Bổ sung về quyền riêng tư đối với Microsoft Lync Room Systems

Cập nhật lần cuối: Tháng 2 năm 2015

Nội dung

Bổ sung về quyền riêng tư đối với Microsoft Lync Room Systems

Cập nhật Hình ảnh Tự động

Ghi nhật ký Phía Máy khách

Chia sẻ Màn hình nền & Ứng dụng

Gửi Bảng trắng qua Email

Dịch vụ Khẩn cấp (911)

Endpoint Protection and Automatic Updates

Chương trình Cải thiện Lync

Thông tin Hiện diện và Liên hệ

Thu thập và Báo cáo Dữ liệu Chất lượng Trải nghiệm (QoE)

Xén Thông minh

Bổ sung về quyền riêng tư đối với Microsoft Lync Room Systems

Trang này là bổ sung của Điều khoản về Quyền riêng tư đối với các Sản phẩm Microsoft Lync. Để hiểu được các thông lệ thu thập và sử dụng dữ liệu liên quan tới một sản phẩm hoặc dịch vụ Microsoft Lync cụ thể, bạn nên đọc cả Điều khoản về Quyền riêng tư đối với các Sản phẩm Microsoft Lync lẫn phụ lục này.

Bổ sung quyền riêng tư này trình bày việc triển khai và sử dụng Microsoft Lync Room System được triển khai trong doanh nghiệp của bạn. Nếu bạn đang sử dụng Microsoft Lync Room System như một phần của giải pháp hoặc dịch vụ trực tuyến (nói cách khác, nếu các máy chủ chạy phần mềm được đặt tại một bên thứ ba [chẳng hạn như Microsoft]), thông tin sẽ được chuyển tới bên thứ ba đó. Để biết thêm về việc sử dụng dữ liệu được truyền tới bên thứ ba đó, vui lòng tham vấn ý kiến của người quản trị doanh nghiệp hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Đầu Trang

Cập nhật Hình ảnh Tự động

Tác dụng của Tính năng Này: Cập nhật Hình ảnh tải xuống các bản cập nhật phần mềm Lync Room System từ mạng của doanh nghiệp của bạn và cài đặt chúng trên Lync Room System. Người quản trị doanh nghiệp của bạn điều khiển vị trí nào được dùng cho cập nhật.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Nếu người quản trị của bạn chọn bật Cập nhật Hình ảnh, thông tin về việc ai đã đăng nhập vào thiết bị, phiên bản của phần mềm Lync Room System của bạn và thông tin thiết bị được gửi đến một máy chủ trong doanh nghiệp của bạn. Không thông tin cá nhân nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Nếu có sẵn một phiên bản khác của phần mềm Lync Room System, Cập nhật Hình ảnh sẽ tự động tải xuống và cài đặt nó trên Lync Room System. Bản cập nhật này sẽ được tải xuống từ mạng doanh nghiệp của bạn.

Lựa chọn/Điều khiển: Người dùng của Lync Room System không thể điều khiển bất kỳ khía cạnh nào của Cập nhật Hình ảnh. Chỉ người quản trị doanh nghiệp có thể quyết định bật hoặc vô hiệu hóa Cập nhật Hình ảnh.

Đầu Trang

Ghi nhật ký Phía Máy khách

Tác dụng của Tính năng Này: Tính năng ghi nhật ký phía máy khách giúp thu thập thông tin mà nhóm hỗ trợ cấp hai có thể sử dụng để xác định nguyên nhân của vấn đề. Nhật ký Phía Máy khách được lưu cục bộ trên máy tính của người dùng.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Khi tính năng Ghi nhật ký Phía Máy khách được bật, thông tin sử dụng cụ thể sẽ được ghi nhật ký và lưu trên máy tính của người dùng. Ví dụ: vị trí và chủ đề của cuộc họp; thông báo về giao thức khởi tạo phiên (SIP); trả lời thư mời Lync; thông tin về người gửi và người nhận tin nhắn tức thời và tuyến đường tin nhắn đi qua; danh sách Liên hệ của người dùng và thông tin hiện diện; tên của bất kỳ ứng dụng, phần đính kèm, tệp Microsoft PowerPoint, bảng trắng hoặc bỏ phiếu mà họ chia sẻ để bao gồm mọi câu hỏi bỏ phiếu được chia sẻ và chỉ mục cách họ bỏ phiếu đều được ghi vào nhật ký phía máy khách. Nội dung cuộc hội thoại trên Lync (tin nhắn tức thời, sàn PowerPoint, nội dung trong bảng trắng, ghi chú, chi tiết đợt bỏ phiếu, v.v...) không được lưu trong nhật ký phía máy khách. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Thông tin đã thu thập trong nhật ký phía máy khách có thể được bộ phận hỗ trợ khách hàng của người dùng sử dụng hoặc có thể được gửi đến Microsoft để khắc phục sự cố của Lync.

