Các bản sửa lỗi hoặc giải pháp thay thế cho những sự cố gần đây trong OneDrive

Các bản sửa lỗi hoặc giải pháp thay thế cho những sự cố gần đây trong OneDrive

Cập nhật gần nhất: 19/11/2018

Các sự cố gần đây

Nếu bạn đang gặp sự cố khi truy nhập OneDrive trực tuyến, bạn có thể xem trạng thái của Microsoft Office Online Services tại cổng thông tin Trạng thái Dịch vụ.

SỰ CỐ

Chúng tôi đã biết về sự cố với biểu tượng trạng thái đồng bộ OneDrive không hiển thị trong Finder mỗi lần bạn đăng nhập vào máy Mac của mình.

TRẠNG THÁI: GIẢI PHÁP THAY THẾ

Chúng tôi đang nỗ lực tạo bản sửa lỗi, nhưng trong thời gian chờ đợi, bạn có thể khởi động lại Finder để hiển thị biểu tượng trạng thái đồng bộ OneDrive:

 1. Nhấn và giữ phím Alt/Option.

 2. Bấm chuột phải vào biểu tượng Finder.

  Mẹo: Nếu chuột, bàn di chuột hoặc thiết bị nhập khác của bạn không có nút bấm chuột phải hoặc cách khác để thực hiện thao tác bấm chuột phải, hãy nhấn và giữ phím Control trên bàn phím của bạn trong khi bấm. Để biết thêm thông tin, hãy truy nhập Hỗ trợ của Apple.

 3. Chọn Cho chạy lại.

SỰ CỐ

Một số khách hàng đã báo cáo rằng GIF hiển thị ngược trong OneDrive for iOS.

TRẠNG THÁI: ĐANG CHỜ XỬ LÝ

Chúng tôi đã biết về sự cố này và bản sửa lỗi đang được thực hiện.

SỰ CỐ

Chúng tôi đã biết về sự cố ứng dụng OneDrive không khởi động với một số người dùng máy Mac, kèm theo thông báo lỗi "OneDrive đã thoát ngoài dự kiến".

TRẠNG THÁI: GIẢI PHÁP THAY THẾ

Hai giải pháp thay thế sẵn dùng:

 1. Cập nhật macOS lên Mojave 10.14. Để biết thêm thông tin về cách cập nhật, hãy truy nhập Hỗ trợ về Apple.

 2. Tải xuống và cài đặt phiên bản mới nhất của OneDrive cho Mac từ Mac App Store.

Lưu ý: Nếu bạn có bản cài đặt độc lập của OneDrive, bạn có thể sử dụng liên kết này để tải xuống và cài đặt bản cập nhật.

SỰ CỐ

Một số hình ảnh có thể trông như tự động bị cắt xén hoặc thay đổi. Điều này là do tính năng Office Lens đã phát hiện ra hình ảnh từ một bảng trắng, menu hoặc nơi nào đó chứa nhiều văn bản và tự động tạo một bản sao dễ đọc hơn.

Lưu ý: Hình ảnh gốc vẫn được giữ nguyên và có sẵn tại OneDrive.com

TRẠNG THÁI: GIẢI PHÁP THAY THẾ

 1. Mở Ảnh trong OneDrive.com

 2. Chọn hình ảnh đã bị cắt xén hoặc thay đổi.

 3. Ở menu trên cùng, chọn Hoàn nguyên về bản gốc

Đọc thêm về Cách sử dụng Office Lens để điều chỉnh hình ảnh trong OneDrive.

SỰ CỐ

Sau khi bật tính năng Tệp theo Yêu cầu trong OneDrive, một số khách hàng có thể thấy lỗi sau đây khi cố gắng truy cập các mục trong thư mục OneDrive của bạn.

 • OneDrive không thể kết nối với Windows. Tệp theo yêu cầu cần phải kết nối với Windows để hiển thị tệp mà không cần chiếm dung lượng trên thiết bị này. OneDrive có thể tiếp tục thử kết nối với Windows, hoặc bạn có thể chọn để tải xuống tất cả các tệp. Bạn sẽ không thể sử dụng tệp chỉ dùng trực tuyến cho đến khi sự cố này được khắc phục.

