kiểu là một định dạng được xác định trước, dựa trên mức độ thường xuyên chủ đề mà bạn có thể áp dụng để thay đổi diện mạo của dữ liệu, bảng, biểu đồ, Pivottable, hình dạng, hoặc sơ đồ. Nếu đã xác định trước kiểu không đáp ứng nhu cầu của bạn, bạn có thể tùy chỉnh một kiểu. Biểu đồ, bạn có thể tùy chỉnh kiểu biểu đồ và lưu nó dưới dạng một mẫu biểu đồ mà bạn có thể dùng lại.

Tùy thuộc vào dữ liệu mà bạn muốn định dạng, bạn có thể dùng kiểu sau đây trong Excel:

 • Kiểu ô    Để áp dụng định dạng một số trong một bước và để đảm bảo rằng các ô có định dạng nhất quán, bạn có thể sử dụng một kiểu ô. Kiểu ô là một tập hợp đã xác định định dạng đặc điểm, chẳng hạn như phông và cỡ phông, định dạng số, viền ô, và tô nền ô. Để ngăn người khác thực hiện các thay đổi cho các ô nhất định, bạn cũng có thể sử dụng một kiểu ô để khóa các ô.

  Excel có một vài kiểu ô được xác định trước mà bạn có thể áp dụng. Nếu cần thiết, bạn có thể thay đổi một kiểu ô được xác định trước để tạo một kiểu ô tùy chỉnh.

  Một số kiểu ô dựa trên chủ đề tài liệu được áp dụng cho toàn bộ sổ làm việc. Khi bạn chuyển sang một chủ đề tài liệu, các kiểu ô được Cập Nhật để khớp với chủ đề tài liệu mới.

  Để biết thông tin về cách làm việc với kiểu ô, hãy xem áp dụng, tạo, hoặc loại bỏ một kiểu ô.

 • Kiểu bảng    Để nhanh chóng thêm chất lượng trình thiết kế, chuyên nghiệp định dạng cho bảng Excel, bạn có thể áp dụng một kiểu bảng đã xác định trước hoặc tùy chỉnh. Khi bạn chọn một trong các kiểu thay thế-hàng được xác định trước, Excel duy trì cho mẫu hình hàng xen kẽ khi lọc, ẩn hoặc sắp xếp lại các hàng.

  Để biết thông tin về cách làm việc với kiểu bảng, hãy xem định dạng bảng Excel.

 • Kiểu PivotTable    Định dạng PivotTable, bạn có thể nhanh chóng áp dụng một kiểu PivotTable được xác định trước hoặc tùy chỉnh. Giống như với bảng Excel, bạn có thể chọn một kiểu thay thế-hàng được xác định trước giữ lại hàng thay thế mẫu khi bạn lọc, ẩn hoặc sắp xếp lại các hàng.

  Để biết thông tin về cách làm việc với kiểu PivotTable, hãy xem thiết kế bố trí và định dạng của báo cáo PivotTable.

 • Kiểu biểu đồ    Bạn áp dụng một kiểu đã xác định trước cho biểu đồ của bạn. Excel cho phép nhiều kiểu đồ định sẵn hữu ích mà bạn có thể chọn từ, và bạn có thể tùy chỉnh thêm kiểu nếu cần thiết bằng cách thay đổi theo cách thủ công kiểu thành phần biểu đồ riêng lẻ. Bạn không thể lưu một kiểu tùy chỉnh biểu đồ, nhưng bạn có thể lưu toàn bộ biểu đồ dưới dạng mẫu biểu đồ mà bạn có thể dùng để tạo biểu đồ tương tự.

  Để biết thông tin về cách làm việc với kiểu biểu đồ, hãy xem thay đổi bố trí hoặc kiểu của biểu đồ.

