Bắt đầu với Power Pivot trong Microsoft Excel

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Power Pivot cung cấp các tính năng tạo mô hình dữ liệu nâng cao trong Microsoft Excel. Dùng các tài nguyên dưới đây để tìm hiểu về cách bạn có thể dùng Power Pivot để giúp bạn có được thông tin phân tích mới vào dữ liệu của bạn.

Bắt đầu

Hướng dẫn lập Mô hình Dữ liệu và Trực quan hóa

Video Power Pivot

Tìm hiểu Mô hình Dữ liệu Power Pivot

Thêm Dữ liệu

Làm việc với các Mối quan hệ

Làm việc với Cấu trúc phân cấp

Làm việc với Góc nhìn

Làm việc với các Phép tính và DAX

Mẹo: Wiki Trung tâm tài nguyên DAX trên TechNet cung cấp một số lượng lớn các bài viết, video và ví dụ từ các chuyên gia BI.

Làm việc với Ngày và Thời gian

Chia sẻ sổ làm việc của bạn

Lỗi và Thông báo

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×