Bổ sung về quyền riêng tư đối với Microsoft Lync 2013 cho Android

Cập nhật lần cuối: Tháng 12 năm 2013

Nội dung

Bổ sung về quyền riêng tư đối với Microsoft Lync 2013 cho Android

Ủy quyền Cuộc gọi (Chuyển tiếp Cuộc gọi/Đổ chuông Đồng thời)

Ghi nhật ký Phía Máy khách

Thẻ Liên hệ

Lịch sử Hội thoại

Dịch vụ Khẩn cấp

Chia sẻ Vị trí

Ảnh Cá nhân

Cộng tác trên PowerPoint

Thông tin Hiện diện và Liên hệ

Chế độ Bảo mật

Gửi Dưới dạng Email

Gửi Nhật ký

Báo cáo Lỗi Đăng nhập

Lưu trữ Liên hệ Hợp nhất

Cải thiện Chất lượng Thoại

Phụ lục về quyền riêng tư đối với Microsoft Lync 2013 cho Android

Trang này là bổ sung của Điều khoản về Quyền riêng tư đối với các Sản phẩm Microsoft Lync 2013. Để hiểu việc thu thập dữ liệu và áp dụng thực tiễn liên quan tới một sản phẩm hay dịch vụ Microsoft Lync cụ thể, bạn nên đọc cả Điều khoản Quyền riêng tư cho các sản phẩm Microsoft Lync và bản bổ sung này.

Bổ sung về quyền riêng tư này đề cập đến việc triển khai và sử dụng Microsoft Lync 2013 cho Android trên các thiết bị di động của công ty bạn. Nếu bạn đang sử dụng phần mềm truyền thông Microsoft Lync Server dưới dạng dịch vụ (nói cách khác, nếu một bên thứ ba [ví dụ, Microsoft] đang lưu trữ máy chủ mà phần mềm chạy trên đó), thông tin sẽ được truyền tới bên thứ ba đó. Để tìm hiểu thêm về việc sử dụng dữ liệu được truyền từ công ty bạn tới bên thứ ba đó, hãy kiểm tra với người quản trị doanh nghiệp hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Đầu Trang

Ủy quyền Cuộc gọi (Chuyển tiếp Cuộc gọi/Đổ chuông Đồng thời)

Tác dụng của Tính năng này: Tính năng Ủy quyền Cuộc gọi cho phép người dùng gán một hoặc nhiều đại diện có thể thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi, thiết lập và gia nhập Cuộc họp Lync thay mặt bạn. Người dùng cũng có thể chọn tự động chuyển tiếp cuộc gọi đến hộp thư thoại, số điện thoại khác hoặc đại diện khác, hoặc đồng thời gọi cả số chính và số thay thế chẳng hạn như một thiết bị di động, đại diện hoặc nhóm cuộc gọi.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Khi chỉ định đại diện, người dùng phải cung cấp thông tin liên hệ của đại diện trong quá trình cấu hình. Người dùng được thiết lập là đại diện sẽ nhận được thông báo rằng ai đó trong tổ chức của họ đã chỉ định họ làm đại diện. Khi (các) đại diện trả lời cuộc gọi thay mặt cho người đã phân công họ làm đại diện, người đó sẽ nhận được thông báo qua email về sự kiện này. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Lync sử dụng thông tin liên hệ của đại diện để cho phép họ thực hiện hay trả lời cuộc gọi, lên lịch hay gia nhập cuộc họp thay mặt người mà họ đại diện.

Lựa chọn/Kiểm soát: Theo mặc định, tính năng Ủy quyền Cuộc gọi ở chế độ tắt và có thể được bật hoặc tắt như sau:

 1. Trong Lync cho Android, trên tab Trạng thái, gõ nhẹ Chuyển tiếp Cuộc gọi.

 2. Trên trang tùy chọn Chuyển tiếp Cuộc gọi, trượt Chuyển tiếp Cuộc gọi sang Bật.

 3. Gõ nhẹ Đổ chuông Đồng thời hoặc Chuyển tiếp Cuộc gọi Đến.

 4. Chọn Đại diện của Tôi từ danh sách tùy chọn.

Lưu ý: Chỉ những đại diện được xác định trước đó mới sẵn dùng trên thiết bị di động. Cần cấu hình đại diện từ máy khách Lync.

