Các bản sửa lỗi hoặc giải pháp thay thế cho sự cố gần đây trong Excel cho Windows

Các bản sửa lỗi hoặc giải pháp thay thế cho sự cố gần đây trong Excel cho Windows

Cập nhật gần nhất: Tháng Năm 2018

Lưu ý: Đi đến mục các sự cố trước đây đã khắc phục trong bài viết này nếu bạn không tìm được sự cố mình cần trong các tình huống gặp sự cố và hiệu suất thấp hoặc mục các tính năng và phần bổ trợ.

Các sự cố và hiệu năng chậm trong Excel

Cập nhật gần nhất: 01/05/2018

SỰ CỐ

Exel có thể gặp sự cố khi bạn mở tệp IQY có vị trí nguồn dữ liệu dài quá 528 ký tự.

Sự cố này ảnh hưởng đến Excel 2016 phiên bản 1802 (Bản dựng 9029.2167).

TRẠNG THÁI: ĐÃ KHẮC PHỤC

Sự cố này đã được khắc phục trong Phiên bản 1803 (Bản dựng 9126.2152) trở lên của Kênh hàng tháng. Để tải ngay bản cập nhật mới nhất, hãy mở ứng dụng Office, rồi chọn Tệp > Tài khoản > Tùy chọn cập nhật > Cập nhật ngay.

Cập nhật gần nhất: 28/03/2018

SỰ CỐ

Khi bạn tìm cách khởi động ứng dụng Office 2016, bạn sẽ gặp mã lỗi 0xC0000142.

TRẠNG THÁI: ĐÃ KHẮC PHỤC

Sự cố này đã được khắc phục trong Kênh hàng tháng phiên bản 1803 (Bản dựng 9126.2116) trở lên. Để tải ngay bản cập nhật mới nhất, hãy mở ứng dụng Office, rồi chọn Tệp > Tài khoản > Tùy chọn cập nhật > Cập nhật ngay.

Ngoài ra, còn được nhắc đến trong mục Lỗi 0xC0000142 khi bạn khởi động ứng dụng Office 2016.

Cập nhật Gần nhất: 17/01/2018

SỰ CỐ

Một số người dùng Windows 10 có thể gặp sự cố hoặc mất dữ liệu khi sử dụng Trình soạn Phương pháp Nhập liệu Tiếng Trung (IME).

TRẠNG THÁI

Sự cố này đang được điều tra. Sự cố này ảnh hưởng đến các bản dựng Windows từ 17063.1000 đến 17066.1000.

Cập nhật Gần nhất: 06/12/2017

SỰ CỐ

Bạn có thể gặp sự cố khi tải phần bổ trợ Trình giải quyết Excel nếu bạn đã cài đặt WPS Office trên máy của mình.

TRẠNG THÁI: GIẢI PHÁP THAY THẾ

Microsoft đã biết và đang điều tra về sự cố với WPS Office. Nếu bạn gặp phải sự cố này, vui lòng sửa chữa Office. Để biết thông tin mới nhất về sự cố này, hãy đi đến mục Lỗi khi tải phần bổ trợ Trình giải quyết Excel.

Cập nhật gần nhất: 15/03/2018

SỰ CỐ

Khi bạn bấm vào Chèn > Đối tượng > Tạo từ tệp, rồi bấm vào nút Duyệt, Excel 2016 có thể gặp sự cố. Có vẻ như sự cố này tác động đến các bản dựng sau: Kênh Hàng tháng Phiên bản 1709 (8528.****) hoặc Kênh Nửa năm Một lần Phiên bản 1708 (8431.****).

TRẠNG THÁI: ĐÃ KHẮC PHỤC

Sự cố này được khắc phục trong Kênh hàng tháng phiên bản 1712 (Bản dựng 8827.XXXX) trở lên. Để tải ngay bản cập nhật mới nhất, mở Excel, rồi chọn Tệp > Tài khoản > Tùy chọn cập nhật > Cập nhật ngay.

Sự cố này cũng được đề cập trong bài viết sau: Excel có thể gặp sự cố khi bạn tìm cách nhúng đối tượng vào trang tính.

Những sự cố ảnh hưởng tới các tính năng và phần bổ trợ của Excel

Cập nhật gần nhất: 24/05/2018

SỰ CỐ

Bạn có thể gặp các sự cố khác nhau, chẳng hạn như văn bản không xuất hiện cho đến sau khi nhấn Enter, gạch dưới tiếp tục xuất hiện sau khi đã loại bỏ và màn hình nhấp nháy, khi chuyển đổi và sử dụng ngôn ngữ soạn thảo.

