Cài đặt Yammer trên điện thoại di động của bạn

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu gói Office 365 dành cho doanh nghiệp của bạn bao gồm Yammer, bạn có thể dùng ứng dụng Yammer hoặc trình duyệt trên thiết bị di động của bạn để duy trì kết nối với mạng của bạn.

Chọn thiết bị di động của bạn:

Thiết và sử dụng ứng dụng Android Yammer

 1. Nếu bạn chưa cài đặt Yammer, hãy tải xuống từ Google Play Store

 2. Nhập Office 365tài khoản công ty hoặc trường học địa chỉ email và mật khẩu của bạn. Gõ nhẹ vào đăng nhập.

  Trang đăng nhập

Sử dụng Yammer để duy trì kết nối với mạng của bạn

 • Sửa hồ sơ của bạn       Để thêm hoặc cập nhật hồ sơ của bạn, hãy gõ nhẹ vào Thêm Xem thêm > Tài khoản > Hồ sơ của Tôi. Sau đó gõ nhẹ vào phần mà bạn muốn sửa.

  Trang Tiểu sử trong ứng dụng Yammer
 • Dõi theo hội thoại       Gõ nhẹ vào hội thoại để mở nó. Sau đó gõ nhẹ Thêm Xem thêm > Dõi theo.

  Gõ nhẹ nút Xem thêm rồi gõ nhẹ Theo dõi
 • Thêm bài đăng       Gõ nhẹ vào Nút sửa để thêm bài đăng mới, rồi gõ nhẹ vào Gửi Nút Gửi .

Thiết và sử dụng ứng dụng iOS Yammer

 1. Nếu bạn chưa cài đặt Yammer, hãy tải xuống từ App Store

 2. Nhập Office 365tài khoản công ty hoặc trường học của bạn. Gõ nhẹ Đăng nhập.

  Trang đăng nhập

Dùng Yammer để duy trì kết nối với mạng của bạn

 • Sửa hồ sơ của bạn      Để thêm hoặc cập nhật hồ sơ của bạn, hãy gõ nhẹ vào Thêm > Hồ sơ của Tôi > Sửa.

 • Dõi theo hội thoại      Gõ nhẹ Thêm Xem thêm > Dõi theo. Nhập tên liên hệ mà bạn đang tìm kiếm.

 • Xem nhóm bạn đang dõi theo      Gõ nhẹ vào Nhóm và chọn một nhóm để xem bài đăng mới.

  Ảnh chụp màn hình các nhóm trong ứng dụng di động của Yammer

  Gõ nhẹ vào Sửa Chỉnh sửa để thêm bài đăng mới, rồi gõ nhẹ vào Gửi .

Lưu ý: Tính từ ngày 20 tháng 5 2018, ứng dụng Yammer dành cho Windows phone không còn được hỗ trợ, và không còn sẵn dùng cho việc tải xuống.

Xem Thêm

Điều khiển thông báo mà bạn nhận được trên điện thoại của bạn

Đào tạo: hoạt động như một mạng với Yammer

Xin chào Yammer

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×