Bắt buộc URL và cổng cho OneDrive

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bài viết tham khảo này liệt kê tất cả điểm cuối được sử dụng phiên bản người tiêu dùng của OneDrive. Nếu tổ chức của bạn giới hạn máy tính trên mạng của bạn kết nối với Internet, bài viết này liệt kê các hoàn toàn đủ điều kiện tên miền (FQDN) và cổng cần đưa vào trong thư đi của bạn cho phép các danh sách để đảm bảo máy tính của bạn có thể sử dụng thành công vào người tiêu dùng các phiên bản của OneDrive.

Quan trọng: Lọc lưu lượng internet yêu cầu nâng cao kiến thức mạng và không phù hợp cho tất cả các khách hàng.

Nếu bạn đang tìm kiếm danh sách các điểm cuối được dùng bởi OneDrive for Business trong Office 365, hãy xem Office 365 URL và dải địa chỉ IP.

Được hỗ trợ máy chủ và cổng cho OneDrive

Dùng OneDrive, các điểm cuối sau đây cần có thể truy nhập cho máy tính khách.

Hàng

Máy chủ đích

Cổng Đích

1

onedrive.com

*. onedrive.com

onedrive.Live.com

login.live.com

spoprod-a.akamaihd.net

*. mesh.com

p.SFX.MS

*. microsoft.com

Fabric.io

*. crashlytics.com

vortex.data.microsoft.com

https://posarprodcssservice.accesscontrol.Windows.net

redemptionservices.accesscontrol.Windows.net

Token.CP.Microsoft.com/

tokensit.CP.Microsoft-TST.com/

*.office.com

*.officeapps.live.com

*.aria.microsoft.com

*. mobileengagement.windows.net

*. branch.io

*. adjust.com

*. servicebus.windows.net

VAS.samsungapps.com

odc.officeapps.live.com

login.windows.net

login.microsoftonline.com

TCP 80, TCP 443

2

*. files.1drv.com

*. onedrive.live.com

*. *. onedrive.live.com

Storage.Live.com

*. storage.live.com

*. *. storage.live.com

*. groups.office.live.com

*. groups.photos.live.com

*. groups.skydrive.live.com

Favorites.Live.com

OAuth.Live.com

photos.Live.com

SkyDrive.Live.com

API.Live.net

apis.live.net

Docs.Live.net

*. docs.live.net

Policies.Live.net

*. policies.live.net

Settings.Live.net

*. settings.live.net

skyapi.Live.net

snapi.Live.net

*. livefilestore.com

*. *. livefilestore.com

Storage.MSN.com

*. storage.msn.com

*. *. storage.msn.com

UDP 53, TCP 80, TCP 443

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×