Bố trí trang chiếu là gì?

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bố trí trang chiếu chứa định dạng, định vị và chỗ dành sẵn cho tất cả nội dung sẽ xuất hiện trên bản chiếu. Chỗ dành sẵn là nơi chứa trong bố trí giữ nội dung đó dưới dạng văn bản (bao gồm văn bản nội dung, danh sách dấu đầu dòng và tiêu đề), bảng, biểu đồ, Đồ họa SmartArt, phim, âm thanh, hình ảnh và clip art. Bố trí trang chiếu cũng bao gồm chủ đề (màu, phông, hiệu ứng và nền) của một trang chiếu.

Cấu trúc của bố trí

Hình 1: Tất cả các thành phần bố trí mà bạn có thể bao gồm trong bản chiếu PowerPoint

PowerPoint bao gồm bố trí trang chiếu dựng sẵn, bạn có thể sửa đổi các bố trí để đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn, và bạn có thể chia sẻ bố trí tùy chỉnh của bạn với những người khác đã tạo bản trình bày bằng cách dùng PowerPoint.

Bố trí trang chiếu trong PowerPoint

Hình 2: Bố trí dựng sẵn bản chiếu, Hiển thị vị trí của nhiều chỗ dành sẵn cho văn bản hoặc đồ họa

Bạn có thể thay đổi bố trí trang chiếu được dựng sẵn để PowerPoint trong dạng xem trang chiếu cái. Hình ảnh dưới đây Hiển thị trang chiếu cái và hai bố trí cái cho một chủ đề trong dạng xem trang chiếu cái.

Bản cái trang chiếu với các bố trí ở dạng xem Bản cái trang chiếu của PowerPoint

Để tìm hiểu thêm về bản cái trang chiếu, xem mục Bản cái trang chiếu là gì?

Tôi có thể tìm bố trí trang chiếu ở đâu?

  • Nếu bạn muốn áp dụng một bố trí trang chiếu đã được xác định cho một trang chiếu cụ thể, hãy chọn trang chiếu đó. Sau đó, trên dải băng thanh công cụ, chọn Trang đầu > Bố trí, rồi chọn một bố trí từ bộ sưu tập tùy chọn xuất hiện.

    Nút Bố trí trên tab Trang đầu trong PowerPoint hiển thị mọi bố trí trang chiếu sẵn có
  • Nếu bạn muốn tùy chỉnh định nghĩa của bố trí bản chiếu mà bạn rồi sau đó áp dụng cho trang chiếu riêng lẻ, trên ruy-băng công cụ, chọn dạng xem > Bản chiếu cái.

    Bạn có thể tùy chỉnh bố trí trang chiếu trong dạng xem Bản cái trang chiếu

    Bố trí cái sẽ xuất hiện hình thu nhỏ trong ngăn hình thu nhỏ bên dưới trang chiếu cái. Bấm vào một bố trí cái trong ngăn hình thu nhỏ, và sau đó bắt đầu tùy chỉnh.

Xem thêm về bố trí trang chiếu

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×