Các đặc tả Access 2007

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong bài viết này

Các đặc tả cơ sở dữ liệu

Các đặc tả dự án

Các đặc tả cơ sở dữ liệu

Danh sách sau đây của bảng được dành riêng cho Microsoft Office Access 2007 cơ sở dữ liệu:

Nội dung chung

Thuộc tính

Tối đa

Truy nhập kích cỡ tệp cơ sở dữ liệu (.accdb)

2 gigabytes, trừ khoảng trắng cần thiết cho hệ thống đối tượng

Lưu ý: Mặc dù kích cỡ tối đa cho một tệp cơ sở dữ liệu duy nhất là 2GB, bạn có thể tránh hạn chế này bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu tách. Một tệp cơ sở dữ liệu phía trước có thể trỏ tới hàng ngàn tệp cơ sở dữ liệu phía sau, mỗi đều có thể lớn đến 2GB. Để biết thêm thông tin, hãy xem chủ đề, tách cơ sở dữ liệu Access.

Số đối tượng trong cơ sở dữ liệu

32,768

Số lượng các mô-đun (bao gồm biểu mẫu và báo cáo có thuộc tính HasModule được đặt là True)

 1.000

Số ký tự trong một tên đối tượng

64

Số ký tự trong một mật khẩu

20

Số ký tự trong một tên người dùng hoặc tên nhóm

20

Số lượng người dùng đồng thời

255

Bảng

Thuộc tính

Tối đa

Số ký tự trong tên bảng

64

Số ký tự trong tên trường

64

Số lượng các trường trong bảng

255

Số lượng mở bảng

2048; số thực tế có thể nhỏ hơn vì bảng mở nội bộ bởi Access

Kích cỡ bảng

2 gigabyte trừ khoảng trắng cần thiết cho các đối tượng Hệ thống

Số ký tự trong một trường văn bản

255

Số ký tự trong một trường bản ghi nhớ

65,535 khi nhập dữ liệu thông qua giao diện người dùng;
2 gigabyte dung lượng lưu trữ ký tự khi nhập dữ liệu theo lập trình

Kích cỡ của một trường đối tượng OLE

1 gigabyte

Số lượng các chỉ mục trong một bảng

32

Số lượng các trường trong chỉ mục

10

Số ký tự trong một thông báo xác thực

255

Số ký tự trong quy tắc hợp lệ

2.048

Số ký tự trong một bảng hoặc trường mô tả

255

Số ký tự trong một bản ghi (không bao gồm trường bản ghi nhớ và đối tượng OLE) khi thuộc UnicodeCompression của các trường được đặt thành có

4000

Số ký tự trong một thiết đặt thuộc tính trường

255

Query

Thuộc tính

Tối đa

Số của mối quan hệ ràng buộc

32 trên một bảng, trừ số chỉ mục trên bảng cho trường hoặc kết hợp của trường mà không liên quan trong mối quan hệ *

Số bảng trong một truy vấn

32 *

Số lượng các kết nối trong một truy vấn

16 *

Số lượng các trường trong một tập bản ghi

255

Kích thước tập bản ghi

1 gigabyte

Sắp xếp giới hạn

255 ký tự trong một hoặc nhiều trường

Số lượng cấp độ lồng truy vấn

50 *

Số ký tự trong một ô trong lưới thiết kế truy vấn

1.024

Số ký tự cho tham số trong một truy vấn tham số

255

Số và toán tử trong một vị trí hoặc mệnh đề HAVING

99 *

Số ký tự trong một câu lệnh SQL

Xấp xỉ 64.000 *

* Tối đa giá trị có thể là thấp nếu truy vấn bao gồm trường tra cứu đa giá trị.

Biểu mẫu và báo cáo

Thuộc tính

Tối đa

Số ký tự trong một nhãn

2.048

Số ký tự trong một hộp văn bản

65,535

Chiều rộng của biểu mẫu hoặc báo cáo

22 in. (55.87 cm)

Phần chiều cao

22 in. (55.87 cm)

Chiều cao của tất cả phần cộng với phần đầu (trong dạng xem thiết kế)

200 in. (508 cm)

Số lượng cấp độ lồng biểu mẫu hoặc báo cáo

7

Số của trường hoặc biểu thức bạn có thể sắp xếp hoặc nhóm trên trong báo cáo

10

Số của đầu trang và chân trang trong báo cáo

báo cáo 1 đầu trang/chân trang;
1 trang đầu trang/chân trang;
10 nhóm đầu trang/chân trang

Số lượng trang in ra trong báo cáo

65.536

Số của điều khiển và các phần mà bạn có thể thêm qua tuổi thọ của biểu mẫu hoặc báo cáo

754

Số ký tự trong một câu lệnh SQL đóng vai trò là thuộc tính Recordsource hoặc Rowsource của biểu mẫu, báo cáo hoặc điều khiển (.accdb lẫn .adp)

32,750

Macro

Thuộc tính

Tối đa

Số lượng các hành động trong macro

999

Số ký tự trong một điều kiện

255

Số ký tự trong chú thích

255

Số ký tự trong một đối số hành động

255

Đầu trang

Các đặc tả dự án

Danh sách sau đây của bảng được dành riêng cho dự án Office Access 2007 :

Nội dung chung

Thuộc tính

Tối đa

Số đối tượng trong một dự án truy nhập (.adp)

32,768

Số lượng các mô-đun (bao gồm biểu mẫu và báo cáo có thuộc tính HasModule được đặt là True)

 1.000

Số ký tự trong một tên đối tượng

64

Số cột trong bảng

250 (Microsoft SQL Server 6.5)

1024 (Microsoft SQL Server 7.0, 2000 và 2005)

Cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server

Các đặc tả tối đa khả năng Microsoft SQL Server được mô tả trong tài liệu SQL Server.

Biểu mẫu và báo cáo

Thuộc tính

Tối đa

Số ký tự trong một nhãn

2.048

Số ký tự trong một hộp văn bản

65,535

Chiều rộng của biểu mẫu hoặc báo cáo

22 in. (55.87 cm)

Phần chiều cao

22 in. (55.87 cm)

Chiều cao của tất cả phần cộng với phần đầu (trong dạng xem thiết kế)

200 in. (508 cm)

Số lượng cấp độ lồng biểu mẫu hoặc báo cáo

7

Số của trường hoặc biểu thức bạn có thể sắp xếp hoặc nhóm trên trong báo cáo

10

Số của đầu trang và chân trang trong báo cáo

báo cáo 1 đầu trang/chân trang;
1 trang đầu trang/chân trang;
10 nhóm đầu trang/chân trang

Số lượng trang in ra trong báo cáo

65.536

Số của điều khiển và các phần bạn có thể thêm qua tuổi thọ của biểu mẫu hoặc báo cáo

754

Số ký tự trong một câu lệnh SQL đóng vai trò là thuộc tính Recordsource hoặc Rowsource của biểu mẫu, báo cáo hoặc điều khiển (.accdb lẫn .adp)

32,750

Macro

Thuộc tính

Tối đa

Số lượng các hành động trong macro

999

Số ký tự trong một điều kiện

255

Số ký tự trong chú thích

255

Số ký tự trong một đối số hành động

255

Đầu trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×