Bảng chú giải Outlook 2013

Bài viết tham khảo này sẽ bao gồm một số thuật ngữ bạn có thể gặp trong Microsoft Outlook 2013.

3.

3DES

Đầu Trang

Một

lịch thay thế

cuộc hẹn

sắp xếp

thuộc tính

xác thực

Trả lời Tự động

chỉ báo sự sẵn có

Đầu Trang

B

Bcc

Danh sách Mã hóa bị Chặn

Danh sách Người gửi bị Chặn

Danh sách Tên miền Cấp cao nhất Bị chặn

Đầu Trang

C

Chế độ Thư tín Lưu trữ Trung gian của Microsoft Exchange

Cc

tệp .cer

chứng chỉ

cơ quan cấp chứng chỉ (CA)

kiểm tra việc hủy bỏ chứng chỉ

cấu trúc phân cấp chứng chỉ

thể loại màu

Danh sách Nguồn cấp Thông thường

nguồn hội thảo

liên hệ

biểu mẫu liên hệ

Nhóm Liên hệ

Chỉ số Liên hệ

cookie

Đầu Trang

D

giải mã

tệp dữ liệu mặc định

thư báo đã chuyển

ID kỹ thuật số

chữ ký số

tên đặc trưng

Đầu Trang

E

Danh Thiếp Điện tử

tài khoản email

mã hóa

mã hóa

việc mã hóa

tệp .epf

địa chỉ biến cố

Đầu Trang

F

Thư mục Yêu thích

trang chủ liên kết với thư mục

Danh sách Thư mục

ngăn thư mục

Đầu Trang

G

Danh sách Địa chỉ Toàn cục (GAL)

Đầu Trang

H

tin tặc

Giao thức Truyền Siêu văn bản (HTTP)

Đầu Trang

I

Thanh Thông tin

Giao thức Truy nhập Thông điệp Internet (Internet Message Access Protocol, IMAP)

Tìm kiếm Tức thì

Danh sách Quốc tế

Thư mục Internet

không hợp lệ

Đầu Trang

K

giao thức Kerberos

Đầu Trang

L

Giao thức Truy nhập Danh mục Hạng nhẹ (LDAP)

Đầu Trang

M

cuộc họp

danh sách thư

Đầu Trang

N

thanh điều hướng

Thông báo Thanh Dẫn hướng

không thể phủ nhận

Đầu Trang

:o

Tệp Dữ liệu Outlook (.ost) ngoại tuyến

đơn vị tổ chức

Tệp Dữ liệu Outlook (.pst)

Tệp Dữ liệu Outlook (.pst và .ost)

Hồ sơ Outlook

Quyền người sở hữu

Đầu Trang

P

trang

tệp .pfx

POP3

lịch chính

khóa bảo mật

khóa công khai

Đầu Trang

Q

Thể loại Bấm Nhanh

Cờ Bấm Nhanh

Các bước nhanh

Đầu Trang

R

thư báo đã đọc

Ngăn Đọc

RSS

Nguồn cấp RSS

thủ tục gọi từ xa (RPC)

thẩm quyền gốc

Đầu Trang

S

Danh sách Người nhận An toàn

Danh sách Người gửi An toàn

Thư mục Tìm kiếm

lịch phụ

nhãn an ninh

nhóm Gửi/Nhận

nhóm lối tắt

Ô lối tắt

Giao thức Truyền tải Thư tín Đơn giản (SMTP)

S/MIME

báo nhận S/MIME

mạng xã hội

Đầu Trang

T

Các hộp To, Cc và Bcc

mã thông báo

tên miền cấp cao nhất

sự tin cậy

Đầu Trang

U

Bộ Định vị Tài nguyên Đồng nhất (URL)

Đầu Trang

v

hợp lệ

Đầu Trang

W

địa chỉ web

bọ web

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×