Lựa chọn/Điều khiển: Ghi nhật ký Phía Máy khách được tắt theo mặc định. Người quản trị doanh nghiệp có thể bật hoặc vô hiệu hóa tính năng này đối với mỗi phòng cá nhân thông qua điều khiển thiết đặt quản trị.

Đầu Trang

Chia sẻ Màn hình nền & Ứng dụng

Tác dụng của Tính năng Này: Chia sẻ Màn hình nền & Ứng dụng cho phép người dùng cộng tác qua trò chuyện video trong khi vừa chia sẻ màn hình nền hoặc ứng dụng được chọn của họ với mọi người trong cuộc họp, cho phép họ chia sẻ và chỉnh sửa các tệp khi họ ở trong cùng phòng với tư cách là đồng nghiệp của nhau. Người dùng cũng có thể chuyển tải bản trình bày Microsoft PowerPoint và cộng tác với người khác trên một bảng trắng ảo, đây là một trang trắng dành cho các ghi chú và bản vẽ mà mọi người có thể dùng cùng nhau trong cuộc họp. Khi người dùng chia sẻ màn hình nền hoặc ứng dụng của họ từ đầu, thì họ là người duy nhất có quyền điều khiển.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Nếu tính năng chia sẻ được khởi chạy, tùy theo nội dung được chia sẻ, tất cả những người dự cuộc hội thoại sẽ có thể nhìn thấy (các) màn hình, toàn bộ màn hình nền hoặc ứng dụng được chọn trên màn hình máy tính của họ. Không có thông tin nào được gửi cho Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Bạn có thể dụng Chia sẻ Màn hình nền & Ứng dụng để cộng tác với những người dự cuộc hội thoại và cuộc họp.

Lựa chọn/Điều khiển:

  1. Cắm cáp, VGA hoặc HDMI, vào máy tính xách tay của bạn

  2. Hãy đảm bảo rằng máy tính xách tay của bạn được đặt thành một trong các tùy chọn hiển thị, không phải là "Chỉ Máy tính."

  3. Sau khi cáp được cắm vào và chiếu hình, ở dưới cùng của giao diện người dùng bảng điều khiển Lync, hãy bấm Có để bắt đầu chiếu hình trong phòng.

Quan trọng: Người khác có thể nhìn thấy tài liệu hoặc hình ảnh được bảo vệ bởi phần mềm Quản lý Quyền Kỹ thuật số (Digital Rights Management - DRM), đang mở trên màn hình nền mà bạn chia sẻ với họ trong cuộc hội thoại Lync.

Đầu Trang

Gửi Bảng trắng qua Email

Tác dụng của Tính năng Này: Đối với một Cuộc họp Lync được lên lịch, người dùng sẽ có thể chọn bảng trắng đã được tạo ra như một phần của Cuộc họp Lync làm lựa chọn của họ và gửi email nó đến người tổ chức cuộc họp. Trong trường hợp có một Cuộc họp đột xuất hoặc Cuộc họp Gặp Ngay, người dùng sẽ có thể chọn một địa chỉ email duy nhất từ thư mục exchange.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Tất cả các bảng trắng hiện hoạt và nội dung bảng trắng hiện hoạt sẽ được gửi email. Người dùng sẽ có khả năng để chọn bảng trắng làm lựa chọn gửi email của họ. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft. Không có thông tin nào được lưu trữ trên PC của Lync Room System. Nó được đệm ẩn tạm thời và xóa bỏ khi kết thúc quá trình. Hệ thống cũng sẽ được đặt là mặc định để không giữ lại các email đã gửi trong thư mục exchange.

Sử dụng Thông tin: Người dùng có thể sử dụng thông tin này để giữ lại các ghi chú cuộc họp từ cuộc họp Lync.