Đầu Trang

Ghi nhật ký Phía máy khách

Tác dụng của Tính năng này: Đăng nhập phía máy khách cho phép bạn ghi nhật ký thông tin sử dụng Lync cho Android. Thông tin này có thể được dùng để khắc phục các sự cố mà bạn có thể gặp phải với Lync cho Android.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Khi bật ghi nhật ký phía máy khách, các thông tin của bạn như ID thiết bị, biệt danh người dùng và tên miền, dữ liệu hiện diện, lịch sử đăng nhập, danh sách Liên hệ và dữ liệu cấu hình máy khách sẽ được lưu trữ cục bộ trên thiết bị của bạn. Nội dung các cuộc hội thoại Lync của bạn không được lưu trữ. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft, nhưng bạn có thể chọn gửi thông tin này theo cách thủ công đến Microsoft để khắc phục sự cố (hãy xem phần “Gửi Nhật ký”).

Dùng Thông tin: Thông tin được thu thập trong nhật ký phía máy khách có thể được dùng bởi bộ phận hỗ trợ khách hàng của công ty bạn, hoặc được gửi đến Microsoft để giúp khắc phục sự cố.

Lựa chọn/Kiểm soát: Theo mặc định, ghi nhật ký phía máy khách được tắt và có thể được bật hoặc tắt như sau:

 1. Trong Lync cho Android, trên tab Thông tin của tôi, gõ nhẹ Tùy chọn.

 2. Chọn Ghi nhật ký từ danh sách tùy chọn.

 3. Trên trang tùy chọn Ghi nhật ký, hãy trượt Ghi nhật ký sang Bật.

Đầu Trang

Thẻ Liên hệ

Tác dụng của Tính năng này: Thẻ liên hệ hiển thị liên hệ, trạng thái hiện diện và thông tin vị trí của bạn và những người trong doanh nghiệp của bạn. Thẻ liên hệ cũng cung cấp một bước để giao tiếp bằng cách sử dụng nhắn tin tức thời, email hoặc điện thoại.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Thông tin thẻ liên hệ được thu thập từ một số vị trí. Các thông tin tĩnh như tên, số văn phòng, tòa nhà được thu thập từ danh bạ của công ty (chẳng hạn như Dịch vụ Tên miền Active Directory). Các thông tin động như thông tin lịch rảnh/bận được truy xuất từ Microsoft Exchange Server và thông tin vị trí được truy xuất theo nhiều cách (xem phần Địa điểm). Số điện thoại có thể được truy xuất từ thư mục công ty hoặc được người dùng nhập thủ công. Thông tin hiện diện được Lync quản lý bằng cách sử dụng lịch Outlook (nếu người dùng bật thông tin này) hoặc được người dùng nhập thủ công. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Dùng Thông tin:: Thông tin thẻ liên hệ được Lync Server chia sẻ với mọi người trong tổ chức của bạn.

Lựa chọn/Kiểm soát: Các liên hệ được quản lý từ máy khách Lync.

Đầu Trang

Lịch sử Hội thoại

Tác dụng của Tính năng này: Lịch sử Hội thoại lưu trữ an toàn các cuộc hội thoại bằng tin nhắn tức thời trong thiết bị của bạn.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Lịch sử Hội thoại lưu trữ cục bộ nội dung các cuộc hội thoại bằng tin nhắn tức thời của bạn và thống kê hội thoại như ngày tháng, thời gian, thời lượng và chi tiết người gọi trên thiết bị của bạn. Lịch sử hội thoại bằng tin nhắn tức thời được tạo bởi Lync cho Android không được lưu trữ trong thư mục Lịch sử Hội thoại Outlook của bạn. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Lync hiển thị thông tin này trên tab Trò chuyện trong giao diện người dùng chính. Tính năng này cho phép người dùng xem và tiếp tục hội thoại trước đây của họ.

