Cài đặt FindTime

Findtime là một phần bổ trợ Outlook cho các cuộc họp lập lịch biểu. Việc thực hiện các cuộc họp lập lịch biểu bằng cách sử dụng lịchOffice 365 Business hoặc doanh nghiệp và cho phép người được mời bỏ phiếu trong thời gian cuộc họp được đề xuất.

Điều kiện tiên quyết khi cài đặt thời gian

FindTime hiện chỉ có thể được cài đặt trên tài khoản Office 365 Business hoặc doanh nghiệp bao gồm Exchange Online.

Có thể dùng với Outlook 2013 cho Windows hoặc phiên bản mới hơn, Outlook trên web, hoặc Outlook for Mac.

Truy nhập invitee vào FindTime

Quá trình cài đặt của FindTime không bắt buộc đối với người được mời bỏ phiếu trong thời gian họp. Có thể gửi thư mời đến bất kỳ địa chỉ email nào bao gồm Gmail, Yahoo! và các nhà cung cấp tương tự.

Có một số cách để cài đặt thời gian.

Cài đặt FindTime trong Outlook

 1. Mở Outlook.

 2. Đi đến trang chủ > Store. (Trong Outlook dành cho Office 365trang chủ > nhận phần bổtrợ)

  Cửa hàng Outlook 2016

 3. Tìm kiếm phần bổ trợ Findtime .

  Tìm kiếm bổ trợ Outlook 2016

  Lưu ý: nếu bạn không thể truy nhập vào phần bổ trợ hoặc findtime, người quản trị của bạn có thể đã tắt quyền truy nhập.

 4. Chọn Thêm.

 5. Findtime > trả lời với thăm dò ý kiến cuộc họp được thêm vào tab trang đầu.

  Trả lời với thăm dò ý kiến cuộc họp

Nối kết FindTime với tài khoản email cơ quan hoặc trường học của bạn

 1. Trong Outlook, mở một thư email.

 2. Chọn trang đầu > trả lời với cuộc bỏ phiếu cuộc họp.

 3. Chọn nối kết ngay.

  Nối kết FindTime ngay bây giờ

 4. Hãy đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn.

  Đăng nhập Microsoft

 5. Làm theo các lời nhắc.

Cài đặt từ site FindTime

 1. Mở https://findtime.Microsoft.com/

 2. Chọn cài đặt miễn phí

  Cài đặt miễn phí

 3. Hãy đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn.

 4. Làm theo các lời nhắc.

 5. Khởi động lại Outlook hoặc làm mới Outlook trên trang trình duyệt web.

Cài đặt FindTime cho tất cả người dùng trong tổ chức của bạn

Người quản trị đối tượng thuê có thể cài đặt thời gian cho người dùng Office 365 dành cho doanh nghiệp của họ bằng cách sử dụng cổng thông tin quản trị Exchange.

 1. Mở cổng thông tin EA.

 2. Đi đến tổ chức > ứng dụng.

 3. Chọn mới +.

 4. Chọn vị trí để cài đặt từ

  • Thêm từ Office Store: chọn findtime>Thêm
   Lưu ý: các ứng dụng hoạt động với Outlook trên web được liệt kê bên dưới ứng dụng dành cho Office và SharePoint > Outlook.

  • Thêm từ URL: nhập URL đầy đủ cho tệp Hiển thị ứng dụng mà bạn muốn cài đặt.

  • Thêm từ tệp: chọn duyệt , rồi dẫn hướng đến vị trí của tệp kê khai ứng dụng mà bạn muốn cài đặt.

Lưu ý: Office Store không được hỗ trợ trong tất cả khu vực. Sử dụng phương pháp cài đặt thay thế nếu bạn không thấy tùy chọn này.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×