Bỏ qua các tùy chọn khởi động khi bạn mở một cơ sở dữ liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn dùng thiết đặt để xác định điều gì xảy ra khi bạn mở cơ sở dữ liệu Microsoft Access 2010 , bạn có thể bỏ qua các thiết đặt để lấy lại quyền truy nhập đầy đủ vào cơ sở dữ liệu của bạn. Ví dụ, bạn có thể đặt các tùy chọn cho một Cơ sở dữ liệu hiện tại từ hộp thoại Tùy chọn Access , hoặc bằng cách tạo một macro AutoExec, hoặc bằng một mở thủ tục sự kiện. Nếu cơ sở dữ liệu của bạn có một thiết đặt tùy chọn khởi động, bài viết này mô tả cách để bỏ qua nó.

Tùy chọn để bỏ qua các tùy chọn khởi động có thể hữu ích ở lần. Ví dụ, nếu bạn đã thiết lập tùy chọn để ẩn ngăn dẫn hướng. Nhưng bạn muốn ngăn dẫn hướng được hiển thị, bạn có thể bỏ qua tùy chọn mà bạn đã thiết trước. Để bỏ qua tất cả các tùy chọn khởi động, hãy hoàn tất bước sau đây:

  • Giữ phím SHIFT trong khi mở cơ sở dữ liệu của bạn.

Tùy thuộc vào thiết đặt bảo mật macro của cơ sở dữ liệu, bạn có thể thấy một hoặc nhiều thông báo bảo mật khi khởi động.

Lưu ý: Bạn phải tiếp tục nhấn giữ phím SHIFT trong khi bạn đóng tất cả các thông báo bảo mật, hoặc tùy chọn khởi động không thể bỏ qua.

Khi bạn mở cơ sở dữ liệu trong khi giữ phím SHIFT, nhiều trong các tùy chọn được thiết lập trên trang Hiện tại cơ sở dữ liệu của hộp thoại Tùy chọn truy nhập được bỏ qua. Để thay đổi các tùy chọn này, hãy làm như sau:

  1. Bấm vào tab Tệp, sau đó bấm Tùy chọn.

    Hộp Tùy chọn Access sẽ mở ra.

  2. Bấm Cơ sở dữ liệu hiện tại, và thay đổi thiết đặt cho cơ sở dữ liệu hiện tại.

Lưu ý: Bạn có thể cần phải đóng và mở lại cơ sở dữ liệu cho những thay đổi có hiệu quả.

Bảng sau đây liệt kê từng thiết đặt trên trang Hiện tại cơ sở dữ liệu và cách thức chúng hoạt động khi bạn mở cơ sở dữ liệu trong khi giữ phím SHIFT.

Nhóm tùy chọn

Thiết đặt

Hành vi khi tùy chọn khởi động được bỏ qua

Tùy chọn ứng dụng

Tiêu đề Ứng dụng

Tiêu đề tùy chỉnh ứng dụng không được hiển thị.

Biểu tượng Ứng dụng

Biểu tượng tùy chỉnh ứng dụng không được hiển thị.

Biểu mẫu Hiển thị

Biểu mẫu chỉ định được hiển thị và không có trong biểu mẫu sự kiện quy trình đang chạy.

Biểu mẫu Hiển thị web

Sẵn dùng chỉ khi biểu mẫu Web chỉ định được trình bày. Khi sẵn sàng biểu mẫu Web chỉ định được hiển thị và không có trong biểu mẫu sự kiện quy trình đang chạy.

Dẫn hướng

Hiển thị Ngăn Dẫn hướng

Ngay cả khi không chọn tùy chọn này, ngăn dẫn hướng được hiển thị.

Tùy chọn ribbon và thanh công cụ

Tên ruy-băng

Chỉ định ruy-băng tùy chỉnh không được hiển thị.

Cho phép Menu Đầy đủ

Tất cả các tab ruy-băng mặc định được hiển thị bất kể thiết đặt.

Cho phép Menu Lối tắt Mặc định

Tất cả các menu lối tắt mặc định được hiển thị bất kể thiết đặt.

Để biết thêm thông tin về cách thiết lập các tùy chọn cho cơ sở dữ liệu hiện tại, hãy xem bài viết thiết lập người dùng tùy chọn cho cơ sở dữ liệu hiện tại từ một vị trí tập trung.

Nếu bạn thêm một macro Access có tên là AutoExec cơ sở dữ liệu, macro thường sẽ chạy mỗi lần bạn mở cơ sở dữ liệu. Khi bạn bỏ qua các tùy chọn khởi động, AutoExec macro không chạy.


Khi cơ sở dữ liệu của bạn có nhiều người dùng, bạn có thể ngăn không cho người dùng bỏ qua các tùy chọn khởi động. Tắt phím đường vòng (SHIFT) bằng cách dùng Visual Basic for Applications (VBA) mã để đặt thuộc tính AllowBypassKeyFalse.

Thuộc tính AllowBypassKey sử dụng các thiết đặt sau.

Thiết đặt

Mô tả

True

Bật phím SHIFT để cho phép người dùng bỏ qua các thuộc tính khởi động và macro AutoExec.

False

Tắt phím SHIFT để ngăn không cho người dùng bỏ qua các thuộc tính khởi động và maro AutoExec.

Bạn có thể đặt thuộc tính này bằng cách sử dụng một macro hoặc mã VBA.

Để đặt thuộc tính AllowBypassKey bằng cách dùng macro, bạn phải tạo ra thuộc tính theo cách sau đây:

  • Trong một dữ liệu Microsoft Access (.mdb hoặc .accdb), bạn có thể thêm thuộc tính bằng phương pháp CreateProperty rồi chắp nó vào tuyển tập thuộc tính của đối tượng cơ sở dữ liệu .

  • Trong Dự án Microsoft Access (.adp), bạn có thể thêm thuộc tính vào tuyển tập AccessObjectProperties của đối tượng CurrentProject bằng cách sử dụng phương pháp Thêm.

Thiết đặt của thuộc tính AllowBypassKey sẽ chỉ có hiệu lực trong lần mở cơ sở dữ liệu ứng dụng tiếp theo.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×