Các bản sửa lỗi hoặc giải pháp thay thế cho sự cố gần đây trong Word cho Windows

Cập Nhật gần nhất: Tháng mười 2019

Lưu ý: Đi đến mục các sự cố trước đây đã khắc phục trong bài viết này nếu bạn không tìm được sự cố mình cần trong các tình huống gặp sự cố và hiệu suất thấp hoặc mục các tính năng và phần bổ trợ.

Các sự cố và hiệu năng chậm trong Word

Cập nhật gần nhất: 28/03/2018

SỰ CỐ

Khi bạn tìm cách khởi động ứng dụng Office 2016, bạn sẽ gặp mã lỗi 0xC0000142.

TRẠNG THÁI: ĐÃ KHẮC PHỤC

Sự cố này đã được khắc phục trong Kênh hàng tháng Phiên bản 1803 (Bản dựng 9126.2116) trở lên. Để tải ngay bản cập nhật mới nhất, hãy mở ứng dụng Office, rồi chọn Tệp > Tài khoản > Tùy chọn cập nhật > Cập nhật ngay.

Ngoài ra, còn được nhắc đến trong mục Lỗi 0xC0000142 khi bạn khởi động ứng dụng Office 2016.

Cập nhật gần nhất: 14/03/2018

SỰ CỐ

Sau khi cài đặt bản cập nhật 13/03/2018 dành cho Word 2016 (KB4011730), có thể bạn không mở hoặc lưu được tài liệu Word.

Sự cố này chỉ xảy ra đối với những người nhận bản cập nhật Office 2016 bằng công nghệ Windows Installer (MSI). Nếu bạn có phiên bản Click-to-Run của Office, chẳng hạn như Office 365 Personal, bạn sẽ không gặp phải sự cố này.

TRẠNG THÁI: GIẢI PHÁP THAY THẾ

Chúng tôi đã biết về sự cố này và đang nỗ lực tạo bản sửa lỗi. Bạn có thể tạm khắc phục sự cố này bằng cách cài đặt bản cập nhật 06/03/2018 dành cho Office 2016 (KB4018295). Bài viết này cũng chứa thông tin về sự cố này: sau khi cài đặt KB 4011730, bạn có thể không mở hoặc lưu tài liệu Word.

Những sự cố ảnh hưởng tới các tính năng và phần bổ trợ của Word

Cập nhật gần nhất: 25/05/2018

SỰ CỐ

Bạn có thể gặp các sự cố khác nhau, chẳng hạn như văn bản không xuất hiện cho đến sau khi nhấn Enter, gạch dưới tiếp tục xuất hiện sau khi đã loại bỏ và màn hình nhấp nháy, khi chuyển đổi và sử dụng ngôn ngữ soạn thảo.

TRẠNG THÁI: ĐÃ KHẮC PHỤC

Để biết thông tin cập nhật nhất về sự cố này, đi tới mục Các sự cố với văn bản, gạch dưới và màn hình nhấp nháy khi sử dụng các ngôn ngữ soạn thảo Office.

Cập nhật gần nhất: 21/05/2018

SỰ CỐ

Một số người dùng đã báo cáo rằng họ thấy các phần dải băng thanh công cụ hoặc thước hiển thị trong khu vực bức vẽ tài liệu của Word.

TRẠNG THÁI: GIẢI PHÁP THAY THẾ

Bạn có thể khởi động lại PC để giải quyết sự cố này.

Cập nhật gần nhất: 11/01/2018

SỰ CỐ

Nếu gần đây bạn đã cài đặt bản cập nhật và có cài đặt phần mềm chống vi-rút McAfee trên PC thì có thể bạn sẽ gặp sự cố khi mở bảng Excel, phương trình MathType hoặc một số đối tượng nhúng khác được chèn trong tài liệu Word.

TRẠNG THÁI: ĐÃ KHẮC PHỤC

Sự cố này đã được giải quyết bằng WebAdvisor phiên bản 4.0.7.148. Để khắc phục sự cố này, vui lòng cập nhật phần mềm chống vi-rút McAfee lên phiên bản mới nhất. Hãy làm theo các bước này do diễn đàn McAfee cung cấp.