Lựa chọn/Điều khiển: Người quản trị doanh nghiệp của bạn có quyền bật và tắt Lịch sử Hội thoại trong Lync cho Android. Lịch sử Hội thoại có thể được xóa bỏ theo các bước sau:

 1. Trong Lync cho Android, trên tab Trạng thái, gõ nhẹ Chuyển tiếp Cuộc gọi.

 2. Trên trang tùy chọn Chuyển tiếp Cuộc gọi, trượt Chuyển tiếp Cuộc gọi sang Bật.

 3. Gõ nhẹ Đổ chuông Đồng thời hoặc Chuyển tiếp Cuộc gọi Đến.

 4. Chọn Đại diện của Tôi từ danh sách tùy chọn.

Dịch vụ Khẩn cấp

Quan trọng: Chúng tôi khuyên bạn KHÔNG dùng Lync cho Android để liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ khẩn cấp, chẳng hạn như 911 tại Hoa Kỳ. Lync cho Android KHÔNG có khả năng xác định được vị trí vật lý thực tế của bạn. Chính vì vậy, nếu bạn dùng Lync cho Android để liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ khẩn cấp, nhà cung cấp sẽ không thể xác định được vị trí của bạn. Để liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ khẩn cấp từ thiết bị của bạn, hãy đóng Lync cho Android và dùng bàn phím số của thiết bị.

Chia sẻ Vị trí

Tác dụng của Tính năng này: Tính năng Chia sẻ Vị trí chia sẻ múi giờ của bạn với người khác bằng việc sử dụng chức năng hiện diện của thẻ liên hệ khi bật Chế độ Quyền riêng tư (xem phần Chế độ Quyền riêng tư).

Quan trọng: Lync cho Android không thể xác định vị trí vật lý thực tế của bạn. KHÔNG dùng Lync cho Android để gọi nhà cung cấp dịch vụ khẩn cấp, chẳng hạn như 911. Hãy dùng bàn phím số của thiết bị.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Múi giờ của bạn được truy xuất từ hệ điều hành của thiết bị di động và chia sẻ với các liên hệ Lync của bạn. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Chia sẻ Vị trí hiển thị vị trí của bạn tới liên hệ và những người thuộc tổ chức trong thẻ liên hệ. Không có thông tin khác như vị trí địa lý, địa chỉ được định dạng hoặc địa chỉ dân sự được chia sẻ qua sự hiện diện.

Lựa chọn/Kiểm soát: Chia sẻ Vị trí được bật bởi người quản trị doanh nghiệp và có thể được quản lý từ máy khách Lync.

Đầu Trang

Ảnh Cá nhân

Tác dụng của Tính năng Này: Tính năng ảnh cá nhân hiển thị ảnh của bạn và ảnh của người khác trong doanh nghiệp của bạn.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Tùy chọn chia sẻ ảnh cá nhân của bạn được thu thập cho cả hiển thị ảnh và chia sẻ ảnh của bạn. Chỉ những ảnh được lưu trong Dịch vụ Miền Active Directory mới có thể được hiển thị trong Lync cho Android. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Thông tin được dùng để tùy chỉnh trải nghiệm của bạn và chia sẻ ảnh của bạn với người khác.

Lựa chọn/Kiểm soát: Thiết đặt ảnh cá nhân được quản lý bởi máy khách Lync.

