Các điểm khác biệt giữa xử lý chú thích và ghi chú

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Excel cho Office 365 đã thay đổi cách làm việc chú thích. Chú thích được ren bây giờ và cho phép bạn phải có các thảo luận với người khác về dữ liệu. Ghi chú để tạo ghi chú hay chú thích về dữ liệu, và hoạt động như chú thích được dùng để làm việc trong phiên bản Excel trước.

Chú thích

Ô với $1,234.00 và chú thích xử lý được đính kèm: "Dave Ludwig: là hình này đúng không?" "Amy Smith: cho phép tôi kiểm tra..." v.v.
Chú thích có trả lời. Khi mọi người trả lời, bạn có thể thấy một số chú thích được kết nối lại với nhau, Hiển thị hội thoại ảo trong sổ làm việc. Nếu bạn cần thảo luận về dữ liệu với người khác, sau đó dùng chú thích.

Ghi chú

Ô với $1,234.00, và một oOlder, kế thừa chú thích được đính kèm: "Dave Ludwig: là hình này đúng không?"
Ghi chú (trước đây gọi là "chú thích" trong phiên bản Excel trước) không phải trả lời. Ghi chú chỉ để thêm chú thích hoặc lời nhắc trong ô. Nếu bạn không cần phải có một thảo luận về dữ liệu, sau đó dùng ghi chú.

Các câu hỏi thường gặp

Bạn có thể bấm vào Chú thích mới trên menu chuột phải, hoặc trên tab xem lại . Sau đó bạn và những người khác có thể thảo luận trong dữ liệu.

Bạn có thể bấm Ghi chú mới trên menu chuột phải. Hoặc bạn có thể bấm vào ghi chú > Ghi chú mới trên tab xem lại . "ghi chú" là tên mới cho các chú thích cũ. Họ không muốn trả lời.

Không bấm vào Chú thích mới, và thay vào đó, bấm Ghi chú mới. Lệnh đó sẵn dùng trên menu chuột phải. Hoặc bạn có thể bấm vào ghi chú > Ghi chú mới trên tab xem lại .

Có sự khác biệt giữa việc cách xử lý chú thích và ghi chú theo cách hoạt động.

Chú thích

Ghi chú

Nền trắng

Nền màu vàng

Khả năng để trả lời

Không có khả năng để trả lời

Ctrl + Enter bài đăng của chú thích.

ESC di chuyển bạn ra khỏi chú thích. Ctrl + Enter sẽ tạo một dòng mới và không đăng chú thích.

Tất cả chú thích có thể được hiển thị trong ngăn cùng với dữ liệu.

Tất cả chú thích có thể hiển thị, nhưng phân tán qua các ô và không có trong ngăn cùng với dữ liệu.

Bạn hiện đang không thể định dạng văn bản hoặc thêm hình ảnh bên trong xử lý chú thích.

Bạn có thể định dạng văn bản và thêm ảnh vào trong ghi chú.

Bạn hiện đang không thể thay đổi kích cỡ xử lý chú thích.

Bạn có thể đổi kích cỡ ghi chú.

Bạn không thể loại bỏ hoặc thay đổi tên của bạn.

Bạn có thể loại bỏ hoặc thay đổi tên.

Để sửa chú thích, bạn bấm (hoặc di chuột qua) văn bản chú thích và sau đó bấm sửa.

Để sửa một ghi chú, bạn có thể bấm chuột phải vào ghi chú và chọn sửa ghi chú. Hoặc bạn có thể bấm vào ghi chú > Sửa ghi chú trên tab xem lại .

Để hiện tất cả chú thích cùng một lúc, bạn hãy bấm Hiện chú thích trên tab xem lại . Sau đó một ngăn chú thích sẽ xuất hiện ở bên phải với tất cả chú thích và trả lời của họ.

Để hiện tất cả ghi chú cùng một lúc, bạn bấm ghi chú > Hiển thị tất cả ghi chú trên tab xem lại .

Để xóa bỏ chú thích, bạn có thể bấm chuột phải vào ô có chú thích rồi chọn tùy chọn Xóa bỏ chú thích , hoặc đi tới xem lại tab > chú thích > xóa.

Để xóa bỏ ghi chú, bạn có thể bấm chuột phải vào ô với ghi chú, và chọn tùy chọn Xóa bỏ ghi chú , hoặc đi tới xem lại tab > chú thích > xóa bỏ.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×