Lựa chọn/Điều khiển: Người dùng có thể chọn họ muốn gửi email hay không. Nếu người dùng kết thúc cuộc họp, mọi thông tin bảng trắng như là một phần của cuộc họp sẽ bị đóng. Trong trường hợp người dùng chọn gửi bảng trắng qua email, họ cũng sẽ có quyền lựa chọn họ muốn gửi bảng trắng nào qua email. Gửi email được tắt theo mặc định. Người quản trị doanh nghiệp của bạn có thể bật và vô hiệu hóa tính năng duy trì thư đã gửi cho doanh nghiệp của bạn.

Từ Bảng điều khiển Lync Room System

  1. Ở góc dưới bên phải của giao diện người dùng Bảng điều khiển Lync, hãy bấm Gửi Bảng trắng qua Email

  2. Một danh sách các bảng trắng có sẵn sẽ được trình bày.

  3. Chọn hoặc bỏ chọn các bảng trắng để gửi email bằng cách bấm vào hộp kiểm bên cạnh từng tên bảng trắng.

  4. Bấm Gửi để gửi email bảng trắng.

Đầu Trang

Dịch vụ Khẩn cấp (911)

Tác dụng của Tính năng này: Khi được người quản trị doanh nghiệp cung cấp, Dịch vụ Khẩn cấp cho phép Lync truyền một địa điểm đến một nhà cung cấp dịch vụ định tuyến bên thứ ba được khách hàng chọn. Sau đó nhà cung cấp dịch vụ định tuyến bên thứ ba sẽ truyền địa điểm đến những người trả lời khẩn cấp khi một số dịch vụ khẩn cấp được quay (như 911 ở Hoa Kỳ). Khi được kích hoạt, thông tin địa điểm được truyền tới nhân viên dịch vụ khẩn cấp chính là địa điểm mà người quản trị doanh nghiệp đã giao cho từng người dùng (ví dụ, số tòa nhà và văn phòng) và đã nhập vào cơ sở dữ liệu vị trí, hoặc nếu không sẵn có vị trí đó, người dùng địa điểm có thể nhập bằng tay vào trường Địa điểm. Nếu một người dùng quay số dịch vụ khẩn cấp trong khi đang sử dụng Lync thông qua kết nối Internet không dây trong khi họ vẫn đang ở nơi làm việc, thông tin địa điểm được truyền tới những người trả lời khẩn cấp sẽ chỉ là địa điểm gần đúng dựa trên địa điểm được quy gán cho điểm cuối không dây mà máy tính của họ hiện đang liên lạc. Hơn nữa, thông tin địa điểm của điểm cuối không dây đó do người quản trị doanh nghiệp nhập và do đó, thông tin địa điểm được truyền đến nhân viên dịch vụ khẩn cấp có thể không phải là địa điểm thực của người dùng. Để hoạt động đầy đủ chức năng, tính năng này yêu cầu doanh nghiệp lưu giữ một dịch vụ định tuyến được cung cấp bởi các nhà cung cấp giải pháp được chứng nhận và dịch vụ chỉ sẵn dùng trong lãnh thổ Hoa Kỳ.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Thông tin địa điểm do Lync nắm giữ được Máy chủ Thông tin Địa điểm xác định theo thông tin địa điểm tự động hay theo thông tin địa điểm được người dùng nhập bằng tay vào trường Địa điểm. Thông tin này được lưu trong bộ nhớ trên máy tính của người dùng, vì vậy, khi một số dịch vụ khẩn cấp được nhập, thông tin địa điểm này được truyền cùng với cuộc gọi với mục đích định tuyến đến nhà cung cấp dịch vụ khẩn cấp thích hợp và cung cấp địa điểm gần đúng của người dùng. Vị trí của họ cũng có thể được gửi đến bộ phận an ninh tại địa phương bằng tin nhắn tức thời. Đối với cuộc gọi khẩn cấp, bản ghi chi tiết cuộc gọi sẽ chứa thông tin địa điểm của người gọi. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Địa điểm được dùng để định tuyến cuộc gọi đến nhà cung cấp dịch vụ khẩn cấp thích hợp và để điều vận những người trả lời khẩn cấp. Thông tin này cũng có thể được gửi đến bộ phận an ninh của doanh nghiệp dưới dạng thông báo cùng với thông tin địa điểm và thông tin gọi lại của người gọi.

