Cài đặt máy khách đồng bộ OneDrive for Business trước đây với Office và SharePoint

Cài đặt máy khách đồng bộ OneDrive for Business trước đây với Office và SharePoint

máy khách đồng bộ OneDrive mới trước cho phép người dùng đồng bộ thư viện OneDrive for Business của họ hoặc các thư viện site nhóm SharePoint hoặc Office 365, đến máy tính cục bộ của họ. Tại đây, bạn có thể tìm thấy các bản cài đặt Click-to-Run cho tất cả các ngôn ngữ được hỗ trợ của các máy khách đồng bộ OneDrive mới trước đó (groove. exe).

Lưu ý: 

 • Bài viết này không dành cho phiên bản hiện tại của OneDrive (onedrive. exe). Bài viết này chỉ áp dụng cho các OneDrive trước đây (groove. exe). Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng onedrive. exe chứ không phải groove. exe. Để biết thêm thông tin về phiên bản hiện tại, hãy xem đồng bộ tệp với OneDrive trong Windows.

 • Để xác định máy khách đồng bộ OneDrive mới bạn đang sử dụng, hãy xem ứng dụng OneDrive nào?

Nếu bạn có bất kỳ ứng dụng Office 2016 nào được cài đặt, chẳng hạn như Skype for Business 2016, bạn phải cài đặt phiên bản 2016 của OneDrive for Business (xem hướng dẫn dưới đây).

Lưu ý: 

 • Office 2019 sử dụng phiên bản onedrive. exe, được đóng gói với phần mềm này.

 • Nếu bạn chạy OneDrive for Business với Office 2010, chúng tôi khuyên bạn nên loại bỏ các cấu phần SharePoint Workspace khỏi Office 2010. Nếu bạn có yêu cầu kinh doanh để chạy cả hai SharePoint Workspace và OneDrive for Business, nâng cấp Office 2010 thành gói dịch vụ 2 (SP2) trước khi bạn cài đặt OneDrive for Business. Phần này cung cấp khả năng tương thích tốt nhất.

 • Nếu bạn chạy OneDrive for Business trên máy Mac, hãy xem mục đồng bộ tệp với ONEDRIVE trên Mac OS X.

 • Để biết thông tin yêu cầu hệ thống hoàn chỉnh, hãy xem yêu cầu hệ thống cho Office.

Hướng dẫn cài đặt cho Office 2016

Đối với Office 2016, bạn sẽ cần phải sử dụng một bản cài đặt tùy chỉnh của Office 2016 để trích xuất OneDrive for Business.

Hãy để chúng tôi khắc phục sự cố này cho bạn

Để chúng tôi tạo một bản cài đặt tùy chỉnh của Office 2016 để trích xuất OneDrive for Business, hãy bấm vào tải xuống.

Trong hộp thoại tải tệp xuống , chọn chạy hoặc mở, rồi làm theo các bước trong trình hướng dẫn sửa lỗi dễ dàng.

Lưu ý: 

 • Trình hướng dẫn này chỉ có bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, bản sửa lỗi tự động cũng hoạt động cho các phiên bản ngôn ngữ khác của Windows.

 • Nếu bạn không ở trên máy tính có vấn đề, hãy lưu giải pháp khắc phục sự cố vào ổ đĩa flash hoặc CD, rồi chạy nó trên máy tính có vấn đề.

Hãy để tôi tự khắc phục sự cố

Để sử dụng một bản cài đặt tùy chỉnh của Office 2016 để trích xuất OneDrive for Business, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Tải xuống công cụ triển khai Office 2016, rồi lưu tệp vào màn hình nền của bạn.

 2. Từ máy tính của bạn, hãy bấm đúp vào OfficeDeploymentTool. exe, rồi sau đó trích xuất các tệp vào màn hình nền của bạn. Các tệp sau đây sẽ được hiển thị trên màn hình máy tính của bạn:

  • Setup. exe

  • Cấu hình. xml

 3. Tạo một tệp có tên là Addodb. txt như sau:

  1. Khởi động Notepad, rồi dán văn bản sau đây vào một tệp mới

   : <cấu hình
   >   <thêm SourcePath = "http://officecdn.Microsoft.com/PR/492350f6-3A01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/" OfficeClientEdition = "32" >
       ID sản phẩm <= "O365BusinessRetail"
   >       <Language ID = "en-US"/>
         <ExcludeApp ID = "Access"/>
         <ExcludeApp ID = "Excel"/>
         <ExcludeApp ID = "Lync"/>
         <ExcludeApp ID = "OneNote"/>
         <ExcludeApp ID = "Outlook"/>
         <ExcludeApp ID = "PowerPoint"/>
         <ExcludeApp ID = "Publisher"/>
         <ExcludeApp ID = "Word"/>
      >
   </sản phẩm   </Add>
     <mức Hiển thị = "none" AcceptEULA = "TRUE"/
   > > </Configuration

