Bộ lọc biến mất ở cột có các giá trị ngày trong Excel 2016 for Mac

Cập nhật gần nhất: 13/10/2017

SỰ CỐ

Khi tìm cách lọc một cột chỉ chứa các giá trị ngày, danh sách bộ lọc sẽ trống nên bạn không thể đặt bộ lọc. Sự cố này ảnh hưởng tới phiên bản 15.38 và 15.39 của Excel 2016 for Mac.

TRẠNG THÁI: GIẢI PHÁP THAY THẾ

Chúng tôi đang nghiên cứu về bản sửa lỗi cho sự cố này. Bạn có thể lọc dữ liệu khi cần bằng cách sử dụng các tùy chọn lọc ở trên danh sách giá trị lọc, như một giải pháp thay thế.

Giá trị ngày trong bộ lọc Excel for Mac

Xem thêm Tài nguyên

Biểu tượng Cộng đồng

Nhận trợ giúp trong cộng đồng

Đặt câu hỏi và tìm giải pháp từ Nhân viên Hỗ trợ, MVP, Kỹ sư cũng như những người dùng Excel khác.

Diễn đàn Excel for Mac

Biểu tượng yêu cầu tính năng (bóng đèn, ý tưởng)

Đề xuất tính năng mới

Chúng tôi rất mong nhận được đề xuất cũng như phản hồi của bạn! Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe.

Excel UserVoice

Xem Thêm

Các bản sửa lỗi hoặc giải pháp thay thế cho sự cố gần đây trong Excel for Mac

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×