Cập nhật gần nhất: 11/01/2018

SỰ CỐ

Nếu gần đây bạn đã cài đặt bản cập nhật và có cài đặt phần mềm chống vi-rút McAfee trên PC thì có thể bạn sẽ gặp sự cố khi chỉnh sửa dữ liệu biểu đồ trong PowerPoint hoặc Word.

TRẠNG THÁI: ĐÃ KHẮC PHỤC

Sự cố này đã được giải quyết bằng WebAdvisor phiên bản 4.0.7.148. Để khắc phục sự cố này, vui lòng cập nhật phần mềm chống vi-rút McAfee lên phiên bản mới nhất. Hãy làm theo các bước này do diễn đàn McAfee cung cấp.

Cập nhật gần nhất: 02/11/2017

SỰ CỐ

Bạn có thể gặp phải lỗi này khi tìm cách xuất sang PDF trong Word 2016: "Xuất không thành công do lỗi ngoài dự kiến".

Điều này có thể xảy ra khi trang Mục lục có hướng khác so với nội dung.

TRẠNG THÁI: GIẢI PHÁP THAY THẾ

Để biết thông tin mới nhất về sự cố này, hãy đi tới Lỗi xuất sang PDF trong Word 2016: "Xuất không thành công do lỗi ngoài dự kiến".

Cập nhật gần nhất: 13/10/2017

SỰ CỐ

Khi sử dụng phiên bản dùng thử Office 365, mỗi khi bạn mở tệp Office, phiên bản mới nhất của ứng dụng sẽ tự động được đặt là ứng dụng mặc định cho Word, Excel hoặc PowerPoint trong mọi phiên bản của Windows. Ví dụ: nếu bạn đã cài đặt Excel 2013 và cũng đang chạy phiên bản dùng thử Office 365 thì sổ làm việc sẽ mở trong Excel 2016.

TRẠNG THÁI: GIẢI PHÁP THAY THẾ

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Office365 để có các tính năng mới nhất. Tuy nhiên, bạn có thể gỡ cài đặt phiên bản dùng thử để chúng tôi mở các tệp bằng phiên bản Excel bạn đã cài đặt.

Cập nhật gần nhất: 05/02/2018

SỰ CỐ

Tính năng Lưu Tự động không còn có sẵn hoặc xuất hiện trong thanh công cụ Office ở Office 2016 Phiên bản 1707 (Bản dựng 8326.2058) trở lên.

TRẠNG THÁI: ĐÃ KHẮC PHỤC

Đối với Excel: Sự cố này hiện đã được khắc phục trong Phiên bản 1708 (Bản dựng 8431.2094). Để tải ngay bản cập nhật, hãy mở Excel, rồi chọn Tệp > Tài khoản > Tùy chọn Cập nhật > Cập nhật Ngay.

Đối với Word: Sự cố này hiện đã được khắc phục trong Phiên bản 1711 (Bản dựng 8730.2122). Để tải ngay bản cập nhật, hãy mở Word, rồi chọn Tệp > Tài khoản > Tùy chọn Cập nhật > Cập nhật Ngay.

Cập nhật gần nhất: 06/10/2017

SỰ CỐ

Sau khi cài đặt bản cập nhật 08/08/2017 cho Word 2016 (KB3213656) hoặc bản cập nhật 05/09/2017 cho Word 2016 (KB4011039), bạn có thể gặp các sự cố sau:

  • Nếu bạn phối các ô dọc trong một bảng, nội dung ô sẽ biến mất và bạn không thể chọn ô đã phối.

  • Nếu bạn mở tài liệu hiện có chứa một bảng với các ô được phối, các ô sẽ xuất hiện dưới dạng trống.

Sự cố này chỉ xảy ra đối với những người nhận bản cập nhật Office 2016 bằng công nghệ Windows Installer (MSI). Nếu bạn có phiên bản Click-to-Run của Office, chẳng hạn như Office 365 Personal, bạn sẽ không gặp phải sự cố này.

