Các bản sửa lỗi hoặc giải pháp thay thế cho sự cố gần đây trong Outlook for Mac

Cập nhật gần nhất: Tháng Sáu 2018

Cập nhật gần nhất: 13/03/2018

SỰ CỐ

Khi bạn xem cuộc hẹn hoặc cuộc họp ở Dạng xem tuần, những thông tin đó có thể hiển thị dưới dạng được chuyển sớm hơn một giờ.

Điều này có thể xảy ra sau DST đối với các múi giờ Hoa Kỳ và Anh. Các múi giờ khác cũng có thể bị ảnh hưởng.

TRẠNG THÁI: ĐÃ KHẮC PHỤC

Sự cố này đã được khắc phục trong phiên bản mới nhất của Outlook 2016 for Mac (phiên bản 16.11, phát hành vào 13/03/2018). Để tải bản cập nhật mới nhất, mở Outlook for Mac, đi tới menu Trợ giúp > Kiểm tra cập nhật, rồi làm theo các hướng dẫn trong ứng dụng AutoUpdate. Bạn có thể sử dụng dạng xem Ngày hoặc Tuần làm việc trong lịch như một giải pháp thay thế

Cập nhật gần nhất: 21/05/2018

SỰ CỐ

Khi bạn chuyển đổi một Cuộc hẹn thành Cuộc họp cho các tài khoản IMAP hoặc POP, lời mời không được gửi đi.

Sự cố lần đầu xảy ra ở phiên bản 16.10.

TRẠNG THÁI: ĐÃ KHẮC PHỤC

Sự cố này đã được khắc phục trong Outlook 2016 for Mac (Phiên bản 16.12). Để tải bản cập nhật mới nhất, hãy mở Outlook for Mac, đi tới menu Trợ giúp > Kiểm tra cập nhật, rồi làm theo các hướng dẫn trong ứng dụng AutoUpdate.

Cập nhật gần nhất: 21/03/2018

SỰ CỐ

Nếu bạn tạo email mới và sử dụng phông chữ Tahoma Regular, văn bản viết sẽ xuất hiện dưới dạng in đậm thay vì dưới dạng thông thường.

TRẠNG THÁI: ĐÃ KHẮC PHỤC

Sự cố này đã được khắc phục trong Outlook 2016 for Mac (Phiên bản 16.11). Để tải bản cập nhật mới nhất, hãy mở Outlook for Mac, đi tới menu Trợ giúp > Kiểm tra cập nhật, rồi làm theo các hướng dẫn trong ứng dụng AutoUpdate.

Cập nhật gần nhất: 21/05/2018

SỰ CỐ

Giờ đây, bạn phải nhấn phím Enter để xem kết quả tìm kiếm trong Outlook for Mac Phiên bản 16.10.

Trước đó, Outlook for Mac hiển thị kết quả tìm kiếm khi bạn nhập.

TRẠNG THÁI: ĐÃ KHẮC PHỤC

Sự cố này đã được khắc phục trong Outlook 2016 for Mac (Phiên bản 16.13). Để tải bản cập nhật mới nhất, hãy mở Outlook for Mac, đi tới menu Trợ giúp > Kiểm tra cập nhật, rồi làm theo các hướng dẫn trong ứng dụng AutoUpdate.

Cập nhật gần nhất: 21/05/2018

SỰ CỐ

Biểu tượng Outlook trên thanh dock hiển thị số thư chưa đọc cho cả hộp thư đại diện và hộp thư chính. Điều này không xảy ra ở Bản dựng 15.41.

TRẠNG THÁI: ĐÃ KHẮC PHỤC

Sự cố này đã được khắc phục trong Outlook 2016 for Mac (Phiên bản 16.12).

Một tùy chọn mới đã được thêm vào số email chưa đọc trong hộp thư đại diện. Đi tới Tùy chọn OutlookThông báo & âm thanh.

Để tải bản cập nhật mới nhất, mở Outlook for Mac, đi tới menu Trợ giúp > Kiểm tra cập nhật, rồi làm theo các hướng dẫn trong ứng dụng AutoUpdate.

Cập nhật gần nhất: 14/02/2018

SỰ CỐ

Email bị kẹt trong Hộp thư đi và bạn nhận được mã lỗi: 0x0000-998.

TRẠNG THÁI: ĐÃ KHẮC PHỤC

Sự cố này đã được khắc phục trong phiên bản mới nhất của Outlook 2016 for Mac. Để tải bản cập nhật mới nhất, hãy mở Outlook for Mac, đi tới menu Trợ giúp > Kiểm tra Cập nhật, rồi làm theo các hướng dẫn trong ứng dụng AutoUpdate.

Cập nhật Gần nhất: 12/02/2018

SỰ CỐ

Bạn có thể được nhắc đăng nhập nhiều lần và nhận được thông báo lỗi này: "Không thể nhận thư tại thời điểm này."

