Bỏ ẩn (hiển thị) các cột hoặc hàng

Bạn có thấy các đường đôi ở các tiêu đề hàng hoặc cột thay vì các cột hoặc hàng, như trong hình này không?

Thanh đôi trên tiêu đề cột hoặc hàng cho biết các cột hoặc hàng ẩn

Các đường đôi này có nghĩa là một số cột và hàng được ẩn. Để xem dữ liệu ẩn, hãy bỏ ẩn những cột hoặc hàng. Xem dữ liệu của bạn có nằm trong một phạm vi hoặc một bảng hay không, dưới đây là cách để bỏ ẩn các cột hoặc hàng:

  1. Chọn các cột trước và sau các cột ẩn (như các cột C và F trong ví dụ của chúng tôi).

  2. Bấm chuột phải vào tiêu đề cột đã chọn và chọn Bỏ ẩn Cột.

    bấm chuột phải vào cột hoặc tiêu đề rồi bấm Bỏ ẩn Cột

Đây là cách để hủy ẩn hàng:

  1. Hãy chọn các hàng trước và sau các hàng ẩn (hàng 2 và 4 trong ví dụ của chúng tôi).

  2. Bấm chuột phải vào các tiêu đề hàng được chọn và chọn Bỏ ẩn Hàng.

Bỏ ẩn hàng

Lưu ý: Khi các cột hoặc các hàng liên tiếp được ẩn, bạn không thể bỏ ẩn hàng hoặc cột cụ thể. Trước tiên phải bỏ ẩn tất cả các cột hoặc hàng, rồi chọn ẩn những gì bạn không muốn hiển thị.

Để tìm hiểu thêm về việc bỏ ẩn các cột và hàng, xem mục Bỏ ẩn cột hoặc hàng đầu tiên trong trang tính.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×