TRẠNG THÁI: GIẢI PHÁP THAY THẾ

Đọc thêm về cách giải quyết lỗi khi truy cập tệp trong OneDrive.

SỰ CỐ

Khi thiết lập Di chuyển Thư mục Đã Biết trong OneDrive for Business, bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:

Đã xảy ra lỗi không xác định. (Mã lỗi: 0x80070005)

Lỗi này do một chính sách nhóm ngăn không cho tính năng này hoạt động.

GIẢI PHÁP

Sử dụng gpedit.exe, sửa đổi Chính sách Nhóm

Vào Cấu hình Người dùng > Mẫu Quản trị> Màn hình chính> Chặn người dùng chuyển hướng Hồ sơ Thư mục theo cách thủ công.

Đặt giá trị thành "Không được Cấu hình."

XEM THÊM THÔNG TIN

Rất có thể quản trị viên của công ty bạn không muốn bạn thiết lập cấu hình cho tính năng này khi Chính sách Nhóm được bật. Người này cũng có thể quyết định sẽ tiếp tục thực thi chính sách đó ngay cả khi bạn muốn ghi đè lên một cách thủ công.

Tìm hiểu thêm về cách Đồng bộ những thư mục Tài liệu, Ảnh, và Màn hình chính của bạn với OneDrive.

SỰ CỐ

Khi tệp được tải lên qua trang web OneDrive.com, ngày hiển thị có thể là ngày và giờ tải lên, chứ không phải ngày của tệp đó.

Mẹo: 

 • Nếu ảnh có vẻ như đang ở sai múi giờ, đó là vì không có thông tin múi giờ trong siêu dữ liệu ảnh EXIF. OneDrive sẽ luôn hiển thị tem thời gian của của trường "Ngày Chụp" trong UTC.

 • Tệp video có chứa dữ liệu múi giờ, vì vậy thời gian hiển thị sẽ chính xác.

TRẠNG THÁI: GIẢI PHÁP THAY THẾ

Để hiện chính xác ngày, hãy đảm bảo các tệp hoặc thư mục có sẵn trên PC của bạn bằng cách nhấp chuột phải vào tệp hoặc thư mục và chọn Luôn giữ trong thiết bị này

Tìm hiểu thêm về Tệp Theo Yêu cầu trong OneDrive.

Các cài đặt Lưu tự động của OneDrive giờ sẽ bao gồm cả Màn hình của bạn. Bạn có thể hiển thị Màn hình PC hay thư mục Màn hình của bạn trong OneDrive.

Trong các bản cài đặt Windows 10 mới cho nhiều người dùng đủ điều kiện, cài đặt mặc định sẽ là lưu tệp vào OneDrive, thay vì PC của bạn. Để tìm hiểu cách thay đổi các cài đặt Lưu tự động của OneDrive, hãy đọc mục Tệp lưu vào OneDrive theo mặc định trong Windows 10.

OneDrive sẽ tự động tạm dừng khi PC chạy Windows kích hoạt chế độ tiết kiệm pin.

Tìm hiểu về Cách Tạm dừng và Tiếp tục đồng bộ trong OneDrive.

Để truyền các tệp lớn hoặc nhiều tệp, chúng tôi đề xuất thêm các tệp vào ứng dụng OneDrive trên máy tính chứ không phải sử dụng nút Tải lên trên website.

Để biết thêm thông tin, hãy đọc cách Khắc phục sự cố khi tải lên tệp trên website của OneDrive.

Cập nhật gần nhất: Tháng Tư 2018

SỰ CỐ

OneDrive gặp sự cố khi cố gắng đồng bộ hay đăng nhập hoặc bị treo ở màn hình “đang xử lý các thay đổi”.

Mẹo: Khi bạn đăng nhập vào Windows sau khi OneDrive đã được cập nhật, Windows Explorer sẽ thoát ra và khởi động lại. Để biết thêm thông tin, hãy đọc mục Tại sao OneDrive khởi động lại Windows Explorer?

