Bỏ qua từ viết hoa, số hoặc địa chỉ Internet khi kiểm tra chính tả

Đăng ký Office 365, Office Online, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Các tùy chọn kiểm lỗi trong chương trình Office, chẳng hạn như Word hoặc PowerPoint, bao gồm cài đặt mà bạn có thể áp dụng để hướng dẫn trình soát chính tả bỏ qua một số loại từ nhất định, bao gồm các từ viết hoa, các từ có chứa số và các từ là một phần của URL (bất kỳ địa chỉ web hay tệp nào). Bạn cũng có thể xác định xem liệu trình soát chính tả có gắn cờ từ lặp hay không.

Bạn có thể tìm thấy các cài đặt này trong hộp thoại Kiểm lỗi của hầu hết các chương trình Office. (Trong một số chương trình Office 2007, bạn sẽ tìm thấy các cài đặt này trong Tùy chọn Chính tả.) Hãy xem mục Mở tùy chọn kiểm lỗi trong chương trình Office dưới đây để tìm hiểu cách truy nhập tùy chọn kiểm lỗi trong mỗi chương trình Office.

Các tùy chọn bỏ qua từ khi sửa chính tả

Lưu ý: Thay đổi mà bạn đã thực hiện với các tùy chọn này áp dụng với tất cả các chương trình Microsoft Office, bất kể chương trình mà bạn sử dụng để thay đổi tùy chọn.

Mở các tùy chọn kiểm lỗi trong chương trình Office

Tất cả chương trình ngoại trừ Outlook:

  • Bấm vào Tệp> Tùy chọn> Kiểm lỗi.

Outlook:

  • Bấm vào Tệp >Tùy chọn > Thư > Tùy chọn Trình soạn thảo > Kiểm lỗi.

Word, Excel, Access và PowerPoint:

  • Bấm vào Nút Microsoft Office Hình ảnh nút Office > Tùy chọn [Chương trình] > Kiểm lỗi.

Outlook:

  • Mở một mục thư, rồi bấm vào Nút Microsoft Office Hình ảnh nút Office > Tùy chọn Trình soạn thảo > Kiểm lỗi.

InfoPath, OneNote, Publisher và Visio:

  • Trên menu Công cụ, trỏ vào Chính tả, rồi bấm vào Tùy chọn Chính tả.

Dự án:

  • Trên menu Công cụ, bấm vào Tùy chọn, bấm vào tab Chính tả, rồi bấm vào Thêm Tùy chọn Chính tả.

Mỗi tùy chọn có ý nghĩa gì?

Chọn hộp kiểm này:

Để thực hiện điều này:

Bỏ qua các từ VIẾT HOA

Bỏ qua các từ mà tất cả các chữ trong đó đều viết hoa. Ví dụ, nếu bạn chọn tùy chọn này, thì bộ kiểm tra chính tả sẽ không gắn cờ báo ABC là lỗi.

Bỏ qua những từ có chứa số

Bỏ qua những từ có chứa số. Ví dụ, nếu bạn chọn tùy chọn này, thì bộ kiểm tra chính tả sẽ không gắn cờ báo a1b2c3 là lỗi.

Bỏ qua địa chỉ Internet và tệp

Bỏ qua những từ là địa chỉ Internet và tệp. Một số ví dụ về từ mà trình soát chính tả bỏ qua khi chọn tùy chọn này là:

  • http://www.proseware.com/

  • \\proseware\public\

  • mailto:andy@proseware.com

Gắn cờ báo từ lặp đi lặp lại

Cảnh báo cho bạn biết những từ lặp đi lặp lại. Ví dụ, nếu bạn chọn tùy chọn này, thì bộ kiểm tra chính tả sẽ gắn cờ báo bíp bíp là lỗi.

Xem thêm

Chọn các tùy chọn văn phong và ngữ pháp trong Office 2013 và phiên bản cũ hơn

Chọn tùy chọn văn phong và ngữ pháp trong Office 2016

Kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Office 2010 trở lên

Kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Office 2007

Kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Office 2016 for Mac

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×