   Lưu ý: 

   • Tệp này sẽ cài đặt phiên bản 32-bit tiếng Anh-Mỹ của OneDrive for Business. Nếu bạn phải có phiên bản 64 bit, hãy thay đổi văn bản trong dòng thứ hai mà đọc OfficeClientEdition = "32" về sau:

    OfficeClientEdition = "64"

   • Nếu bạn cần phải có một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh-Mỹ, hãy thay đổi ID ngôn ngữ = "en-US" văn

    bản về sau:Language ID = "<LL-CC>"

    Để tìm giá trị thích hợp của chỗ dành sẵn> <LL-cc để khớp với ngôn ngữ của bạn, hãy đi đến

    trang web Microsoft sau đây: định danhngôn ngữ

  2. Lưu tệp vào màn hình máy tính của bạn và đặt tên cho nó là Addodb.

 4. Mở dấu nhắc lệnh với tư cách là người quản trị như sau:

  1. Chọn bắt đầu.

  2. Trong hộp bắt đầu tìm kiếm , nhập CMD, rồi nhấn Ctrl + Shift + Enter.

  3. Nếu hộp thoại kiểm soát tài khoản người dùng xuất hiện, hãy xác nhận rằng hành động được hiển thị là những gì bạn muốn, rồi chọn tiếp tục.

 5. Tại dấu nhắc lệnh, hãy nhập các lệnh sau đây, rồi nhấn Enter sau khi nhập

  từng tệp:cd /d %userprofile%\desktop setup.exe /configure AddODB.txt

  Lưu ý: 

  • Quá trình cài đặt xuất hiện âm thầm ở nền và có thể mất 20 phút trở lên để hoàn tất, tùy thuộc vào tốc độ kết nối Internet của bạn. Không đóng cửa sổ dấu nhắc lệnh trong quá trình cài đặt.

  • Khi hoàn tất quá trình cài đặt, dòng lệnh mới sẽ xuất hiện ở dấu nhắc lệnh.

 6. Chọn bắt đầu. Trong hộp bắt đầu tìm kiếm , nhập onedrive for Business, rồi bắt đầu OneDrive for Business.

  Lưu ý: Sau khi thiết lập OneDrive for Business, bạn có thể không nhìn thấy lớp phủ biểu tượng đồng bộ (nghĩa là, dấu kiểm màu xanh lá cây hoặc đi qua màu đỏ) trên các tệp và thư mục. Bạn phải khởi động lại máy tính để bật lớp phủ biểu tượng đồng bộ để xuất hiện lại.

 7. Đóng dấu nhắc lệnh. Bây giờ bạn có thể xóa bỏ các tệp sau đây từ màn hình máy tính của mình:

  • OfficeDeploymentTool. exe

  • Setup. exe

  • Cấu hình. xml

  • AddODB. txt

Hướng dẫn cài đặt cho Office 2013

Để cài đặt máy khách đồng bộ OneDrive mới, hãy làm theo các bước dưới đây.

Lưu ý: Nếu bạn có Office Professional Plus 2013, Office 365 Enterprise E3, Office 365 Midsize Business hoặc Office 365 Business Premium, thì bạn đã cài đặt máy khách đồng bộ OneDrive mới.

 1. Gỡ cài đặt bất kỳ phiên bản nào trước đó của OneDrive for Business.

 2. Chọn một trong các nối kết trình cài đặt dưới đây để tải xuống trình cài đặt OneDrive for Business cho ngôn ngữ và phiên bản hệ thống của bạn. Nếu bạn đã chạy phiên bản Office 32 bit hoặc 64 bit, bạn phải chọn kiểu Phiên bản tương tự cho OneDrive for Business.

  Phiên bản ngôn ngữ

  liên kết tải xuống 32 bit

  liên kết tải xuống 64 bit

  Tiếng Ả Rập

  Onedrive for Business [32 bit]

  Onedrive for Business [64 bit]

  Tiếng Bulgaria

  Onedrive for Business [32 bit]

  Onedrive for Business [64 bit]

  Tiếng Trung (Giản thể)

  Onedrive for Business [32 bit]

  Onedrive for Business [64 bit]

  Tiếng Trung (Phồn thể)

  Onedrive for Business [32 bit]

  Onedrive for Business [64 bit]

  Tiếng Croatia

  Onedrive for Business [32 bit]

  Onedrive for Business [64 bit]

  Tiếng Séc

  Onedrive for Business [32 bit]

  Onedrive for Business [64 bit]

  Tiếng Đan Mạch

  Onedrive for Business [32 bit]

  Onedrive for Business [64 bit]

  Tiếng Hà Lan

  Onedrive for Business [32 bit]

  Onedrive for Business [64 bit]

  Tiếng Anh

  Onedrive for Business [32 bit]

