Biểu đồ xy (phân tán) của tôi không sử dụng của tôi giá trị dọc theo trục ngang (x).

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

  • Nếu trục thể loại của bạn sẽ hiển thị số chẳng hạn như 1, 2, 3, 4 thay vì giá trị mà bạn muốn, bạn có thể đã chọn biểu đồ đường thay vì một biểu đồ xy (phân tán) khi bạn tạo biểu đồ. Trong Loại biểu đồ hộp thoại (Loại biểu đồ lệnh, menu biểu đồ ), hãy bấm XY (phân tán) trong hộp loại biểu đồ . Nếu bạn muốn các đường kết nối các đánh dấu, hãy bấm vào một trong các loại con xy (phân tán) có một dòng.

  • Hãy đảm bảo để nhập dữ liệu cho biểu đồ xy (phân tán) theo đúng thứ tự trên biểu dữ liệu. Hàng trên cùng (hoặc cột bên trái) vùng chọn dữ liệu của bạn hiển thị chuỗi x và mỗi hàng liên tiếp (hoặc các cột) đại diện cho một chuỗi y. Giá trị x và y nên được nhập và định dạng số, văn bản không.

  • Hãy đảm bảo đúng hàng hoặc cột được vẽ trên trục x.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×