Các định dạng tệp được hỗ trợ trong PowerPoint

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

PowerPoint hỗ trợ các định dạng một số tệp bản trình bày khác nhau, như được mô tả dưới đây.

Sử dụng tệp > Lưu như để lưu bản trình bày theo một trong các kiểu tệp liệt kê bên dưới.

Định dạng tệp mặc định trong phiên bản PowerPoint 2007 hoặc mới hơn là .pptx.

Loại tệp

Phần mở rộng

Sử dụng để lưu

Bản trình bày PowerPoint

.pptx

Bản trình bày, bạn có thể mở trên một PC trong PowerPoint 2007 và phiên bản mới hơn, hoặc bạn có thể mở trên máy Mac trong PowerPoint 2008, phiên bản mới hơn.

Bạn cũng có thể mở bản trình bày trên bất kỳ thiết bị di động có PowerPoint cài đặt.

Bản trình bày PowerPoint có Bật Macro

.pptm

Bản trình bày chứa Visual Basic for Applications (VBA) mã.

Bản trình bày PowerPoint 97-2003

.ppt

Bản trình bày mà bạn có thể mở trong PowerPoint 97 đến Office PowerPoint 2003.

Định dạng tài liệu PDF

.pdf

Định dạng tệp điện tử dựa trên PostScript phát triển bằng Adobe hệ giữ lại định dạng tài liệu và cho phép chia sẻ tệp.

Định dạng tài liệu XPS

.xps

Định dạng giấy điện tử mới cho trao đổi tài liệu trong biểu mẫu cuối cùng của họ.

Mẫu thiết kế PowerPoint

.potx

Một PowerPoint mẫu bản trình bày mà bạn có thể sử dụng định dạng bản trình bày trong tương lai.

Mẫu Thiết kế có Bật Macro PowerPoint

.potm

Mẫu bao gồm macro đã phê duyệt trước mà bạn có thể thêm vào một mẫu được dùng trong bản trình bày.

Mẫu thiết kế PowerPoint 97-2003

.pot

Mẫu mà bạn có thể mở trong PowerPoint 97 đến Office PowerPoint 2003.

Chủ đề Office

.thmx

Một biểu định kiểu bao gồm các định nghĩa của một chủ đề màu, chủ đề phông và hiệu ứng chủ đề.

Hiển thị PowerPoint

.ppsx

Bản trình bày mà luôn luôn mở ra trong dạng xem trình chiếu chứ không phải trong dạng xem thường.

Chiếu Hình PowerPoint có Bật Macro

.ppsm

Trình chiếu bao gồm macro đã phê duyệt trước mà bạn có thể chạy từ bên trong một trình chiếu.

Hiển thị PowerPoint 97-2003

.pps

Bản chiếu mà bạn có thể mở trong PowerPoint 97 đến Office PowerPoint 2003.

PowerPoint bổ trợ

.ppam

Bổ trợ lưu trữ lệnh tùy chỉnh, Visual Basic for Applications (VBA) mã, và các tính năng đặc biệt chẳng hạn như một bổ trợ.

Bổ trợ PowerPoint 97-2003-trong

.PPA

Bổ trợ mà bạn có thể mở trong PowerPoint 97 đến Office PowerPoint 2003.

Bản trình bày PowerPoint XML

.xml

Bản trình bày ở định dạng tệp XML cho phép tiêu chuẩn.

Video MPEG-4

.mp4

Bản trình bày được lưu dưới dạng video.

Định dạng tệp MP4 sẽ phát trên nhiều người chơi đa phương tiện, chẳng hạn như Windows Media Player.

Windows Media Video

.wmv

Bản trình bày được lưu dưới dạng video.

Định dạng tệp WMV phát trên nhiều trình phát phương tiện.

Lưu ý: Định dạng này chỉ có sẵn trong PowerPoint 2010 và phiên bản mới hơn.

GIF (Dạng thức Trao đổi Đồ họa)

.gif

Một bản chiếu dưới dạng một đồ họa để sử dụng trên các trang web.

Định dạng tệp GIF được giới hạn việc hỗ trợ 256 màu. Do đó, nó hiệu quả hơn cho ảnh quét chẳng hạn như hình minh họa. GIF cũng có thể phù hợp cho bản vẽ đường, màu đen và trắng hình ảnh và văn bản nhỏ là chỉ một số điểm ảnh cao. GIF hỗ trợ hoạt hình và nền trong suốt.

FileFormat JPEG (khớp Nhóm đồ họa chuyên gia)

.jpg

Một bản chiếu dưới dạng một đồ họa để sử dụng trên trang web.