  Onedrive for Business [64 bit]

  Tiếng Estonia

  Onedrive for Business [32 bit]

  Onedrive for Business [64 bit]

  Tiếng Phần Lan

  Onedrive for Business [32 bit]

  Onedrive for Business [64 bit]

  Tiếng Pháp

  Onedrive for Business [32 bit]

  Onedrive for Business [64 bit]

  Tiếng Đức

  Onedrive for Business [32 bit]

  Onedrive for Business [64 bit]

  Tiếng Hy Lạp

  Onedrive for Business [32 bit]

  Onedrive for Business [64 bit]

  Tiếng Do Thái

  Onedrive for Business [32 bit]

  Onedrive for Business [64 bit]

  Tiếng Hindi

  Onedrive for Business [32 bit]

  Onedrive for Business [64 bit]

  Tiếng Hungary

  Onedrive for Business [32 bit]

  Onedrive for Business [64 bit]

  Tiếng Indonesia

  Onedrive for Business [32 bit]

  Onedrive for Business [64 bit]

  Tiếng Italia

  Onedrive for Business [32 bit]

  Onedrive for Business [64 bit]

  Tiếng Nhật

  Onedrive for Business [32 bit]

  Onedrive for Business [64 bit]

  Tiếng Kazakh

  Onedrive for Business [32 bit]

  Onedrive for Business [64 bit]

  Tiếng Hàn Quốc

  Onedrive for Business [32 bit]

  Onedrive for Business [64 bit]

  Tiếng Latvia

  Onedrive for Business [32 bit]

  Onedrive for Business [64 bit]

  Tiếng Lithuania

  Onedrive for Business [32 bit]

  Onedrive for Business [64 bit]

  Tiếng Mã Lai (Malaysia)

  Onedrive for Business [32 bit]

  Onedrive for Business [64 bit]

  Tiếng Na Uy (Bokmål)

  Onedrive for Business [32 bit]

  Onedrive for Business [64 bit]

  Tiếng Ba Lan

  Onedrive for Business [32 bit]

  Onedrive for Business [64 bit]

  Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)

  Onedrive for Business [32 bit]

  Onedrive for Business [64 bit]

  Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)

  Onedrive for Business [32 bit]

  Onedrive for Business [64 bit]

  Tiếng Romania

  Onedrive for Business [32 bit]

  Onedrive for Business [64 bit]

  Tiếng Nga

  Onedrive for Business [32 bit]

  Onedrive for Business [64 bit]

  Tiếng Serbia (Latin)

  Onedrive for Business [32 bit]

  Onedrive for Business [64 bit]

  Tiếng Slovak

  Onedrive for Business [32 bit]

  Onedrive for Business [64 bit]

  Tiếng Slovenia

  Onedrive for Business [32 bit]

  Onedrive for Business [64 bit]

  Tiếng Tây Ban Nha

  Onedrive for Business [32 bit]

  Onedrive for Business [64 bit]

  Tiếng Thụy Điển

  Onedrive for Business [32 bit]

  Onedrive for Business [64 bit]

  Tiếng Thái

  Onedrive for Business [32 bit]

  Onedrive for Business [64 bit]

  Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

  Onedrive for Business [32 bit]

  Onedrive for Business [64 bit]

  Tiếng Ukraine

  Onedrive for Business [32 bit]

  Onedrive for Business [64 bit]

  Tiếng Việt

  Onedrive for Business [32 bit]

  Onedrive for Business [64 bit]

 3. Chạy tệp đã tải xuống để bắt đầu chương trình thiết lập.

 4. Làm theo hướng dẫn để hoàn tất quá trình cài đặt.

 5. Nếu bạn được yêu cầu cung cấp một khóa giấy phép, hãy nhập 3V9n8-W93CC-FQPB8-Y9WVF-TVGJ3.

 6. Mở thư viện tài liệu OneDrive for Business cá nhân của bạn (hoặc mở bất kỳ thư viện tài liệu nào SharePoint 2013 hoặc Office 365 website), sau đó chọn đồng bộ để đồng bộ thư viện.

Lưu ý: máy khách đồng bộ OneDrive mới các con tàu cùng với hai cấu phần không được chọn để cài đặt theo mặc định. Chúng tôi khuyên bạn không nên thay đổi các thiết đặt mặc định này.

Gỡ cài đặt máy khách đồng bộ OneDrive mới

Để dỡ cài đặt máy khách đồng bộ OneDrive mới:

 1. Chọn bắt đầu, rồi chọn Panel điều khiển.

 2. Chọn chương trình.

 3. Bên dưới chương trình và tính năng, chọn gỡ cài đặt một chương trình.

 4. Trong danh sách các chương trình hiện đang được cài đặt, hãy bấm chuột phải vào Onedrive for Business, rồi chọn gỡ cài đặt.

Tham khảo

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×