Lựa chọn/Điều khiển: Tính năng này được tắt theo mặc định. Người quản trị của doanh nghiệp bật tính năng này. Kiểm tra với người quản trị của doanh nghiệp của bạn để xác định xem liệu tính năng này đã được bật hay chưa. Bạn không thể kiểm soát xem địa điểm đã được thu nhận tự động hoặc truyền đi tới người điều phối khẩn cấp hay chưa khi cuộc gọi khẩn cấp được thực hiện.

Lưu ý: Người quản trị của doanh nghiệp có thể giới hạn khả năng gọi khẩn cấp tới địa điểm làm việc của bạn, vì vậy bạn nên kiểm tra cùng với người quản trị của bạn về mức độ khả dụng của chức năng gọi khẩn cấp.

Đầu Trang

Endpoint Protection and Automatic Updates

Ghi chú về Bảo vệ Điểm cuối và Cập nhật Tự động: Nếu bạn chọn kích hoạt Bảo vệ Điểm cuối, điều quan trọng là duy trì trạng thái cập nhật cho phần mềm. Microsoft khuyến nghị bạn nên chọn cách tự động cập nhật phần mềm. Tuy nhiên, nếu bạn chọn không tự động cập nhật phần mềm hoặc rút lại sự đồng ý về việc tự động cập nhật, Microsoft khuyến nghị bạn nên thực hiện một phương pháp khác cho việc cập nhật phần mềm theo định kỳ, hoặc dỡ cài đặt phần mềm. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản về Quyền riêng tư của Bảo vệ Điểm cuối.

Đầu Trang

Chương trình Cải thiện Lync

Tác dụng của Tính năng này: Chương Trình Cải Thiện Lync (LIP) thu thập thông tin về trải nghiệm Lync Room System của bạn và gửi đến Microsoft mỗi khi bạn sử dụng Lync Room System. Microsoft sử dụng thông tin này để tạo ra các giải pháp cho các vấn đề thường gặp và giúp cải thiện Lync Room System cũng như các sản phẩm khác của Microsoft.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Thông tin gửi đến Microsoft có thể bao gồm thông tin về cách bạn sử dụng Lync Room System, hiệu năng và độ tin cậy, cấu hình thiết bị và chất lượng kết nối mạng cũng như các mã lỗi, nhật kí lỗi và dữ liệu ngoại lệ. LIP cũng có thể gửi thông tin về bạn và thiết bị của bạn, chẳng hạn như tên người dùng hoặc địa chỉ IP của bạn, nhưng thông tin này được ẩn danh trước khi được lưu trữ trên các máy chủ Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Dữ liệu thu thập bởi Chương trình Cải thiện Lync sẽ được Microsoft dùng để nhận dạng các vấn đề và xu hướng đăng nhập thường gặp nhằm hỗ trợ người dùng khắc phục sự cố và giải quyết vấn đề đăng nhập của họ cũng như cải thiện trải nghiệm đăng nhập Lync Room System.

Lựa chọn/Điều khiển: Tính năng này thường tắt theo mặc định và được quản lý bởi người quản trị doanh nghiệp. Người quản trị có thể chọn luôn gửi hoặc không bao giờ gửi thông tin của Cải thiện Lync tới Microsoft, hoặc cho phép bạn chọn thiết đặt của riêng mình. Người dùng có thể thay đổi thiết đặt này trong hộp thoại tùy chọn. Người quản trị cũng có thể đặt thiết đặt này bằng cách dùng một thiết đặt chính sách nhóm. Nếu người quản trị đã đặt thiết đặt này cho tổ chức của họ, người dùng sẽ không được yêu cầu gửi dữ liệu này tới Microsoft.

Đầu Trang

Thông tin Hiện diện và Liên hệ

Tác dụng của Tính năng này: Hiện diện và Thông tin Liên hệ cho phép người dùng xem hiện diện và thông tin liên hệ về những người dùng khác (cả bên trong lẫn bên ngoài tổ chức), đồng thời chia sẻ thông tin được công bố riêng của họ chẳng hạn như hiện diện, trạng thái, chức danh, số điện thoại, địa điểm và ghi chú. Người quản trị của doanh nghiệp cũng có thể cấu hình tích hợp với Outlook và Exchange Server để hiển thị các tin nhắn bên ngoài của người dùng và các thông tin trạng thái khác của người dùng (ví dụ, khi một người dùng đã được lên lịch họp trong lịch Outlook của họ).

