Cài đặt trả lời trong Outlook trên web

Bạn có thể thay đổi cài đặt trả lời mặc định được hiển thị khi bạn mở thư.

Chọn phiên bản của bạn để xem hướng dẫn

Các hướng dẫn sẽ khác nhau đôi chút, tùy thuộc bạn có sử dụng Outlook trên web mới hay không. Chọn phiên bản Outlook trên web bạn đang sử dụng để xem các bước phù hợp với bạn.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Outlook trên web beta

Xem Hướng dẫn dành cho Outlook trên web mới.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Outlook trên web

Xem mục Hướng dẫn dành cho Outlook trên web cổ điển.

Lưu ý: Nếu tổ chức của bạn đã tích hợp logo trên thanh công cụ, bạn có thể thấy khác đôi chút so với những gì được chỉ dẫn ở trên.

Hướng dẫn dành cho Outlook trên web mới

 1. Ở phía trên cùng của trang, hãy chọn Cài đặt Settings > Xem tất cả các cài đặt Outlook.

 2. Chọn Thư > Soạn và trả lời.

 3. Bên dưới Trả lời hoặc Trả lời tất cả, chọn câu trả lời mặc định khi bạn trả lời từ ngăn đọc:

  • Trả lời: Trả lời của bạn được gửi chỉ cho người gửi.

  • Trả lời tất cả: Trả lời của bạn được gửi đến tất cả mọi người trên dòng Tới và Cc.

Hướng dẫn dành cho Outlook trên web cổ điển

 1. Ở đầu trang, chọn Thiết đặt Cài đặt >Tùy chọn.

 2. Trong ngăn Tùy chọn, chọn Thư > Tự động xử lý > Cài đặt trả lời.

 3. Trong Cài đặt Trả lời, chọn tùy chọn mà bạn muốn:

  • Trả lời: Trả lời của bạn được gửi chỉ cho người gửi.

  • Trả lời tất cả: Trả lời của bạn được gửi đến tất cả mọi người trên dòng Tới và Cc.

 4. Chọn Lưu.

Xem Thêm

Tạo, trả lời hoặc chuyển tiếp email trong Outlook trên web

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×