Cài đặt Skype for Business với Office 365 ProPlus

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn không nhìn thấy tùy chọn để cài đặt Skype for Business trong Office 365, ở đó là có thể có hai lý do tại sao:

  • Doanh nghiệp của bạn đang dùng Office 365 ProPlus. Với Office 365 ProPlus, bạn tải xuống và cài đặt Skype for Business cùng lúc bạn tải xuống và cài đặt Word, Excel, PowerPoint, v.v.. Tất cả được cài đặt như một gói của phần mềm!

    Nếu doanh nghiệp của bạn đã mua Office 365 ProPlus bạn sẽ cần nâng cấp lên bộ sản phẩm Office 2016 toàn bộ các ứng dụng để cài đặt Skype for Business trên PC của bạn.

  • Hoặc, người quản trị Office 365 của bạn chưa gán giấy phép cho bạn để bạn không có tùy chọn để cài đặt Skype for Business. Liên hệ với người đã cung cấp cho bạn thông tin đăng nhập Office 365 của bạn và yêu cầu họ kiểm tra giấy phép đã được gán cho bạn.

Kiểm tra xem Skype for Business đã được cài đặt trên máy tính của bạn

Nếu bạn đã cài đặt Word, Excel, và các ứng dụng Office trên PC của bạn, đây là cách để kiểm tra xem bạn có Skype for Business, quá:

  • Đi tới bắt đầu > Microsoft Office 2016 (Windows 7) hoặc bắt đầu > Office 365 (Windows 8 và Windows 10), và tìm các Skype for Business. Nếu có, bạn đặt đã hoàn thành. Bạn có thể đăng nhập vào Skype for Business.

Cài đặt Skype for Business với Office 365 ProPlus

Nếu Skype for Business và các ứng dụng Office khác không đã được cài đặt trên máy tính của bạn, tải xuống và cài đặt Office bằng Office 365. Cách này, bạn sẽ cài đặt Word, Excel và Skype for Business tất cả cùng một lúc.

Xem Thêm

Cài đặt Skype for Business trên máy tính của bạn

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×