TRẠNG THÁI: ĐÃ KHẮC PHỤC

Sự cố này hiện đã được khắc phục trong bản cập nhật 03/10/2017 cho Word 2016 (KB4011140). Vui lòng xem bài viết KB4011140 về cách cài đặt bản cập nhật này.

Cập nhật gần nhất: 19/03/2018

SỰ CỐ

Khi bạn thêm siêu dữ liệu trong Thuộc tính Tài liệu vào tệp Office—thông qua Tệp > Thông tin hoặc trong hộp thoại Lưu Như—các thuộc tính đều hiển thị trong Office. Tuy nhiên, khi xem cùng tệp đó trong Windows File Explorer, các thuộc tính sẽ không hiển thị.

Thêm siêu dữ liệu trong Tệp > Thông tin

Tính chất Tài liệu Office - Tệp > Pa nen Thông tin

Thêm siêu dữ liệu vào hộp thoại Lưu như

Tính chất Tài liệu Office - Hộp thoại Lưu Như

Siêu dữ liệu/thuộc tính không hiển thị trong File Explorer

Tính chất Tài liệu Office trong Windows File Explorer

TRẠNG THÁI: ĐÃ KHẮC PHỤC

Sự cố này đã được khắc phục trong một bản cập nhật. Để tải ngay bản cập nhật mới nhất, hãy mở một ứng dụng Office, rồi chọn Tệp > Tài khoản > Tùy chọn cập nhật > Cập nhật ngay

Cập nhật gần nhất: 16/08/2017

SỰ CỐ

Khi mở tệp Office 2016, bạn có thể gặp trường hợp tệp mở ngoài dự kiến dưới dạng chỉ đọc. Sự cố này thường ảnh hưởng nhiều nhất đến Excel và Word trong Phiên bản 1706 (Bản dựng 8229.2045) trở lên. Đôi khi, sự cố này sẽ xuất hiện sau khi bạn cố gắng đồng bộ tài liệu yêu cầu phải kiểm nhập trên OneDrive. Khi mở tệp trong Word hoặc Excel, tệp sẽ mở ra dưới dạng chỉ đọc.

TRẠNG THÁI: GIẢI PHÁP THAY THẾ

Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi đang tích cực khắc phục sự cố này. Trong lúc này, vui lòng tham khảo bài viết này để biết giải pháp thay thế.

Bạn cần thêm trợ giúp trong việc khắc phục sự cố? Trò chuyện để được hỗ trợ.

Nếu bạn có đăng ký Office 365 dành cho gia đình hoặc đã mua bản tải xuống một lần của Office 2016, hãy bấm vào nút Liên hệ với Chúng tôi ở cuối trang này.

Nếu bạn là người quản trị đăng ký Office 365 dành cho doanh nghiệp, liên hệ bộ phận hỗ trợ Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Cập nhật gần nhất: 05/04/2018

SỰ CỐ

Khi chèn biểu tượng hoặc ảnh qua Chèn > Biểu tượng hoặc Chèn > Ảnh, bạn gặp thông báo lỗi sau:

Đã xảy ra lỗi khi nhập tệp này. http://hubblecontent.osi.office.net/ContentSVC/Content/Download?provider=MicrosoftIcon&FileName=[icon].svg

TRẠNG THÁI: ĐÃ KHẮC PHỤC

Sự cố này đã được khắc phục trong Kênh hàng tháng Phiên bản 1803 (Bản dựng 9126.2116) trở lên. Để tải ngay bản cập nhật mới nhất, hãy mở một ứng dụng Office, rồi chọn Tệp > Tài khoản > Tùy chọn cập nhật > Cập nhật ngay.

Cập nhật gần nhất: 13/10/2017

SỰ CỐ

Emoji được hiển thị dưới dạng hộp hình vuông trong các ứng dụng Office (như Word và Outlook) trên Windows 7.

Sự cố này ảnh hưởng đến toàn bộ khách hàng Office trong Windows 7 ngoại trừ người đăng ký Office 365 với Office 2016 phiên bản 16.0.8067.2032 trở lên (hiện đã được phát hành cho Người dùng nội bộ Office).