Đầu Trang

Cộng tác trên PowerPoint

Tác dụng của Tính năng Này: Cộng tác trên PowerPoint cho phép người dùng hiện, xem và chú giải cho bản trình bày PowerPoint trong cuộc họp hoặc hội thoại trực tuyến.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Nếu bản trình bày PowerPoint được chia sẻ bởi một người khác trong cuộc họp, người dùng Lync cho Android có thể xem bản trình bày trên thiết bị của mình. Họ sẽ không thể điều khiển hoặc tương tác với bản trình bày đó. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Dùng Thông tin: Thông tin chia sẻ được dùng bởi người dự cuộc họp để cộng tác qua video.

Lựa chọn/Điều khiển: Người dùng Android chỉ có thể xem bản trình bày PowerPoint đang được chia sẻ bởi một người khác trong cuộc họp. Họ không thể tải lên, chú thích hoặc chia sẻ bản trình bày PowerPoint từ thiết bị của mình.

Đầu Trang

Hiện diện và Thông tin Liên hệ

Tác dụng của Tính năng này: Thông tin hiện diện và liên hệ cho phép người dùng xem thông tin hiện diện và liên hệ của các thành viên khác trong tổ chức cũng như các liên hệ cá nhân của họ (cả bên trong và ngoài tổ chức). Người quản trị của bạn cũng có thể cấu hình tích hợp với Outlook và Exchange Server để hiển thị tin nhắn vắng mặt và thông tin trạng thái khác (ví dụ, khi bạn có một cuộc họp đã dự kiến trong lịch Outlook của bạn).

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Bạn hãy dùng địa chỉ và mật khẩu đăng nhập để kết nối với Lync Server. Bạn và người quản trị có thể phát hành thông tin về trạng thái hiện diện và thông tin liên hệ của bạn đã liên kết với địa chỉ đăng nhập của bạn. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Chương trình và người dùng Lync khác có thể truy nhập thông tin hiện diện và liên hệ của bạn để xác định thông tin và trạng thái đã phát hành, từ đó có thể giao tiếp tốt hơn với bạn.

Lựa chọn/Kiểm soát: Các thiết đặt thông tin hiện diện và liên hệ được quản lý từ máy khách Lync.

Đầu Trang

Chế độ Quyền riêng tư

Tác dụng của Tính năng này: Chế độ Quyền riêng tư là một thiết đặt cho phép người dùng quyết định mức độ chia sẻ thông tin hiện diện (như Rảnh, Bận, Không Làm Phiền v.v.) với các liên hệ trong danh sách Liên hệ của họ

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Bật Chế độ Quyền riêng tư sẽ đưa Lync vào chế độ mà trong đó người dùng có thể điều chỉnh các thiết đặt người dùng sao cho thông tin hiện diện chỉ được chia sẻ với các liên hệ trong danh sách Liên hệ của họ. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Dùng Thông tin: Thiết đặt cho phép người dùng quyết định cách thức chia sẻ dữ liệu hiện diện của họ.

Lựa chọn/Điều khiểnl: Theo mặc định, Chế độ Quyền riêng tư ở chế độ tắt nhưng có thể được bật và tắt bởi người quản trị công ty của bạn và được quản lý từ máy khách Lync.

Đầu Trang

Gửi dưới dạng Email

Tác dụng của Tính năng này: Gửi dưới dạng Email cho phép người dùng gửi lịch sử hội thoại Lync cho Android của họ dưới dạng phần đính kèm tới địa chỉ email được người dùng chỉ định.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: 50 cuộc hội thoại đến và đi gần đây nhất được lưu trữ cục bộ trên các thiết bị lưu trữ riêng rẽ vô hạn trừ khi 1) người dùng xóa các cuộc hội thoại, 2) người dùng dỡ cài đặt ứng dụng, hoặc 3) người dùng mới đăng nhập ở trên cùng một thiết bị. Lịch sử tin nhắn tức thời được gửi bằng tính năng Gửi dưới dạng Email được phát ở dạng email đến địa chỉ email được người dùng chỉ định. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Người dùng có thể gửi lịch sử hội thoại của họ dưới dạng phần đính kèm email tới địa chỉ email được chỉ định, điều này giúp cho tính năng hội thoại khả dụng bên ngoài thiết bị cho mục đích lưu trữ hoặc chia sẻ.

