Cài đặt các ứng dụng Office

Bây giờ, khi đã thiết lập Office 365, bạn có thể thiết lập các ứng dụng Office trên máy Mac, PC hoặc các thiết bị di động của mình.

Truy nhập theo các liên kết này để biết thông tin về cách thức thiết lập:

Bạn đang gặp sự cố? Các tài nguyên khắc phục sự cố tài nguyên này có thể trợ giúp:

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×