Các đặc tả cho Microsoft Project

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Các đặc tả sau đây được hỗ trợ khi bạn chạy Microsoft Office Project 2007 hoặc Microsoft Project 2010 trên Microsoft Windows XP Gói Dịch vụ 2, Windows Vista hoặc Windows 7, mặc dù thực tế giới hạn và tốc độ hiệu suất phụ thuộc vào cấu hình máy tính của bạn.

Lưu ý: Xuất bộ nhớ lỗi có thể xảy ra trước khi bạn đến được các giới hạn được liệt kê.

Thuộc tính

Tối đa

Tài nguyên trên một dự án

700.000

Tài nguyên đơn vị cho mỗi nhiệm vụ

60,000,000 đơn vị hoặc 6,000,000,000%

Tài nguyên trạng thái sẵn sàng ngày tháng

100

Các tác vụ trên một dự án

400.000

Phụ thuộc nhiệm vụ trên một dự án

Không có giới hạn

Nhiệm vụ trước mỗi nhiệm vụ

50.000

Nhiệm vụ sau cho mỗi nhiệm vụ

50.000

Mức đại cương cho mỗi dự án

65,535

Dự án tổng hợp

998

Mở dự án tệp trên một dự án tổng hợp

998

Người chia sẻ tệp kết nối với một nhóm đơn tài nguyên

997

(Tức là số dự án mở tệp, trừ 1 cho tài nguyên, tối đa hồ thân.)

Mở windows

50

Lịch cơ sở

Kiểm tra để 30.000 +

Lịch ngoại lệ cho mỗi lịch

Kiểm tra đã có thể thêm nhiều hơn 15.000 ngoại lệ cho một lịch cơ sở.

Xếp hạng bảng để hỗ trợ trả thang và thay đổi mức

5 cho mỗi tài nguyên

Tỷ lệ biến cho mỗi bảng tỉ lệ để hỗ trợ suất tăng và giảm

25

Các giá trị chi phí trong một trường tiền tệ

999,999,999,999.99

Làm việc giá trị

1,666,666,666 giờ

Gán công việc giá trị cho việc gán

999,999,999 giờ

Gán công việc giá trị cho biến gán tài liệu

999,999,999 đơn vị

Làm việc gán giá trị cho phân bổ tài liệu cố định

60,000,000 đơn vị

Định dạng ô tùy chỉnh

64.000

In co điều chỉnh phạm vi tỷ lệ phần trăm

10% - 500%

Trang tiêu đề văn bản

5 dòng

Văn bản chân trang của trang

3 dòng

Trang chú giải văn bản

3 dòng

Chiều rộng hộp văn bản trang chú giải

5 in-xơ (12,7 xentimét)

Kiểm tra bộ lọc trên một bộ lọc

40

Kiểm tra bộ lọc cho mỗi tự lọc

2 cho mỗi cột

Ngày tháng sớm nhất được phép dùng cho phép tính

Ngày 1 tháng hai 1990

Ngày tháng muộn nhất được phép dùng cho phép tính

31 tháng 12, 2049

Các lựa chọn trong dạng xem trang tính

10

Đường cơ sở

11

Ký tự trong một trường văn bản

255

Ký tự trong một dàn bài mã trường

255

Giá trị và các ký tự trong một trường đa giá trị tài nguyên doanh nghiệp (ERMV)

giá trị 255, mỗi 255 ký tự

Giá trị trong một trường số

9,999,999,999,999.99

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×