TRẠNG THÁI: GIẢI PHÁP THAY THẾ

Để biết thông tin cập nhật nhất về sự cố này, đi tới mục Các sự cố với văn bản, gạch dưới và màn hình nhấp nháy khi sử dụng các ngôn ngữ soạn thảo Office.

Cập nhật gần nhất: 25/04/2018

SỰ CỐ

Bạn có thể gặp sự cố về soạn thảo ngữ âm trong Excel bằng ngôn ngữ soạn thảo Office này: Tiếng Nhật.

TRẠNG THÁI: ĐÃ KHẮC PHỤC

Việc khởi động lại Excel sẽ giúp khắc phục sự cố. Thông tin này cũng có trong Các sự cố về soạn thảo ngữ âm trong Excel 2016 bằng ngôn ngữ soạn thảo Tiếng Nhật

Cập nhật gần nhất: 31/01/2018

SỰ CỐ

Khi bạn tìm cách sử dụng phím tắt (ALT + C) để trở về Trang chủ, phím tắt này không hoạt động. Thay vào đó, phím tắt để trở về Trang chủ hiện là ALT + C1.

TRẠNG THÁI: ĐÃ KHẮC PHỤC

Sự cố này đã được khắc phục trong Phiên bản Kênh Hàng tháng 1712 (Bản dựng 8827.2179) trở lên. Để tải ngay bản cập nhật mới nhất, hãy mở Excel rồi chọn Tệp > Tài khoản > Tùy chọn Cập nhật > Cập nhật Ngay.

Cập nhật gần nhất: 13/03/2018

SỰ CỐ

Sau khi cài đặt bản cập nhật bảo mật cho Excel 2016: 14/11/2017, bạn có thể gặp phải lỗi này khi bấm vào một hình có gán macro được ký kỹ thuật số:

Không thể chạy macro.

Có thể macro không sẵn dùng trong sổ làm việc này hoặc có thể tất cả macro đều bị tắt.

TRẠNG THÁI: ĐÃ KHẮC PHỤC

Sự cố này đã được khắc phục trong bản cập nhật bảo mật Tháng Ba dành cho Excel. Để biết thêm thông tin, hãy đi đến bài viết dành cho phiên bản Excel của bạn:

Cập nhật gần nhất: 07/03/2018

SỰ CỐ

Khi bạn bấm đúp hoặc chọn tùy chọn "mới" trên tệp mẫu (.xlt, .xltx, .xltm) trong Excel 2016, Excel sẽ mở hai bản sao tệp giống hệt nhau.

TRẠNG THÁI: ĐÃ KHẮC PHỤC

Sự cố này đã được khắc phục trong Phiên bản kênh hàng tháng 1709 (Bản dựng 8528.XXXX) trở lên. Để tải ngay bản cập nhật mới nhất, hãy mở Excel, rồi chọn Tệp > Tài khoản > Tùy chọn cập nhật > Cập nhật ngay.

Thông tin về sự cố này cũng được cung cấp trong mục Khi tạo tệp Excel mới từ mẫu, tệp sẽ mở hai lần.

Cập nhật gần nhất: 13/10/2017

SỰ CỐ

Khi sử dụng phiên bản dùng thử Office 365, mỗi khi bạn mở tệp Office, phiên bản mới nhất của ứng dụng sẽ tự động được đặt là ứng dụng mặc định cho Word, Excel hoặc PowerPoint trong mọi phiên bản của Windows. Ví dụ: nếu bạn đã cài đặt Excel 2013 và cũng đang chạy phiên bản dùng thử Office 365 thì sổ làm việc sẽ mở trong Excel 2016.

TRẠNG THÁI: GIẢI PHÁP THAY THẾ

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Office365 để có các tính năng mới nhất. Tuy nhiên, bạn có thể gỡ cài đặt phiên bản dùng thử để chúng tôi có thể mở các tệp bằng phiên bản Excel bạn đã cài đặt.

