Bung rộng một cột chứa bảng liên quan (Power Query)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Power Query còn được biết đến với tên Get & Transform trong Excel 2016. Thông tin được cung cấp ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Get & Transform trong Excel 2016.

Một cột giá trị phức tạp, chẳng hạn như bảng, danh sách, bản ghi hoặc nối kết, có thể được bung rộng để hiển thị các giá trị chứa trong giá trị phức tạp. Cột phức tạp mà có thể được bung rộng để hiển thị các thành phần bên trong có một biểu tượng bung rộng ( Biểu tượng bung rộng cột ) trong tiêu đề cột.

Trong Microsoft Power Query cho Excel, bạn dùng thao tác Bung rộng để hợp các bảng liên quan lại với nhau. Ví dụ, trong một thiết kế Order, thao tác Bung rộng hợp các bản ghi Order_Details có liên quan đến bảng Order lại với nhau, để kết hợp các mục dòng đơn hàng với từng đơn hàng. Thao tác Bung rộng mở rộng bảng chủ đề để bao gồm các cột từ bảng liên quan và bung rộng bảng chủ đề với các giá trị từ bảng liên quan. Để minh họa:

Một bảng chủ đề có các cột AB.

Cột A và B

Một bảng liên quan có cột C.

Cột A, B và C liên quan

Thao tác Bung rộng mở rộng bảng chủ đề để bao gồm cột C và bung rộng bảng chủ đề với các giá trị liên quan từ nguồn dữ liệu chứa cột C.

ABC

Trong ví dụ thứ tự , thao tác bung rộng mở rộng một bảng đơn hàng để bao gồm các cột Order_Details.ProductID, Order_Details.UnitPriceOrder_Details.Quantity để hiển thị cùng nhau thứ tự bản ghi và bản ghi liên quan Order_Details . Để được hướng dẫn minh họa phép toán bung rộng , hãy xem kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu.

Ví dụ bung rộng

Đầu trang

Bung rộng cột

  1. Bấm vào biểu tượng bung rộng ( Bung rộng ) trong tiêu đề cột.

  2. Trong cột tên thả xuống, xóa bất kỳ cột nào bạn quan tâm in.
    Chọn tên cột

  3. Bấm OK.
    Bây giờ, bảng chứa một cột mới cho từng cột được chọn trong bước 2. Cột mới được gọi là <ComplexColumnName>.<ColumnName>.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×