Định dạng tệp JPEG hỗ trợ 16 triệu màu và là tốt nhất cho ảnh và các đồ họa phức tạp.

Định dạng PNG (đồ họa khả chuyển trên mạng)

.png

Một bản chiếu dưới dạng một đồ họa để sử dụng trên các trang web.

PNG đã được phê duyệt như một tiêu chuẩn bằng World Wide Web Unicode Consortium (W3C) để thay thế GIF. PNG không hỗ trợ hoạt hình khi GIF nào, và một số trình duyệt cũ hơn không hỗ trợ các định dạng tệp này.

TIFF (thẻ định dạng tệp ảnh)

.tif

Một bản chiếu dưới dạng một đồ họa để sử dụng trên các trang web.

TIFF là định dạng tệp tốt nhất cho việc lưu trữ bit ánh xạ ảnh trên máy tính cá nhân. TIFF đồ họa có thể là bất kỳ độ phân giải và họ có thể là màu đen và trắng, màu xám co giãn, hoặc màu sắc.

Bitmap độc lập thiết bị

.bmp

Một bản chiếu dưới dạng một đồ họa để sử dụng trên các trang web.

Ảnh bitmap là biểu thị bao gồm các hàng và cột của các dấu chấm, hình ảnh đồ họa trong bộ nhớ máy tính. Giá trị của mỗi chấm (cho dù nó được điền vào hoặc không) được lưu trữ trong một hoặc nhiều bit của dữ liệu.

Siêu tệp Windows

.wmf

Một bản chiếu dưới dạng một đồ họa 16-bit (để dùng với Microsoft Windows 3.x trở lên).

Siêu tệp nâng cao Windows

.emf

Một bản chiếu dưới dạng một đồ họa 32-bit (để dùng với Microsoft Windows 95 trở lên).

Đại cương/RTF

.rtf

Dưới dạng tài liệu văn bản chỉ cung cấp kích cỡ tệp nhỏ hơn và khả năng chia sẻ tệp miễn phí macro với những người khác có thể không có cùng phiên bản PowerPoint hoặc hệ điều hành mà bạn có bản trình bày đại cương. Bất kỳ văn bản trong ngăn ghi chú không được lưu cùng với định dạng tệp này.

Bản trình bày PowerPoint ảnh

.pptx

Bản trình bày PowerPoint nơi mỗi trang chiếu đã được chuyển đổi thành ảnh. Lưu tệp dưới dạng bản trình bày PowerPoint ảnh sẽ giảm kích cỡ tệp. Tuy nhiên, một số thông tin sẽ bị mất.

Bản trình bày XML mở nghiêm ngặt

.pptx

Bản trình bày trong phiên bản nghiêm ngặt ISO của định dạng tệp bản trình bày PowerPoint.

Bản trình bày OpenDocument

.ODP

Bạn có thể lưu tệp PowerPoint để họ có thể mở trong ứng dụng bản trình bày và dùng định dạng bản trình bày OpenDocument, chẳng hạn như OpenOffice.org Ấn tượng và Google Docs. Bạn cũng có thể mở bản trình bày trong định dạng .odp trong PowerPoint. Một số thông tin có thể bị mất khi lưu và mở tệp .odp.

Trang Web Tệp Đơn

.MHT, .mhtml

Trang Web dưới dạng một tệp với một tệp .htm và tất cả các tệp hỗ trợ, chẳng hạn như hình ảnh, tệp âm thanh, biểu định kiểu xếp tầng, script và nhiều hơn nữa. Tốt để gửi bản trình bày trong email

Lưu ý: Định dạng này chỉ có sẵn trong PowerPoint 2007.

Trang Web

.htm, .html

Trang Web là một thư mục với một tệp .htm và tất cả các tệp hỗ trợ, chẳng hạn như hình ảnh, tệp âm thanh, biểu định kiểu xếp tầng, script và nhiều hơn nữa. Tốt cho đăng bài trên một trang web hoặc chỉnh sửa với Microsoft Office FrontPage hoặc trình soạn thảo HTML khác.

Lưu ý: Định dạng này chỉ có sẵn trong PowerPoint 2007.

Quan trọng: PowerPoint không hỗ trợ các thao tác sau:

 • Lưu trong định dạng tệp PowerPoint 95 (hoặc trước đó).

 • Gói và hướng dẫn (.ppz) tệp.

Đầu Trang

Sử dụng tệp > Lưu như để lưu bản trình bày theo một trong các kiểu tệp liệt kê bên dưới.