Cập nhật gần nhất: 16/08/2017

SỰ CỐ

Khi mở tệp Office 2016, bạn có thể gặp trường hợp tệp mở ngoài dự kiến dưới dạng chỉ đọc. Sự cố này thường ảnh hưởng nhiều nhất đến Excel và Word trong Phiên bản 1706 (Bản dựng 8229.2045) trở lên. Đôi khi, sự cố này sẽ xuất hiện sau khi bạn cố gắng đồng bộ tài liệu yêu cầu phải kiểm nhập trên OneDrive. Khi mở tệp trong Word hoặc Excel, tệp sẽ mở ra dưới dạng chỉ đọc.

TRẠNG THÁI: GIẢI PHÁP THAY THẾ

Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi đang tích cực khắc phục sự cố này. Trong lúc này, vui lòng tham khảo bài viết này để biết giải pháp thay thế.

Bạn cần thêm trợ giúp trong việc khắc phục sự cố? Hãy thông báo cho bộ phận hỗ trợ.

Nếu bạn có đăng ký Office 365 dành cho gia đình hoặc đã mua bản tải xuống một lần của Office 2016, hãy bấm vào nút Liên hệ với Chúng tôi ở cuối trang này.

Nếu bạn là người quản trị đăng ký Office 365 dành cho doanh nghiệp, liên hệ bộ phận hỗ trợ Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Cập nhật gần nhất: 28/08/2017

SỰ CỐ

Sau khi cập nhật lên bản cập nhật 01/08/2017 dành cho Office 2016 (KB 4011051), thao tác bấm vào một siêu kết nối trong sổ làm việc Excel trỏ tới một sổ làm việc Excel khác không còn hoạt động và bạn có thể nhận được thông báo cảnh báo siêu kết nối. Bạn cũng có thể gặp sự cố khi truy nhập WMI theo chương trình từ Excel và Word.

TRẠNG THÁI: ĐÃ KHẮC PHỤC

Sự cố này hiện đã được khắc phục. Vui lòng cài đặt thủ công bản cập nhật 22/08/2017 cho Office 2016 (KB 4011093). Bản KB 4011093 này sẽ có sẵn dưới dạng cập nhập tự động và cho những người đang sử dụng Windows Server Update Services (WSUS) trong bản cập nhật hàng tháng tiếp theo của Office.

Cập nhật gần nhất: 05/04/2018

SỰ CỐ

Khi chèn biểu tượng hoặc ảnh qua Chèn > Biểu tượng hoặc Chèn > Ảnh, bạn gặp thông báo lỗi sau:

Đã xảy ra lỗi khi nhập tệp này. http://hubblecontent.osi.office.net/ContentSVC/Content/Download?provider=MicrosoftIcon&FileName=[biểu_tượng].svg

TRẠNG THÁI: ĐÃ KHẮC PHỤC

Sự cố này đã được khắc phục trong Kênh hàng tháng Phiên bản 1803 (Bản dựng 9126.2116) trở lên. Để tải ngay bản cập nhật mới nhất, hãy mở một ứng dụng Office, rồi chọn Tệp > Tài khoản > Tùy chọn cập nhật > Cập nhật ngay.

Chức năng đã thay đổi, các tính năng đã bị chặn hoặc ngừng cung cấp

Các sự cố cũ hơn đã được khắc phục

Bạn cần thêm trợ giúp?

Gọi cho bộ phận hỗ trợ

Trò chuyện để được hỗ trợ.
Nếu bạn sở hữu đăng ký Office 365 dành cho gia đình hoặc mua bản tải xuống một lần của Office 2016, hãy bấm vào liên kết Liên hệ với Chúng tôi ở cuối trang này.

Diễn đàn cộng đồng Office 365

Hỏi cộng đồng
Nhận trợ giúp từ chuyên gia trong các diễn đàn của chúng tôi:
diễn đàn Office trên Windows dành cho người dùng cá nhân, gia đình hoặc trường đại học
diễn đàn cộng đồng Office 365 dành cho người dùng doanh nghiệp

Trò chuyện

Cung cấp phản hồi trong ứng dụng Office
Bạn có thể gửi phản hồi trực tiếp cho các nhóm Office của chúng tôi:

Trong Office 2016 trên Windows 10, hãy mở một ứng dụng Office, rồi bấm vào Tệp > Phản hồi.

Bạn có yêu cầu về tính năng?

Bóng đèn - Ý tưởng

Chúng tôi rất mong nhận được các đề xuất của bạn về những tính năng mới, cũng như phản hồi về cách bạn sử dụng sản phẩm của chúng tôi! Chia sẻ suy nghĩ của bạn trên site Excel UserVoice. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp thu.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×