Để làm cho dữ liệu cụ thể (chẳng hạn như văn bản hoặc số) nổi bật, bạn có thể định dạng dữ liệu theo cách thủ công. Định dạng theo cách thủ công không dựa trên chủ đề tài liệu của sổ làm việc của bạn, trừ khi bạn chọn một chủ đề phông hoặc sử dụng màu chủ đề — theo cách thủ công định dạng giữ nguyên giống nhau khi bạn thay đổi chủ đề tài liệu. Bạn có thể theo cách thủ công định dạng tất cả dữ liệu trong một ô hoặc phạm vi cùng một lúc, nhưng bạn cũng có thể dùng phương pháp này để định dạng ký tự riêng lẻ.

Để biết thông tin về cách định dạng dữ liệu theo cách thủ công, hãy xem định dạng văn bản trong ô.

Để phân biệt giữa các loại thông tin trên trang tính và để giúp dễ dàng xem qua một trang tính, bạn có thể thêm đường viền xung quanh các ô hoặc phạm vi. Để nâng cao khả năng hiển thị và vẽ chú ý vào dữ liệu cụ thể, bạn cũng có thể tô bóng cho các ô có màu nền thuần nhất hoặc một mẫu hình màu cụ thể.

Văn bản có viền và màu nền

Nếu bạn muốn thêm màu nền cho tất cả dữ liệu trang tính của bạn, bạn cũng có thể dùng ảnh làm nền trang tính. Tuy nhiên, nền trang tính không được in ra — nền chỉ tăng cường khả năng hiển thị trên màn hình của trang tính của bạn.

Để biết thông tin về cách sử dụng viền và màu, hãy xem:

Áp dụng hoặc loại bỏ viền ô trên trang tính

Áp dụng hoặc loại bỏ bóng ô

Thêm hoặc loại bỏ nền trang tính

Tối ưu Hiển thị dữ liệu trên trang tính của bạn, bạn có thể muốn đặt lại vị trí văn bản trong một ô. Bạn có thể thay đổi kiểu căn nội dung của ô, dùng thụt lề cho tốt hơn dãn cách, hoặc hiển thị dữ liệu ở một góc độ khác nhau bằng cách xoay nó.

Xoay dữ liệu đặc biệt hữu ích khi đầu đề cột rộng hơn các dữ liệu trong cột. Thay vì tạo cột không cần thiết rộng hoặc viết tắt nhãn, bạn có thể xoay văn bản đầu đề cột.

Để biết thông tin về cách thay đổi căn chỉnh hoặc hướng của dữ liệu, hãy xem Reposition dữ liệu trong một ô.

Nếu bạn đã có định dạng một số ô trên một trang tính theo cách bạn muốn, bạn có thể chỉ cần sao chép định dạng cho ô hoặc phạm vi khác. Bằng cách dùng lệnh Dán đặc biệt (tabtrang đầu , nhóm bảng tạm , nút dán ), bạn có thể dán chỉ các định dạng dữ liệu được sao chép, nhưng bạn cũng có thể dùng Bút định dạng Ảnh nút (tabtrang đầu , Bảng tạm nhóm) để sao chép và dán định dạng ô hoặc phạm vi khác.

Ngoài ra, định dạng phạm vi dữ liệu được tự động mở rộng để các hàng bổ sung khi bạn nhập hàng ở phần cuối của một phạm vi dữ liệu mà bạn đã định dạng, và các định dạng xuất hiện trong ít nhất ba hàng năm trước đó. Tùy chọn để mở rộng định dạng phạm vi dữ liệu và công thức bật theo mặc định, nhưng bạn có thể bật nó hoặc tắt khi cần thiết (bấm tệp > tùy chọn > nâng cao > mở rộng phạm vi ngày và công thức (bên dưới tùy chọn chỉnh sửa); hoặc trong chữ hoa chữ thường của Excel 2007, bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút > Tùy chọn Excel > nâng cao > mở rộng phạm vi ngày và công thức (bên dưới tùy chọn chỉnh sửa)).

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×