Lựa chọn/Kiểm soát: Để dùng tính năng Gửi Dưới dạng Email, bạn phải bật tính năng Email trên thiết bị của bạn. Để biết thông tin về cách mở và cấu hình email, hãy xem hướng dẫn sử dụng thiết bị.

 1. Từ tab Trò chuyện, gõ nhẹ và giữ hội thoại mà bạn muốn xóa.

 2. Trên menu bật lên, gõ nhẹ Xóa Hội thoại.

 3. Trong hộp thoại xác nhận xóa, gõ nhẹ OK.

Lịch sử hội thoại bằng tin nhắn tức thời được gửi như sau:

 1. Từ Cửa sổ Hội thoại, nhấn phím menu.

 2. Chọn Gửi Dưới dạng Email từ menu.

 3. Nhập địa chỉ email đích nếu bạn muốn gửi lịch sử tới bất kỳ ai khác.

 4. Bấm Gửi.

Hoặc

 1. Từ tab Trò chuyện, gõ nhẹ và giữ hội thoại mà bạn muốn gửi.

 2. Gõ nhẹ Gửi dưới dạng Email trong menu hiện lên.

 3. Nhập địa chỉ email đích nếu bạn muốn gửi lịch sử tới bất kỳ ai khác.

 4. Bấm Gửi.

Đầu Trang

Gửi Nhật ký

Tác dụng của Tính năng Này: Tính năng Gửi Nhật ký cho phép người dùng gửi nhật ký phía máy khách đến Microsoft để giúp điều tra mọi vấn đề về âm thanh hoặc kết nối có thể gặp phải (xem phần Ghi nhật ký Phía máy khách).

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Nếu tính năng ghi nhật ký phía máy khách được bật, thì chỉ những thông tin mà việc ghi nhật ký phía máy khách thu thập sẽ được gửi đi. Nhật ký phía máy khách không được tự động gửi từ thiết bị của bạn. Thay vào đó, các nhật ký chỉ được gửi đi khi tính năng ghi nhật ký được bật trên thiết bị của bạn (xem phần Ghi nhật ký phía Máy khách).

Dùng Thông tin: Thông tin thu thập từ thiết bị của bạn được dùng để giúp giải quyết vấn đề mà bạn gặp phải và để giúp cải tiến Lync.

Lựa chọn/Kiểm soát: Để dùng tính năng Gửi Nhật ký, người dùng phải bật tính năng Email trên thiết bị của họ. Để biết thông tin về cách mở và cấu hình email, hãy xem hướng dẫn sử dụng thiết bị.

Nhật ký phía máy khách có thể được gửi như sau:

 1. Trong Lync cho Android, trên tab Trạng thái, gõ nhẹ Tùy chọn.

 2. Gõ nhẹ vào Ghi nhật ký từ danh sách tùy chọn.

 3. Trong trang tùy chọn Ghi nhật ký, gõ nhẹ Gửi Tệp Nhật ký.

 4. Trong mẫu email mở ra có đính kèm nhật ký, hãy nhập địa chỉ email đích, rồi bấm Gửi.

Đầu Trang

Báo cáo Lỗi Đăng nhập

Tác dụng của Tính năng này: Tính năng Báo cáo Lỗi Đăng nhập tự động tạo thông báo lỗi khi người dùng thất bại trong việc cố gắng đăng nhập Lync. Sau đó, người dùng sẽ nhận được các tùy chọn để gửi báo cáo lỗi tới Microsoft.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Thông tin được thu thập trong báo cáo lỗi chứa các thông tin như chất lượng kết nối Internet của người dùng và bất kỳ mã lỗi hoặc dữ liệu ngoại lệ nào được tạo ra từ việc đăng nhập thất bại. Báo cáo có thể chứa các thông tin nhận dạng cá nhân như địa chỉ IP người dùng và Giao thức Khởi tạo Phiên Bộ nhận diện Tài nguyên Đồng nhất (SIP URI). Thông tin này có thể được gửi tới Microsoft.

