Bung rộng, thu gọn hoặc hiển thị chi tiết trong PivotTable hay PivotChart

Trong một PivotTable hoặc PivotChart, bạn có thể bung rộng hoặc thu gọn bất kỳ mức chi tiết dữ liệu nào và thậm chí là mọi mức chi tiết trong một thao tác. Bạn cũng có thể bung rộng hoặc thu gọn đến mức chi tiết vượt quá mức tiếp theo. Ví dụ: bắt đầu từ mức quốc gia/vùng lãnh thổ, bạn có thể bung rộng đến mức thành phố, ở mức này sẽ bung rộng ra cả hai mức tiểu bang/tỉnh và thành phố. Đây có thể là thao tác tiết kiệm thời gian khi bạn làm việc với nhiều mức chi tiết. Ngoài ra, bạn có thể bung rộng hoặc thu gọn mọi phần tử của từng trường trong nguồn dữ liệu Xử lí Phân tích Trực tuyến (OLAP).

Bạn cũng có thể xem các chi tiết được dùng để tổng hợp giá trị trong trường giá trị.

Trong một PivotTable hoặc PivotChart, bạn có thể bung rộng hoặc thu gọn bất kỳ mức chi tiết dữ liệu nào và thậm chí là mọi mức chi tiết trong một thao tác. Bạn cũng có thể bung rộng hoặc thu gọn đến mức chi tiết vượt quá mức tiếp theo. Ví dụ: bắt đầu từ mức quốc gia/vùng lãnh thổ, bạn có thể bung rộng đến mức thành phố, ở mức này sẽ bung rộng ra cả hai mức tiểu bang/tỉnh và thành phố. Đây có thể là thao tác tiết kiệm thời gian khi bạn làm việc với nhiều mức chi tiết. Ngoài ra, bạn có thể bung rộng hoặc thu gọn mọi phần tử của từng trường trong nguồn dữ liệu OLAP.

Bung rộng hoặc thu gọn các cấp độ trong PivotTable

Trong PivotTable, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Bấm vào nút bung rộng hoặc thu gọn bên cạnh mục bạn muốn bung rộng hoặc thu gọn.

  Lưu ý: Nếu bạn không thấy các nút bung rộng hoặc thu gọn, hãy xem mục Hiển thị hoặc ẩn các nút bung rộng và thu gọn trong PivotTable ở chủ đề này.

 • Bấm đúp vào mục bạn muốn bung rộng hoặc thu gọn.

 • Bấm chuột phải (Ctrl+Bấm trên máy Mac) vào mục đó, bấm vào Bung rộng/Thu gọn, rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để xem chi tiết của mục hiện tại, hãy bấm vào Bung rộng.

  • Để ẩn chi tiết của mục hiện tại, hãy bấm vào Bung rộng.

  • Để ẩn các chi tiết của mọi mục trong một trường, hãy bấm vào Thu gọn Toàn bộ Trường.

  • Để xem các chi tiết của mọi mục trong một trường, hãy bấm vào Bung rộng Toàn bộ Trường.

  • Để xem một mức chi tiết vượt quá mức tiếp theo, hãy bấm vào Bung rộng Đối với "<Tên trường>".

  • Để ẩn một mức chi tiết vượt quá mức tiếp theo, hãy bấm vào Thu gọn Đối với "<Tên trường>".

Bung rộng hoặc thu gọn các mức trong PivotChart

Trong một PivotChart, bấm chuột phải (Ctrl+Bấm trên máy Mac) vào nhãn thể loại bạn muốn hiển thị hoặc ẩn chi tiết theo mức, bấm vào Bung rộng/Thu gọn, rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Để xem chi tiết của mục hiện tại, hãy bấm vào Bung rộng.

 • Để ẩn chi tiết của mục hiện tại, hãy bấm vào Bung rộng.

 • Để ẩn các chi tiết của mọi mục trong một trường, hãy bấm vào Thu gọn Toàn bộ Trường.

 • Để xem các chi tiết của mọi mục trong một trường, hãy bấm vào Bung rộng Toàn bộ Trường.

 • Để xem một mức chi tiết vượt quá mức tiếp theo, hãy bấm vào Bung rộng Đối với "<Tên trường>".

 • Để ẩn một mức chi tiết vượt quá mức tiếp theo, hãy bấm vào Thu gọn Đối với "<Tên trường>".

Hiển thị hoặc ẩn các nút bung rộng và thu gọn trong PivotTable

Các nút bung rộng và thu gọn sẽ hiển thị theo mặc định nhưng bạn có thể đã ẩn các nút này (ví dụ: khi bạn không muốn các nút này xuất hiện trong báo cáo đã in). Để sử dụng các nút này nhằm bung rộng hoặc thu gọn các mức chi tiết trong báo cáo, bạn phải đảm bảo các nút này có hiển thị.

 • Trong Excel 2016 và Excel 2013: Trên tab Phân tích, trong nhóm Hiển thị, bấm vào Nút +/- để hiển thị hoặc ẩn các nút bung rộng và thu gọn.

 • Trong Excel 2010: Trên tab Tùy chọn, trong nhóm Hiển thị, bấm vào Nút +/- để hiển thị hoặc ẩn các nút bung rộng và thu gọn.

  Ảnh Ribbon Excel

 • Trong Excel 2007: Trên tab Tùy chọn, trong nhóm Hiển thị/Ẩn, bấm vào Nút +/- để hiển thị hoặc ẩn các nút bung rộng và thu gọn.

Lưu ý: Các nút bung rộng và thu gọn chỉ sẵn dùng với các trường có dữ liệu chi tiết.

Hiển thị hoặc ẩn chi tiết cho một trường giá trị trong PivotTable

Theo mặc định, tùy chọn hiển thị các chi tiết cho trường giá trị ở một PivotTable sẽ được bật. Để bảo vệ không để những người khác nhìn thấy dữ liệu này, bạn có thể tắt tùy chọn này.

Hiển thị chi tiết trường giá trị

 • Trong PivotTable, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Bấm chuột phải (Ctrl+Bấm trên máy Mac) vào một trường trong vùng giá trị của PivotTable, rồi bấm vào Hiển thị Chi tiết.

  • Hãy bấm đúp vào một trường trong vùng giá trị của PivotTable.

   Dữ liệu chi tiết mà trường giá trị dựa vào đó, được đặt trên một trang tính mới.

Ẩn chi tiết trường giá trị

 • Bấm chuột phải (Ctrl+Bấm trên máy Mac) vào tab trang tính của trang tính có chứa dữ liệu trường giá trị, rồi bấm vào Ẩn hoặc Xóa.

Tắt hoặc bật tùy chọn này để hiển thị chi tiết trường giá trị

 1. Bấm vào bất kỳ đâu trong PivotTable.

 2. Trên tab Tùy chọn hoặc Phân tích (tùy theo phiên bản Excel bạn đang sử dụng) trên dải băng, trong nhóm PivotTable, hãy bấm vào Tùy chọn.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Trong hộp thoại Tùy chọn PivotTable, hãy bấm vào tab Dữ liệu.

 4. Bên dưới Dữ liệu PivotTable, bỏ chọn hoặc chọn hộp kiểm Bật hiển thị chi tiết để tắt hoặc bật tùy chọn này.

  Lưu ý: Cài đặt này không khả dụng với nguồn dữ liệu OLAP.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem Thêm

Tạo PivotTable

Sử dụng Danh sách Trường để sắp xếp các trường trong PivotTable

Tạo PivotChart

Sử dụng slicer để lọc dữ liệu

Tạo đường thời gian PivotTable để lọc ngày

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×