Cài đặt trình điều khiển máy in Generic Color PS for Commercial Printing

Microsoft Office Publisher bao gồm một PostScripttrình điều khiển máy in được gọi là Generic Color PS for Commercial Printing. Hãy sử dụng trình điều khiển máy in này để tạo tệp PostScript cho việc in thương mại.

Generic Color PS for Commercial Printing không được cài đặt tự động trên hệ thống của bạn khi bạn cài đặt Publisher. Bạn phải cài đặt theo cách thủ công.

  1. Trên menu Bắt đầu, bấm vào Máy in và Fax.

  2. Trong phần Tác vụ Máy in, bấm vào Thêm máy in.

  3. Trong Trình hướng dẫn Thêm Máy in, bấm vào Tiếp theo.

  4. Trên trang Máy in Cục bộ hay Mạng, hãy bấm vào Máy in cục bộ kèm theo máy tính này, rồi đảm bảo rằng hộp kiểm Tự động phát hiện và cài đặt máy in Cắm và Chạy của tôi bị bỏ chọn.

  5. Bấm vào Tiếp theo.

  6. Trên trang Chọn Cổng Máy in, giữ lựa chọn mặc định (LPT1), rồi bấm vào Tiếp theo.

  7. Trên trang Cài đặt Phần mềm Máy in, hãy bấm vào Có Đĩa.

  8. Trong hộp thoại Cài đặt Từ Đĩa, hãy bấm vào Duyệt, rồi dẫn hướng đến \Program Files\Microsoft Office\OFFICE12 trên ổ đĩa bạn đã cài đặt Publisher.

  9. Chọn tệp MSCOL11.INF, bấm vào Mở, rồi bấm vào OK.

  10. Bấm vào Tiếp theo, rồi làm theo các hướng dẫn còn lại trong trình hướng dẫn.

Microsoft Windows XP cài đặt trình điểu khiển máy in Generic Color PS for Commercial Printing.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×