Định dạng tệp mặc định trong phiên bản PowerPoint for macOS 2008 hoặc mới hơn là .pptx.

Loại tệp

Phần mở rộng

Sử dụng để lưu

Bản trình bày PowerPoint

.pptx

Bản trình bày, bạn có thể mở trên máy Mac trong PowerPoint 2008, phiên bản mới hơn, hoặc bạn có thể mở trên một PC trong PowerPoint 2007 và phiên bản mới hơn.

Bạn cũng có thể mở bản trình bày trên bất kỳ thiết bị di động có PowerPoint cài đặt.

Bản trình bày PowerPoint có Bật Macro

.pptm

Bản trình bày chứa Visual Basic for Applications (VBA) mã.

Bản trình bày PowerPoint 97-2003

.ppt

Bản trình bày mà bạn có thể mở trong PowerPoint 97 đến Office PowerPoint 2003.

Định dạng tài liệu PDF

.pdf

Định dạng tệp điện tử dựa trên PostScript phát triển bằng Adobe hệ giữ lại định dạng tài liệu và cho phép chia sẻ tệp.

Mẫu thiết kế PowerPoint

.potx

Một PowerPoint mẫu bản trình bày mà bạn có thể sử dụng định dạng bản trình bày trong tương lai.

Mẫu Thiết kế có Bật Macro PowerPoint

.potm

Mẫu bao gồm macro đã phê duyệt trước mà bạn có thể thêm vào một mẫu được dùng trong bản trình bày.

Mẫu thiết kế PowerPoint 97-2003

.pot

Mẫu mà bạn có thể mở trong PowerPoint 97 đến Office PowerPoint 2003.

Hiển thị PowerPoint

.ppsx

Bản trình bày mà luôn luôn mở ra trong dạng xem trình chiếu chứ không phải trong dạng xem thường.

Chiếu Hình PowerPoint có Bật Macro

.ppsm

Trình chiếu bao gồm macro đã phê duyệt trước mà bạn có thể chạy từ bên trong một trình chiếu.

Hiển thị PowerPoint 97-2003

.pps

Bản chiếu mà bạn có thể mở trong PowerPoint 97 đến Office PowerPoint 2003.

PowerPoint bổ trợ

.ppam

Bổ trợ lưu trữ lệnh tùy chỉnh, Visual Basic for Applications (VBA) mã, và các tính năng đặc biệt chẳng hạn như một bổ trợ.

Tùy chọn này được tìm thấy tại tệp > xuất.

Bổ trợ PowerPoint 97-2003-trong

.PPA

Bổ trợ mà bạn có thể mở trong PowerPoint 97 đến Office PowerPoint 2003.

Tùy chọn này được tìm thấy tại tệp > xuất.

Bản trình bày PowerPoint XML

.xml

Bản trình bày ở định dạng tệp XML cho phép tiêu chuẩn.

Video MPEG-4

.mp4

Bản trình bày được lưu dưới dạng video.

Định dạng tệp MP4 sẽ phát trên nhiều người chơi đa phương tiện, chẳng hạn như Windows Media Player.

Lưu ý: Định dạng này chỉ có sẵn trong PowerPoint for Office 365 dành cho máy Mac. Nó có thể tìm thấy bằng cách chọn tệp > xuất.

MOV

.mov

Bản trình bày được lưu dưới dạng video.

MOV tệp có thể được phát trong bất kỳ ứng dụng nào hỗ trợ QuickTime phim.

Lưu ý: Định dạng này chỉ có sẵn trong PowerPoint for Office 365 dành cho máy Mac. Nó có thể tìm thấy bằng cách chọn tệp > xuất.

GIF (Dạng thức Trao đổi Đồ họa)

.gif

Một bản chiếu dưới dạng một đồ họa để sử dụng trên các trang web.

Định dạng tệp GIF được giới hạn việc hỗ trợ 256 màu. Do đó, nó hiệu quả hơn cho ảnh quét chẳng hạn như hình minh họa. GIF cũng có thể phù hợp cho bản vẽ đường, màu đen và trắng hình ảnh và văn bản nhỏ là chỉ một số điểm ảnh cao. GIF hỗ trợ hoạt hình và nền trong suốt.

Tùy chọn này được tìm thấy tại tệp > xuất.

FileFormat JPEG (khớp Nhóm đồ họa chuyên gia)

.jpg

Một bản chiếu dưới dạng một đồ họa để sử dụng trên trang web.

