Biểu mẫu hoạt động kinh doanh trong Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong Business Contact Manager cho Outlook, khi bạn bấm vào nối kết trong lịch sử liên lạc của một bản ghi cuộc họp Outlook, thông điệp email, nhiệm vụ, hoặc một Excel *, Publisher *, PowerPoint *, hoặc Word * tệp và mục không còn sẵn dùng — hoặc vì nó đã bị xóa hoặc bạn không còn được kết nối với máy tính mà mục gốc tin — thông tin về mục xuất hiện trên biểu mẫu Hoạt động kinh doanh .

Lưu ý: Trường có chứa các thông tin từ mục gốc không thể sửa được.

Hoạt động kinh doanh

Chủ đề      Chủ đề hoặc tiêu đề của thư gốc.

Kiểu      Kiểu (cuộc họp, thông điệp email, nhiệm vụ, hoặc tệp) mục gốc.

Bản ghi ngày và thời gian

Đến hạn      Ngày đến hạn cho mục gốc.

Gửi      Ngày mục ban đầu được gửi (chỉ áp dụng cho một cuộc họp hoặc email thông báo).

Tạo      Ngày mục gốc được tạo ra.

Sửa đổi      Ngày tháng của các thay đổi gần đây nhất đã lưu vào thư gốc.

Nối kết tài khoản, liên hệ công việc, cơ hội hoặc dự án kinh doanh

Nối kết đến      Để nối kết này business hoạt độngTài khoản, Liên hệ Công việc, Cơ hộihoặc Dự án Kinh doanh, nhập tên vào hộp này, hoặc bấm nút nối kết đến , sau đó chọn nó trong danh sách.

Bạn có thể thay đổi hoặc thêm nối kết vào bản ghi khác.

Chú thích

Nội dung từ thư gốc và bổ sung chú thích hoặc ghi chú.

Phiên bản độc lập của Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager có thể dùng với các phiên bản 2007 hoặc 2003 của Excel, Publisher, PowerPoint hoặc Word.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×