Cài đặt Các bổ trợ dành cho Office vào hộp thư của bạn

Để đảm bảo rằng các bổ trợ dành cho Office của bạn được cài đặt đúng với hộp thư và để tránh mọi nguy cơ tiềm ẩn về bảo mật có thể phát sinh từ việc cố cài đặt phần bổ trợ Office vào tên miền không đúng, hãy làm theo các bước được nêu trong bài viết này.

Quan trọng: Tên mới dành cho ứng dụng cho Office - Bổ trợ Office. Chúng tôi hiện đang cập nhật sản phẩm, tài liệu, mẫu và các tài nguyên khác của chúng tôi để phản ánh sự thay đổi tên nền tảng từ "ứng dụng cho Office và SharePoint" thành "Bổ trợ Office và SharePoint". Chúng tôi đã thực hiện thay đổi này để phân biệt rõ ràng hơn nền tảng mở rộng với ứng dụng Office (ứng dụng). Trong khi những thay đổi này đang diễn ra, những hộp thoại và thông báo mà bạn thấy trong ứng dụng có thể sẽ khác so với thông tin bạn xem trong bài viết này.

  1. Trong Outlook, bấm vào Tệp > Quản lý Phần bổ trợ. Nếu bạn đang sử dụng Outlook Web App, hãy bấm vào đây.

    Nút Quản lý bổ trợ trong Outlook

  2. Trên trang web đang mở, bấm vào Tìm thêm phần bổ trợ cho Outlook trên Office Store để xem hoặc tìm kiếm phần bổ trợ bạn muốn.

    Hiển thị một mục trên trang Quản lý phần bổ trợ nơi liệt kê các phần bổ trợ đã được cài đặt, cùng một liên kết để tìm thêm phần bổ trợ cho Outlook trên Office Store.

  3. Sau khi chọn phần bổ trợ bạn muốn, hãy bấm hoặc nhấn vào khi được yêu cầu xác nhận miền của tổ chức bạn.

Mẹo: Bạn cũng có thể sử dụng Outlook Web App để quản lý các bổ trợ dành cho Office của mình. Chọn Thiết đặt Thiết đặt > Quản lý tích hợp ở góc trên bên phải của trang.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×