TRẠNG THÁI: ĐANG ĐIỀU TRA

Nhóm Outlook for Mac hiện đang điều tra về sự cố này.

Cập nhật gần nhất: 15/09/2017

SỰ CỐ

Có thể tìm thấy cài đặt Thu phóng trong cửa sổ thư email mới bằng cách chọn tab Tùy chọn, rồi bấm vào nút Thu phóng trên Dải băng.

Nếu cài đặt thu phóng được thay đổi trên một thư mới, cài đặt đã thay đổi sẽ duy trì cho tới khi được thay đổi trở lại. Thu phóng không thay đổi cỡ phông thực, tính năng này chỉ phóng to hoặc thu nhỏ ở văn bản trong cửa sổ soạn thảo, (tác động tới cửa sổ chế độ soạn thảo của toàn bộ các thư/thư trả lời mới). Thu phóng không ảnh hưởng tới ngăn đọc hay thư được nhận - những mục đó vẫn sẽ hiển thị ở cỡ phông thực.

Khi cài đặt được áp dụng trong hồ sơ Outlook, chúng sẽ duy trì áp dụng cho toàn bộ các thư trong tương lai cho tới khi được thay đổi trong menu Tùy chọn của thư.

Điều này có thể khiến cho bạn có cảm giác phông chữ nhỏ hơn nếu thu phóng được đặt nhỏ hơn 100 %. Ví dụ: nếu thu phóng được đặt ở mức 75 %, phông chữ của văn bản mới được soạn thảo (hoặc trả lời/chuyển tiếp) sẽ trở nên nhỏ hơn, so với ngăn đọc hay một thư đã nhận đang mở (không phải trong chế độ soạn thảo).

Cỡ phông Outlook for Mac

TRẠNG THÁI

Hành vi này là có chủ ý. Vui lòng kiểm tra lại cài đặt thu phóng nếu bạn gặp phải sự cố này và điều chỉnh sao cho phù hợp.

Cập nhật gần nhất: 25/09/2017

SỰ CỐ

Nếu bạn đã cài đặt phần bổ trợ Cisco WebEx, Outlook có thể gặp sự cố khi bạn tương tác với dải băng.

TRẠNG THÁI: Đã khắc phục trong phiên bản mới nhất của WebEx

Để khắc phục sự cố này, vui lòng cập nhật lên phiên bản phần bổ trợ WebEx mới nhất (phiên bản được hỗ trợ tối thiểu trên macOS High Sierra là 32.5.1.57).

Vui lòng tham khảo bài viết hỗ trợ này để biết thêm chi tiết.

Cập nhật gần nhất: Tháng Tám 2017

SỰ CỐ

Khi bạn gửi email có tệp đính kèm lớn hơn 25 MB, bạn nhận được thông báo lỗi và không gửi thư đi được.

Lỗi về tệp đính kèm lớn

TRẠNG THÁI: Giải pháp thay thế

Chúng tôi đang nỗ lực giải quyết sự cố này. Trong lúc này, vui lòng sử dụng thư trên Web khi gửi tệp đính kèm lớn hơn 25 MB.

Cập nhật gần nhất: Tháng Tám 2017

SỰ CỐ

Không thể chuyển hồ sơ Entourage khi bạn di chuyển sang Outlook for Mac 2016.

TRẠNG THÁI: Giải pháp thay thế

Để chuyển hồ sơ Entourage sang Outlook for Mac 2016, hãy nhập dữ liệu hồ sơ vào Outlook 2011 trước, rồi nhập dữ liệu hồ sơ Outlook 2011 vào Outlook for Mac 2016.

Hãy xem những bài viết sau để biết thêm thông tin: Nhập thông tin vào Outlook for Mac 2011Nhập thư email, liên hệ và các mục khác vào Outlook 2016 for Mac.

Cập nhật gần nhất: Tháng Tám 2017

SỰ CỐ

Bạn không thể thêm người nhận vào danh sách Người gửi An toàn trong Outlook 2016 for Mac. Outlook hiện chỉ cho phép thêm người nhận vào danh sách Người gửi Bị chặn. Email từ người gửi bị chặn sẽ bị chuyển tới thư mục Email Rác.

TRẠNG THÁI: Giải pháp thay thế

Để giải quyết sự cố này, vui lòng sử dụng bên máy chủ thư Web để quản lý cài đặt.

Xem bài viết này để biết thêm thông tin.

Cập nhật gần nhất: Tháng Ba 2018

SỰ CỐ

Tệp đính kèm chuyển sang màu xám hoặc bạn không thể tải xuống tệp đính kèm.

TRẠNG THÁI: ĐÃ KHẮC PHỤC

Sự cố này đã được khắc phục trong Outlook 2016 for Mac (Phiên bản 16.11). Để tải bản cập nhật mới nhất, hãy mở Outlook for Mac, đi tới menu Trợ giúp > Kiểm tra cập nhật, rồi làm theo các hướng dẫn trong ứng dụng AutoUpdate.

