BETADIST (Hàm BETADIST)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về hàm phân bố xác suất beta lũy tích. Hàm phân bố xác suất beta lũy tích thường được dùng để tìm hiểu biến thể tỷ lệ phần trăm của một số thứ qua các mẫu, chẳng hạn như phân số ngày mọi người xem ti.

Cú pháp

Hàm BETADIST (x,alphabeta,A,B)

X    là giá trị giữa A và B để đánh giá hàm.

Alpha    là một tham số để phân bố.

Beta    không phải là một tham số để phân bố.

Là một cận dưới tùy chọn để khoảng x    .

B    là một cận trên tùy chọn để khoảng x.

Chú thích

  • Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, hàm BETADIST trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu alpha ≤ 0 hoặc beta ≤ 0, hàm BETADIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu x < A, x > B, hoặc A = B, hàm BETADIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu bạn bỏ qua các giá trị A và B, hàm BETADIST sẽ sử dụng phân bố tích lũy beta chuẩn hóa, để A = 0 và B = 1.

Ví dụ

X

Alpha

Beta

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

2

8

10

1

3

=BETADIST([X],[Alpha],[beta],[A],[B])

Hàm mật độ xác suất beta lũy tích, cho các tham biến (0.685470581)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×