TRẠNG THÁI: GIẢI PHÁP THAY THẾ

Người dùng Windows 10 đã kích hoạt Tệp Theo Yêu cầu có thể nhìn thấy "đang xử lý thay đổi" nếu Tệp trực tuyến đang mở. Khi mở tệp được đánh dấu là tệp "Luôn sẵn dùng", sự cố này sẽ không xảy ra. Tìm hiểu về Tệp Theo Yêu cầu trong OneDrive.

Đọc thêm về thời điểm khi OneDrive bị kẹt ở bước "Đang xử lý thay đổi".

SỰ CỐ

Khi gửi email từ Outlook.com, bạn không thể đính kèm tệp OneDrive vào thư email.

TRẠNG THÁI: GIẢI PHÁP THAY THẾ

Tái xác thực tài khoản outlook.com của bạn.

Đọc thêm về thời điểm bạn Không thể chia sẻ tệp OneDrive từ Outlook.com

SỰ CỐ

Bạn không thể đăng nhập vào OneDrive và lỗi "Bạn đang đồng bộ một tài khoản khác" xuất hiện. Sự cố này có thể xảy ra sau khi bạn thay đổi mật khẩu Tài khoản Microsoft của mình.

TRẠNG THÁI: GIẢI PHÁP THAY THẾ

Windows:

 1. Chọn Bắt đầu, nhập "thông tin xác thực", rồi chọn Trình quản lý Thông tin xác thực.

 2. Chọn tab Thông tin xác thực Windows.

 3. Bên dưới Thông tin xác thực Chung, hãy tìm mục nhập bất kỳ có chứa “Thông tin xác thực OneDrive Đã lưu vào bộ đệm ẩn”, rồi loại bỏ chúng.

 4. Khởi động lại OneDrive.

Máy Mac

 1. Từ tính năng tìm kiếm Spotlight, hãy nhập “chuỗi khóa”, rồi chọn "Truy nhập Chuỗi khóa”. Nếu không thấy Chuỗi khóa trong Spotlight, hãy đi tới thư mục Tiện ích, rồi mở Truy nhập Chuỗi khóa từ đó.

 2. Tìm kiếm “OneDrive”.

 3. Xóa “Thông tin xác thực OneDrive Đã lưu vào bộ đệm ẩn ”.

 4. Chạy OneDrive.

Nếu những giải pháp thay thế này không giải quyết được sự cố, vui lòng gỡ cài đặt, rồi cài đặt lại OneDrive:

Lưu ý: Bạn sẽ không mất tệp hay dữ liệu khi tắt hoặc gỡ cài đặt OneDrive trên máy tính của mình. Bạn luôn có thể truy nhập tệp của mình bằng cách đăng nhập vào OneDrive.com.

Vấn đề thường gặp

Nếu có tệp không đồng bộ, hãy thử các mẹo sau:

 • Đảm bảo rằng tệp bạn muốn đồng bộ không lớn quá 15 GB. Thử giảm kích cỡ tệp bằng cách nén tệp.

  Mẹo: Để truyền các tệp lớn hoặc nhiều tệp, chúng tôi đề xuất thêm các tệp vào ứng dụng OneDrive trên máy tính chứ không phải sử dụng nút Tải lên trên website.

 • Bạn có thể đã lưu tệp vào một vị trí mình không chủ định hoặc đã vô tình di chuyển tệp. Hãy truy nhập website của OneDrive, rồi sử dụng hộp Tìm kiếm mọi thứ ở góc trên bên trái.

 • Lưu tệp bằng một tên tệp mới hoặc duy nhất.

 • Dừng và khởi động lại hoạt động đồng bộ của bạn. Tìm hiểu Cách tạm dừng và tiếp tục đồng bộ trong OneDrive.

Đọc thêm về cách khắc phục các sự cố về đồng bộ OneDrive, cách khắc phục các sự cố khi tải lên tệp hoặc những việc bạn có thể làm nếu vượt quá giới hạn dung lượng lưu trữ OneDrive.

Nếu bạn không thể tìm thấy tệp hay thư mục trong OneDrive của mình, hãy thử các mẹo sau:

 • Kiểm tra Thùng rác.