TRẠNG THÁI: ĐÃ KHẮC PHỤC

Để giải quyết sự cố này, chúng tôi khuyên khách hàng nâng cấp lên các phiên bản sau:

  • Kênh Hàng tháng (Trước đây là: Kênh Hiện tại): Người đăng ký Office 2016 (Office 365) và những người chưa đăng ký đã cài đặt phiên bản Click-to-Run trên Windows 7 sẽ cần cập nhật lên Phiên bản 1704 (Bản dựng 8067.2115) hoặc mới hơn (Bản cập nhật hàng tháng trong Tháng Tư 2017).

  • Kênh Nửa năm một lần (Nhóm mục tiêu) (Trước đây là: Phiên bản Đầu tiên cho Kênh bị Chậm): Sự cố này hiện đã được khắc phục trong Phiên bản 1708 (8431.2079).

  • Nhánh Hiện tại cho Doanh nghiệp (trước đây là Kênh bị Chậm): Khách hàng Office 365 trong Kênh Nửa năm một lần sẽ nhận được bản sửa lỗi vào đầu năm tới.

  • Người dùng Microsoft Office 2016 nhận được bản cập nhật thông qua công nghệ Windows Installer (MSI): Tải xuống KB 3203471 để cài đặt bản cập nhật cho phông chữ Segoe UI Emoji.

  • Người dùng Microsoft Office 2013 đã cài đặt phiên bản Click-to-Run trong Windows 7 hoặc nhận được bản cập nhật thông qua công nghệ Windows Installer (MSI): Đối với những người có Office 2013 MSI, hãy tải xuống KB 4011087 để cài đặt bản cập nhật cho phông chữ Segoe UI Emoji. Đối với người dùng có Office 2013 Click-to-Run, bản cập nhật này sẽ sẵn dùng trong bản cập nhật hàng tháng tiếp theo, có thời gian dự kiến phát hành vào 12 Tháng Chín.

Lưu ý: Người dùng Outlook/Word 2016 đã cập nhật lên các phiên bản có chứa bản sửa lỗi sẽ không nhìn thấy các hộp hình vuông khi họ chèn emoji. Nếu người nhận thư email/tài liệu không có phiên bản Office 2016 đã cập nhật trên Windows 7 hoặc chưa nâng cấp lên Windows 10, họ sẽ tiếp tục thấy emoji dưới dạng hộp hình vuông.

Thông tin này cũng được đăng trong KB 4021341.

Chức năng đã thay đổi, các tính năng đã bị chặn hoặc ngừng cung cấp

Các sự cố cũ hơn đã được khắc phục

Bạn cần thêm trợ giúp?

Gọi cho bộ phận hỗ trợ

Trò chuyện để được hỗ trợ.
Nếu bạn sở hữu đăng ký Office 365 dành cho gia đình hoặc mua bản tải xuống một lần của Office 2016, hãy bấm vào liên kết Liên hệ với Chúng tôi ở cuối trang này.

Diễn đàn cộng đồng Office 365

Hỏi cộng đồng
Nhận trợ giúp từ chuyên gia trong các diễn đàn của chúng tôi:
diễn đàn Office trên Windows dành cho người dùng cá nhân, gia đình hoặc trường đại học
diễn đàn cộng đồng Office 365 dành cho người dùng doanh nghiệp

Trò chuyện

Cung cấp phản hồi trong ứng dụng Office
Bạn có thể gửi phản hồi trực tiếp cho các nhóm Office của chúng tôi:

Trong Office 2016 trên Windows 10, hãy mở một ứng dụng Office, rồi bấm vào Tệp > Phản hồi.

Bạn có yêu cầu về tính năng?

Bóng đèn - Ý tưởng

Chúng tôi rất mong nhận được các đề xuất của bạn về những tính năng mới, cũng như phản hồi về cách bạn sử dụng sản phẩm của chúng tôi! Chia sẻ suy nghĩ của bạn trên site Word UserVoice. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp thu.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×