Định dạng tệp JPEG hỗ trợ 16 triệu màu và là tốt nhất cho ảnh và các đồ họa phức tạp.

Tùy chọn này được tìm thấy tại tệp > xuất.

Định dạng PNG (đồ họa khả chuyển trên mạng)

.png

Một bản chiếu dưới dạng một đồ họa để sử dụng trên các trang web.

PNG đã được phê duyệt như một tiêu chuẩn bằng World Wide Web Unicode Consortium (W3C) để thay thế GIF. PNG không hỗ trợ hoạt hình khi GIF nào, và một số trình duyệt cũ hơn không hỗ trợ các định dạng tệp này.

Tùy chọn này được tìm thấy tại tệp > xuất.

TIFF (thẻ định dạng tệp ảnh)

.tif

Một bản chiếu dưới dạng một đồ họa để sử dụng trên các trang web.

TIFF là định dạng tệp tốt nhất cho việc lưu trữ bit ánh xạ ảnh trên máy tính cá nhân. TIFF đồ họa có thể là bất kỳ độ phân giải và họ có thể là màu đen và trắng, màu xám co giãn, hoặc màu sắc.

Tùy chọn này được tìm thấy tại tệp > xuất.

Bitmap độc lập thiết bị

.bmp

Một bản chiếu dưới dạng một đồ họa để sử dụng trên các trang web.

Ảnh bitmap là biểu thị bao gồm các hàng và cột của các dấu chấm, hình ảnh đồ họa trong bộ nhớ máy tính. Giá trị của mỗi chấm (cho dù nó được điền vào hoặc không) được lưu trữ trong một hoặc nhiều bit của dữ liệu.

Tùy chọn này được tìm thấy tại tệp > xuất.

Văn bản Có Định dạng

.rtf

Dưới dạng tài liệu văn bản chỉ cung cấp kích cỡ tệp nhỏ hơn và khả năng chia sẻ tệp miễn phí macro với những người khác có thể không có cùng phiên bản PowerPoint hoặc hệ điều hành mà bạn có bản trình bày đại cương. Bất kỳ văn bản trong ngăn ghi chú không được lưu cùng với định dạng tệp này.

Tùy chọn này được tìm thấy tại tệp > xuất.

Bản trình bày OpenDocument

.ODP

Bạn có thể lưu tệp PowerPoint để họ có thể mở trong ứng dụng bản trình bày và dùng định dạng bản trình bày OpenDocument, chẳng hạn như OpenOffice.org Ấn tượng và Google Docs. Bạn cũng có thể mở bản trình bày trong định dạng .odp trong PowerPoint. Một số thông tin có thể bị mất khi lưu và mở tệp .odp.

Lưu dưới dạng JPEG hoặc các kiểu ảnh

Khi bạn lưu bản trình bày dưới dạng một JPEG hoặc các kiểu tệp ảnh, mỗi bản chiếu sẽ trở thành một hình ảnh và được lưu dưới dạng một tệp riêng biệt trong một thư mục mới.

 1. Bấm Tệp > Xuất.

 2. Chọn vị trí mà bạn muốn lưu tệp của bạn, sau đó trong hộp Định dạng tệp , bấm Tùy chọn: JPEG, TIFF, PNG, GIF hoặc BMP.

 3. Bấm Lưu.

Trong PowerPoint Online, bạn có thể mở các loại tệp để chỉnh sửa:

 • .pptx

 • .ppsx

 • .ODP

Bạn cũng có thể mở các loại tệp cũ hơn, nhưng chỉ để đọc tệp, không thể sửa. Nếu bạn muốn sửa tệp của loại này, mở nó và sau đó sử dụng tệp > Lưu bản sao lưu tệp dưới dạng một .pptx có thể chỉnh sửa:

 • .ppt

 • .pps

Bạn không thể mở định dạng tệp sau đây trong PowerPoint Online, nhưng bạn có thể mở .pptx, .ppsx, hay .odp tệp và sau đó dùng tệp > Tải xuống dưới dạng để lưu bản trình bày trong định dạng này:

 • .pdf

 • .jpg (khi bạn chọn định dạng này, mỗi trang chiếu trong bản trình bày được lưu dưới dạng tệp ảnh riêng lẻ .jpg.)

Xem Thêm

Video và các định dạng tệp âm thanh được hỗ trợ trong PowerPoint

Đóng gói bản trình bày cho CD hoặc USB ổ đĩa flash

Chặn hoặc bỏ chặn nội dung bên ngoài trong tài liệu Office

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×