 • Đảm bảo bạn đã đăng nhập bằng tài khoản Microsoft phù hợp.

 • Bạn có thể đã lưu tệp vào một vị trí mình không chủ định hoặc đã vô tình di chuyển tệp. Hãy truy nhập website của OneDrive, rồi sử dụng hộp Tìm kiếm mọi thứ ở góc trên bên trái.

Đọc thêm về cách tìm các tệp bị thiếu hoặc bị mất trong OneDrive hoặc cách khắc phục các sự cố khi tải lên tệp.

Gợi ý và mẹo

Làm theo các gợi ý và mẹo sau để tận dụng tối đa OneDrive của bạn, cũng như thực hiện đồng bộ một cách suôn sẻ nhất có thể.

OneDrive và Windows đều thường xuyên được cập nhật và việc duy trì cập nhật cho PC có thể giúp đồng bộ các sự cố.

 1. Tải xuống các bản cập nhật Windows mới nhất để tận dụng tối đa OneDrive. Windows 10 Fall Creators Update hỗ trợ tính năng OneDrive Tệp Theo Yêu cầu, tính năng này có thể giúp giải quyết các sự cố về đồng bộ. Tìm hiểu thêm về tính năng Tệp Theo Yêu cầu trong OneDrive.

 2. Tải xuống phiên bản mới nhất của OneDrive và cài đặt. 

  Lưu ý: 

  • Nếu bạn đã cài đặt phiên bản mới nhất thì thiết lập chương trình cài đặt sẽ tự động kết thúc.

  • Để biết thêm thông tin về phiên bản mới nhất, hãy đọc các ghi chú phát hành.

 3. Nhấn  Nhấn phím Windows , tìm kiếm OneDrive, rồi mở ứng dụng OneDrive trên máy tính

 4. Khi Thiết lập OneDrive bắt đầu, hãy nhập địa chỉ email tài khoản Microsoft của bạn, rồi chọn Đăng nhập để thiết lập tài khoản của bạn.

  Giao diện người dùng mới của màn hình thiết lập OneDrive

OneDrive Tệp Theo Yêu cầu giúp bạn truy nhập vào mọi tệp trong OneDrive mà không phải tải xuống toàn bộ chúng và sử dụng dung lượng lưu trữ trên thiết bị của bạn. Tìm hiểu thêm về tính năng Tệp Theo Yêu cầu của OneDrive.

Bạn cũng có thể tải xuống hoặc đồng bộ ít tệp hơn bằng cách chọn thư mục OneDrive để đồng bộ với máy tính của bạn.

Lưu ý: Bạn sẽ không bị mất tệp hay dữ liệu khi tắt, gỡ cài đặt hoặc hủy liên kết OneDrive trên máy tính của mình. Bạn luôn có thể truy nhập tệp của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản OneDrive trực tuyến.

Nếu quá trình đồng bộ của OneDrive có vẻ bị kẹt trong một thời gian dài hay trạng thái hiển thị "Đang xử lý 0 KB trên x MB" thì có thể bạn có quá nhiều tệp trong OneDrive hay có quá nhiều tệp mới được tải lên. Nếu bạn có nhiều quá 100.000 tệp, quá trình đồng bộ có thể diễn ra trong thời gian dài.

Lưu ý: Để truyền các tệp lớn hoặc nhiều tệp, chúng tôi đề xuất thêm các tệp vào ứng dụng OneDrive trên máy tính thay vì sử dụng nút Tải lên trên website.

Cách xem số lượng tệp có trong OneDrive của bạn:

 1. Mở File Explorer.

 2. Bấm chuột phải vào thư mục OneDrive, rồi chọn Thuộc tính.

  Thuộc tính OneDrive

 3. Nếu số Chứa lớn hơn 100.000 thì bạn nên xét xem sẽ đồng bộ thư mục OneDrive nào với máy tính của mình.

Nếu quá trình đồng bộ đang diễn ra, bạn có thể Tạm dừng Tiếp tục quá trình đồng bộ của mình để tiếp tục lại mọi việc.

