Bỏ ẩn cột hoặc hàng đầu tiên trong trang tính

Nếu bạn không nhìn thấy cột đầu tiên (cột A) hoặc hàng đầu tiên (hàng 1) trên trang tính, thì có thể nó đã bị ẩn. Sau đây là cách bỏ ẩn. Trong hình ảnh này cột A và hàng 1 bị ẩn.

Cột và hàng đầu tiên bị ẩn

Để bỏ ẩn cột A, bấm chuột phải vào tiêu đề hoặc nhãn cột B và chọn Bỏ ẩn Cột.

Tùy chọn Bỏ ẩn

Để bỏ ẩn hàng 1, bấm chuột phải vào tiêu đề hàng 2 hoặc nhãn và chọn Bỏ ẩn Hàng.

Mẹo: Nếu bạn không nhìn thấy Bỏ ẩn Cột hoặc Bỏ ẩn Hàng, hãy đảm bảo bạn đã bấm chuột phải bấm bên trong chỗ dành sẵn cho cột hoặc nhãn hàng.

Để biết thêm thông tin về việc bỏ ẩn các hàng hay cột khác, hãy xem Bỏ ẩn (hiển thị) các cột hoặc hàng.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×