Dùng Thông tin: Dữ liệu chứa Báo cáo Lỗi Đăng nhập được Microsoft sử dụng để giúp khắc phục sự cố trong vấn đề đăng nhập. Dữ liệu này cũng có thể được Microsoft sử dụng để xác định các vấn đề đăng nhập và xu hướng chung nhằm giúp nâng cao trải nghiệm đăng nhập Lync.

Lựa chọn/Kiểm soát: Tính năng này thường tắt theo mặc định và được quản lý bởi người quản trị doanh nghiệp. Người quản trị có thể chọn luôn gửi hoặc không bao giờ gửi báo cáo lỗi đăng nhập tới Microsoft hoặc để người dùng quyết định.

Người dùng có thể thay đổi tùy chọn của họ như sau:

 1. Ở góc trên cùng bên phải của cửa sổ chính của Lync, Tùy chọn (biểu tượng bánh răng).

 2. Trên hộp thoại Lync – Tùy chọn, bấm Chung.

 3. Trên tab Chung, chọn hoặc bỏ chọn "Tự động gửi thông tin lỗi Lync tới Microsoft".

 4. Bấm OK.

Lưu trữ Liên hệ Hợp nhất

Tác dụng của Tính năng này: Tính năng Lưu trữ Liên hệ Hợp nhất gồm có ba tính năng chính và chỉ có duy nhất tính năng Phối Tìm kiếm là khả dụng trong Lync cho Android. Tính năng Phối Tìm kiếm sẽ phối Danh sách Địa chỉ Toàn cầu của bạn (GAL) với các liên hệ Lync sao cho khi bạn tìm kiếm một liên hệ, sẽ chỉ có một mục nhập duy nhất trong kết quả tìm kiếm.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Lync cho Android tổng hợp thông tin liên hệ từ Outlook, Dịch vụ Tên miền Active Directory và hiện diện. Thông tin này được dùng nội bộ bởi Lync cho Android.

Dùng Thông tin: Thông tin liên hệ từ Outlook, Dịch vụ Tên miền Active Directory và hiện diện được hiện trong giao diện người dùng Lync cho Android.

Lựa chọn/Kiểm soát: Các thiết đặt Lưu trữ Liên hệ Hợp nhất được quản lý từ máy khách Lync.

Đầu Trang

Cải thiện Chất lượng Thoại

Tác dụng của Tính năng này: Lync sẽ gửi thông tin cho các bên từ xa nếu nó phát hiện các sự cố mạng hoặc thiết bị trong khi gọi để cho bạn biết rằng có thể chất lượng thoại kém.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Nếu thiết lập thiết bị của bạn làm chất lượng âm thanh trong cuộc gọi kém hơn (ví dụ, âm thanh dội lại hoặc tiếng ồn), Lync cũng thông báo cho những người khác tham gia vào cuộc gọi rằng chất lượng cuộc gọi đang bị xuống cấp do lỗi thiết lập thiết bị từ máy của bạn. Những người khác chỉ được hiện thông báo rằng bạn đang dùng thiết bị gây ra chất lượng âm thanh kém. Họ không biết bạn đang dùng loại thiết bị nào. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Dùng Thông tin: Thông tin được gửi đến những người khác trong cuộc gọi sẽ giúp họ cải thiện chất lượng của cuộc gọi. Ví dụ, diễn giả có thể tắt tiếng của bạn nếu bạn chỉ cần nghe trong cuộc gọi đó.

Lựa chọn/Kiểm soát: Lync không cho phép bạn tắt thông báo chất lượng cuộc gọi.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×