Nếu sau khi cài đặt bản cập nhật mới nhất, bạn vẫn thấy tệp đính kèm bị mờ xám, vui lòng bấm vào nút Tải toàn bộ thư để khắc phục sự cố.

Cập nhật gần nhất: Tháng Tám 2017

SỰ CỐ

Không thể Nhập Liên hệ của Apple vào Outlook 2016 for mac.

TRẠNG THÁI: Giải pháp thay thế

  1. Kéo các liên hệ ra khỏi sổ địa chỉ máy Mac và thả vào màn hình nền của bạn.

    Thao tác này sẽ tạo ra tệp .vcf duy nhất trên màn hình nền.

  2. Bấm chuột phải vào tệp và chọn Mở Bằng > Microsoft Outlook.

  3. Cửa sổ liên hệ mới sẽ mở ra trong Outlook, đây là địa chỉ đầu tiên trong tệp .vcf của bạn.

  4. Bấm vào Lưu trong cửa sổ liên hệ. Outlook sẽ lưu địa chỉ, sau đó bắt đầu nhập các liên hệ còn lại của bạn.

Bạn cũng có thể kéo trực tiếp tệp .vcf vào thư mục liên hệ Outlook. Các liên hệ sẽ được lưu tự động trong Outlook.

Cập nhật gần nhất: Tháng Tám 2017

SỰ CỐ

Các thư mục sẽ biến mất sau khi cập nhật từ 15.35.170610 lên 15.36.170702.

TRẠNG THÁI

Đây là theo thiết kế trong thanh bên đã cập nhật. Các thư mục sẽ được thu gọn và bạn phải bung rộng chúng thủ công. Nếu bạn muốn hiển thị lại các thư mục ở đầu, vui lòng thêm thư mục vào mục yêu thích của bạn, bằng cách bấm vào ngôi sao bên cạnh thư mục. Khi đó, bạn có thể sắp xếp các thư mục yêu thích theo bất cứ thứ tự nào.

Xem bài viết này để biết thêm chi tiết về trước và sau trải nghiệm: Thanh bên Mới với Mục yêu thích và Gửi Sau.

Cập nhật gần nhất: Tháng Một 2018

SỰ CỐ

Bạn gặp Lỗi Đồng bộ: 19803 khi đồng bộ tài khoản Office365.

Lỗi Đồng bộ

TRẠNG THÁI: ĐÃ KHẮC PHỤC

Sự cố này đã được khắc phục trong phiên bản mới nhất của Outlook 2016 for Mac. Để tải bản cập nhật mới nhất, hãy mở Outlook for Mac, đi tới menu Trợ giúp > Kiểm tra Cập nhật, rồi làm theo các hướng dẫn trong ứng dụng AutoUpdate.

Các sự cố đã biết, chức năng bị thay đổi cùng các tính năng bị chặn hoặc ngừng hoạt động

Các công cụ khắc phục sự cố tự động

Sử dụng các công cụ sau đây để giải quyết nhiều sự cố trong Outlook for Mac. Xem trang này để biết thêm thông tin và tìm hiểu cách cài đặt các công cụ: Công cụ hỗ trợ Outlook for Mac.

Sửa chữa Tìm kiếm Outlook

Công cụ này sửa chữa những sự cố về tìm kiếm trong Outlook for Mac. Ví dụ: khi tìm kiếm không trả về kết quả cho các mục có tồn tại trong hộp thư của bạn hoặc bạn nhận được dữ liệu cũ trong khi bạn có các mục mới hơn.

Đặt lại Tùy chọn Outlook

Công cụ này đặt lại tùy chỉnh mà bạn đã tạo cho Outlook từ menu Outlook > Tùy chọn. Công cụ này cũng khôi phục cài đặt kích cỡ và vị trí cửa sổ Outlook.

Đặt Ứng dụng Thư Mặc định

Công cụ này cho phép bạn chọn Outlook for Mac làm ứng dụng thư mặc định của mình. Sau đó, Outlook sẽ mở email mới mỗi khi bạn bấm vào liên kết mailto: trong email hoặc website.

Đặt lại Địa chỉ Gần đây 

Công cụ này cho phép bạn đặt lại các địa chỉ gần đây mà Outlook đã lưu trữ và xóa tất cả địa chỉ gần đây cùng một lúc, thay vì xóa từng địa chỉ một.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Gọi cho bộ phận hỗ trợ


Để báo cáo sự cố hoặc cung cấp phản hồi, chỉ cần đi đến Trợ giúp > Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ trong Outlook for Mac.
Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ trong Outlook 2016 for Mac.

Bạn có yêu cầu về tính năng?

Bóng đèn - Ý tưởng

Để đề xuất các tính năng mới trong Outlook for Mac, hãy đi đến Trợ giúp > Đề xuất Tính năng. Hoặc chia sẻ suy nghĩ của bạn trên site Outlook UserVoice. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×