 1. Chọn biểu tượng đám mây OneDrive màu trắng hoặc màu lam trong khu vực thông báo, ở ngoài cùng bên phải của thanh tác vụ.

  OneDrive SyncClient với các biểu tượng đám mây màu lam và đám mây màu trắng

  Lưu ý: Có thể bạn sẽ cần phải bấm vào mũi tên Hiển thị biểu tượng ẩn Nút Hiển thị biểu tượng ẩn. cạnh khu vực thông báo để thấy được biểu tượng OneDrive. Nếu biểu tượng không xuất hiện trong khu vực thông báo thì có thể OneDrive vẫn chưa chạy. Chọn Bắt đầu, nhập OneDrive vào hộp tìm kiếm, rồi chọn OneDrive trong kết quả tìm kiếm.

 2. Trong trung tâm hoạt động, chọn Xem thêm > Tạm dừng đồng bộ....

  Ảnh chụp màn hình lúc vào Cài đặt OneDrive

 3. Chọn 2, 8 hoặc 24 giờ.

 4. Trong trung tâm hoạt động, chọn Xem thêm > Tiếp tục đồng bộ....

Bạn có thể đánh dấu tệp là "ngoại tuyến" trong OneDrive trên thiết bị di động của mình để đọc chúng vào bất kỳ lúc nào, ngay cả khi bạn không kết nối với Internet. Các chỉnh sửa trực tuyến đối với các tệp sẽ đồng bộ vào lần kế tiếp bạn kết nối với web, do đó, bạn sẽ luôn có được phiên bản mới nhất của tệp.

Lưu ý: Các tệp được đánh dấu ngoại tuyến là các tệp chỉ đọc - bạn chỉ có thể chỉnh sửa tệp khi bạn trực tuyến. Nếu bạn chỉnh sửa tệp ngoại tuyến, tệp sẽ được lưu thành tệp mới và sẽ không thay đổi tệp OneDrive gốc.

Tìm hiểu cách Đọc tệp khi ngoại tuyến trong OneDrive for Android hoặc Đọc tệp khi ngoại tuyến trong OneDrive for iOS.

Kiểm tra và so sánh kích cỡ dung lượng lưu trữ OneDrive của bạn với dung lượng đĩa trống trên PC. Nếu không có đủ dung lượng trên OneDrive hoặc PC, bạn sẽ phải di chuyển hoặc xóa một số tệp hay giảm số lượng tệp và thư mục.

Nếu không có đủ dung lượng trên OneDrive, bạn có thể:

Tìm hiểu thêm

Tìm hiểu xem Mã lỗi OneDrive nghĩa là gì.

Để biết thêm thông tin về phiên bản mới nhất của OneDrive, hãy đọc ghi chú phát hành OneDrive.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Trực tuyến

Nhận trợ giúp trực tuyến
Xem thêm các trang hỗ trợ dành cho OneDriveOneDrive for Business.
Đối với ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động, xem mục Khắc phục sự cố về ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động.

Biểu tượng Hỗ trợ qua email

Hỗ trợ qua email
Nếu bạn vẫn cần tới trợ giúp, hãy lắc thiết bị di động khi đang ở trong ứng dụng OneDrive hoặc gửi email cho nhóm hỗ trợ OneDrive. Để liên hệ với bộ phận hỗ trợ OneDrive for Business từ PC hoặc máy Mac của bạn, chọn biểu tượng OneDrive ở khu vực thông báo hoặc thanh menu, rồi chọn Xem thêm > Gửi phản hồi > Có điều tôi không thích.

OneDrive for Business Người quản trị còn có thể xem OneDrive for Business Tech Community, Trợ giúp dành cho người quản trị OneDrive for Business hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Diễn đàn cộng đồng Office 365

Mẹo
Việc cung cấp vị trí của bạn cho chúng tôi có thể giúp chúng tôi giải quyết sự cố nhanh hơn.

Mọi thứ đã được khắc phục? Nếu bạn đã liên hệ với chúng tôi và OneDrive bắt đầu hoạt động trở lại, vui lòng thông báo cho chúng tôi biết bằng cách trả lời email chúng tôi đã gửi tới bạn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×