Bộ lập lịch biểu của bạn chính sách

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Cuộc hẹn không phải tất cả đều giống nhau. Một số thực hiện chỉ vài phút, trong khi người khác có thể thực hiện giờ hoặc nhiều hơn nữa. Trong Đặt chỗ của Microsoft, trang đăng ký là nơi bạn thiết lập chính sách lập lịch biểu dành cho doanh nghiệp của bạn. Lập lịch chính sách bao gồm độ dài của cuộc hẹn, thời gian sớm và hủy chấp nhận được, và các thông báo tự động thay đổi đăng ký.

Lưu ý: Đặt chỗ được bật theo mặc định đối với khách hàng có thuê bao Office 365 Business Premium, hoặc Office 365 A3 và Office 365 A5 . Đặt chỗ cũng là dành cho khách hàng có Office 365 Enterprise E3 và E5, nhưng nó sẽ bị tắt theo mặc định. Để bật, hãy xem truy nhập vào ứng dụng Office 365 business dành cho thuê bao doanh nghiệp.

Các chính sách bạn đặt ở đây là các chính sách cấp cao nhất. Họ được tự động áp dụng cho tất cả các dịch vụ bạn cung cấp dịch vụ trừ khi bạn chọn để sửa đổi chúng trên cơ sở cho mỗi dịch vụ. Ví dụ, giả sử rằng cho hầu hết các dịch vụ, chẳng hạn như sửa chữa thiết bị, một ngày thông báo cho hủy là chấp nhận được. Nhưng đối với các dịch vụ này yêu cầu đặt chỗ cơ sở hoặc phí, chẳng hạn như golf bài học, bạn có thể yêu cầu thông báo ba ngày. Bạn có thể thiết lập chính sách cấp dịch vụ này trên trang dịch vụ. Hãy xem xác định dịch vụ dịch vụ của bạn để được hướng dẫn.

Loại lên lịch chính sách

Bảng này giải thích các chính sách lập lịch biểu khác nhau sẵn có trên trang đăng ký.

Chính sách

Giải thích

Khoảng tăng thời gian

Xác định khoảng thời gian giữa các cuộc hẹn. Bạn có thể đặt khoảng thời gian của bạn từ 5 phút để 4 giờ. Bạn cũng có thể đặt khoảng thời gian tùy chỉnh của riêng bạn. Một khoảng 15 phút, ví dụ, có nghĩa là một khách hàng có thể lên lịch một cuộc hẹn 60 phút tại 8:00, 8:15, 8:30, v.v.. Ngược lại, trong một khoảng 60 phút có nghĩa là cuộc hẹn chỉ sẵn dùng trên giờ. (Để đặt khoảng thời gian dịch vụ, hãy xem xác định dịch vụ dịch vụ của bạn.)

Điều khiển thời gian trong giờ

Bạn lập kế hoạch biên chế của bạn dựa trên các cuộc hẹn lập lịch biểu để quan trọng cần biết trước số lượng khách hàng sắp có mặt dịch vụ trên bất kỳ ngày cụ thể. Chính sách lần đầu mối cho phép bạn xác định số giờ trước mà khách hàng nên dẫn hoặc hủy một cuộc hẹn.

Tối đa ngày trước

Nếu bạn muốn giới hạn khoảng cách trước khách hàng có thể đặt cuộc hẹn, thì đây là thiết đặt cho bạn! Bạn có thể đặt tối đa cho 365 ngày hoặc nhiều hơn nữa.

Thông báo cho khi đặt được tạo hoặc thay đổi

Chọn tùy chọn này khi bạn muốn nhận được email trong bất kỳ lúc nào một khách hàng sách cuộc hẹn hoặc thay đổi hiện có. Email sẽ đến hộp thư được xác định trên trang thông tin doanh nghiệp. Hãy xem nhập thông tin doanh nghiệp của bạn để biết chi tiết.

Đặt chính sách của bạn

  1. Trong Office 365, chọn công cụ khởi động ứng dụng, sau đó chọn đặt chỗ.

    AppLauncher có lát xếp đặt chỗ được tô sáng

  2. Trong ngăn dẫn hướng, hãy chọn đây trang.

    Trang đăng ký với dẫn hướng bên trái được tô sáng

  3. Chọn chính sách của bạn.

  4. Chọn lưu và phát hành.

Phát hành trang đăng ký

Khi bạn đã sẵn sàng để phát hành trang đăng ký của bạn, hãy chọn lưu và phát hành. Hãy xem phát hành hoặc ngừng phát hành trang đăng ký để biết thêm thông tin.

Xem thêm

Tạo danh sách nhân viên của bạn

Thiết lập nhân viên giờ làm việc

Lên lịch đóng cửa kinh doanh, thời gian, và thời gian nghỉ

Xin chào Microsoft Bookings

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×