Các đặc tả và giới hạn đối với Excel 2011

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Các đặc tả sổ làm việc và trang tính

Tính năng

Tối đa

Mở sổ làm việc

Được giới hạn bởi vùng nhớ trống và các nguồn hệ thống

Kích cỡ trang tính

1.048.576 hàng với 16.384 cột

Độ rộng Cột

255 ký tự

Chiều cao hàng

409 điểm

Ngắt trang

1.026 ngang và dọc

Tổng số ký tự một ô có thể chứa

32.767 ký tự (có 1.024 kiểu chỉ có thể được hiển thị trong một ô; tất cả 32.767 có thể được hiển thị trong thanh công thức)

Ký tự trong đầu trang hoặc chân trang

255

Các trang trong một sổ làm việc

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Màu sắc trong một sổ làm việc

16 triệu màu (32 bit với toàn quyền truy nhập vào 24 bit quang phổ màu)

Các định dạng ô/kiểu ô duy nhất

32,735

Các dạng xem được đặt tên trong một sổ làm việc

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Kiểu và độ dày của đường

256

Các kiểu phông duy nhất

1.024 phông toàn cầu sẵn dùng; 512 trên một sổ làm việc

Cấp độ thụt lề ô

250

Định dạng có điều kiện

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Định dạng số trong một sổ làm việc

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Tên trong một sổ làm việc

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Các cửa sổ trong một sổ làm việc

Được giới hạn chỉ bằng tài nguyên hệ thống

Các ngăn trong một cửa sổ

4

Các trang được nối kết

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

kịch bản

Được giới hạn bởi vùng nhớ trống; một báo cáo tóm tắt chỉ hiện 251 kịch bản đầu tiên

Thay đổi ô trong một kịch bản

32

Hàm tùy chỉnh

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Phạm vi thu phóng

10 phần trăm đến 400 phần trăm

Sắp xếp tham chiếu

64 trong một sắp xếp đơn; không giới hạn cho sắp xếp tuần tự

Các mức hoàn tác

16

Các trường trong một biểu mẫu dữ liệu

100

Tham số sổ làm việc

255 tham số trên một sổ làm việc

Lọc danh sách thả xuống

10.000 mục nhập

Thanh công cụ tùy chỉnh trong một sổ làm việc

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Nút thanh công cụ tùy chỉnh

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Các đặc tả của tính toán

Tính năng

Tối đa

Độ chính xác số

15 chữ số

Số dương lớn nhất được phép

9,99999999999999E+307

Số dương lớn nhất được phép qua công thức

1,7976931348623158e+308

Số âm lớn nhất được phép

– 9.99999999999999E + 307

Số âm lớn nhất được phép qua công thức

– 1.7976931348623158e + 308

Số dương bé nhất được phép

2.2251E-308

Số âm bé nhất được phép

– 2.2251E-308

Độ dài của nội dung công thức

8.192 ký tự

Độ dài trong của công thức

16.384 byte

Các lần lặp

32.767

Trang tính mảng

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Phạm vi được chọn

2.048

Các tham đối trong một hàm

255

Các mức lồng nhau của các hàm

64

Thể loại hàm do người dùng xác định

255

Kích cỡ của ngăn xếp chồng toán hạng

1.024

Sự phụ thuộc của trang tính chéo

64.000 trang tính có thể tham chiếu đến các trang khác

Phụ thuộc theo vùng

ô 8.000 thể phụ thuộc vào một vùng duy nhất

Phụ thuộc theo vùng trên một trang tính

64.000 vùng có thể phụ thuộc vào một tờ đơn

Phụ thuộc theo một ô đơn

4 tỷ công thức có thể phụ thuộc vào một ô đơn

Độ dài nội dung của ô được nối kết từ các sổ làm việc đóng

32.767

Ngày tháng sớm nhất được phép dùng cho phép tính

1 tháng 1, 1900 (tháng 1, 1904, khi hệ thống ngày 1904 được sử dụng)

Ngày tháng muộn nhất được phép dùng cho phép tính

31 Tháng Mười Hai năm 9999

Lượng thời gian lớn nhất có thể được nhập vào

9999:59:59

Các đặc tả báo cáo PivotTable

Tính năng

Tối đa

Pivottable trên một trang tính

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Các mục duy nhất trên một trường

1.048.576

Trường hàng hoặc cột trong PivotTable

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Bộ lọc báo cáo trong PivotTable

256 (có thể được thêm giới hạn bởi vùng nhớ trống)

Trường giá trị trong PivotTable

256

Công thức mục được tính toán trong PivotTable

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Độ dài cho một chuỗi PivotTable tương đối

32.767

Các mục được hiển thị trong danh sách bộ lọc thả xuống

10.000

Các đặc tả lập biểu đồ

Tính năng

Tối đa

Biểu đồ trong một sổ làm việc

255

Biểu đồ được nối kết đến một trang tính

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Trang tính được tham chiếu bởi một biểu đồ

255

Chuỗi dữ liệu trong một biểu đồ

255

Các điểm dữ liệu trong một chuỗi dữ liệu của biểu đồ 2-D

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Các điểm dữ liệu trong một chuỗi dữ liệu của biểu đồ 3D

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Các điểm dữ liệu cho tất cả các chuỗi dữ liệu trong một biểu đồ

256.000

Tối đa số loại phông chữ trong một biểu đồ

255

Kiểu đường kẻ

8

Khu vực mẫu (màn hình hiển thị)

18

Kết hợp mẫu hình và màu tổng diện tích (màu Hiển thị)

56,448

Các tổ hợp mẫu màu (máy in màu)

56,448 (số thực sự phụ thuộc vào máy in của bạn và phần mềm của nó)

Các đặc tả sổ làm việc được chia sẻ

Tính năng

Tối đa

Người dùng có thể mở và chia sẻ một sổ làm việc được chia sẻ cùng một lúc

256

Các dạng xem cá nhân trong một sổ làm việc dùng chung

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Ngày lịch sử thay đổi được duy trì

32.767 (mặc định là 30 ngày)

Sổ làm việc có thể được phối cùng lúc

Được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ

Các ô có thể được tô sáng trong một sổ làm việc dùng chung

32.767

Màu được dùng để xác định thay đổi được thực hiện bởi người dùng khác nhau khi theo dõi thay đổi được bật lên

32 (mỗi người dùng được xác định bởi một màu riêng biệt; thay đổi được thực hiện bởi người dùng hiện tại được tô sáng bằng màu xanh)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×