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Địa chỉ đăng nhập và mật khẩu của người dùng để đăng nhập và xác thực. Bất kỳ số điện thoại bổ sung nào họ có thể muốn cung cấp, thông tin chẳng hạn như các tin nhắn vắng mặt và các thông tin trạng thái khác nếu người quản trị đã cấu hình tích hợp Outlook và Exchange Server; bao gồm các ghi chú hay tính khả dụng có thể được người dùng cung cấp theo cách thủ công trong Thẻ Liên hệ. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Địa chỉ và mật khẩu đăng nhập được dùng để đăng nhập vào Lync và kết nối với máy chủ Lync. Dựa trên cách thức người dùng cấu hình thiết đặt quyền riêng tư của họ, người dùng Lync khác và các chương trình sẽ có thể truy nhập vào hiện diện, liên hệ và thông tin trạng thái, nếu được công bố, để người dùng có thể liên lạc tốt hơn với nhau.

Lựa chọn/Điều khiển: Các thiết đặt Thông tin Hiện diện và Liên hệ được quản lý từ máy khách Lync.

Đầu Trang

Thu thập và Báo cáo Dữ liệu Chất lượng Trải nghiệm (QoE)

Tác dụng của Tính năng Này: Tính năng Thu thập và Báo cáo Dữ liệu Chất lượng Trải nghiệm (QoE) thu thập và báo cáo chất lượng phương tiện của các liên lạc và cuộc họp ngang hàng sử dụng Lync. Các số liệu thống kê này gồm có địa chỉ IP, mức độ hao phí, thiết bị được sử dụng, các tình trạng chất lượng kém đã xảy ra trong cuộc gọi, v.v.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Nếu người quản trị của doanh nghiệp bật QoE, dữ liệu chất lượng phương tiện của các liên lạc và cuộc họp ngang hàng Lync được ghi lại trong cơ sở dữ liệu QoE. Khả năng này không ghi lại nội dung của Lync. Dữ liệu QoE được lưu trong cơ sở dữ liệu điểm cuối Máy chủ Theo dõi được triển khai trong doanh nghiệp và được báo cáo trong một bộ báo cáo Máy chủ Theo dõi chuẩn. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Người quản trị doanh nghiệp có quyền truy nhập vào thông tin này và có thể dùng thông tin này để thu thập phản hồi về chất lượng của phương tiện đang chạy trong hệ thống. Thông tin này chứa địa chỉ IP của người dùng.

Lựa chọn/Điều khiển: QoE được bật theo mặc định nhưng người quản trị doanh nghiệp phải cài đặt một Máy chủ Theo dõi, được kết nối với một cơ sở dữ liệu nền của Máy chủ Theo dõi, để thu thập dữ liệu QoE. Người quản trị doanh nghiệp có thể triển khai các báo cáo chuẩn của Máy chủ Theo dõi hoặc tạo ra báo cáo tùy chỉnh bằng cách truy vấn cơ sở dữ liệu của Máy chủ Theo dõi.

Đầu Trang

Xén Thông minh

Tác dụng của Tính năng Này: Khi người dùng chia sẻ video trong hội thảo video, Xén Thông minh sẽ xác định vị trí đầu của người dùng trong tầm ngắm của webcam của họ bằng chức năng dò tìm khuôn mặt. Khi đã xác định được vị trí của đầu người dùng, máy khách Lync sẽ diễn giải thông tin đó thành các tọa độ và thêm các tọa độ đó vào dòng bit video mà máy khách đó đang gửi. Máy khách nhận Lync sẽ sử dụng thông tin đó để xén dòng bit video đến, từ tỷ lệ khung hình gốc (hướng ngang) theo các tọa độ hình chữ nhật để đặt đầu người dùng vào giữa video bị xén. Xén Thông minh là một chức năng thời gian thực, liên tục theo dõi các chuyển động của người dùng bằng cách điều chỉnh các tọa độ được đặt trong dòng bit video để máy khách nhận Lync có thể điều chỉnh mức xén video, giữ cho đầu của người dùng được đặt ở giữa màn hình video.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Tọa độ của đầu người dùng trong trường xem của camera của họ được thêm vào luồng truyền phát bit video. Không có thông tin nào được gửi cho Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Tọa độ sẽ được dùng để xén chính xác phần video đến.

Lựa chọn/Điều khiển: Bạn không thể tắt tính năng này.

Lưu ý: Người dùng máy khách Lync kế thừa và Lync cho thiết bị di động sẽ nhìn thấy video được gửi với tỷ lệ khung ảnh đầy đủ.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×