Bắt đầu nhanh Outlook trên web

Chia sẻ và lên lịch

Bắt đầu với Outlook trên web

Đăng nhập vào Outlook

 1. Đăng nhập vào office.com/signin.

 2. Chọn Công cụ khởi động Ứng dụng Office 365 Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Office 365 , rồi chọn Thư.

Thư

Tạo chữ ký

 1. Chọn Cài đặt Cài đặt > Thư > Bố trí > Chữ ký email.

 2. Chọn Tự động đưa chữ ký của tôi vào thư tôi gửi.

 3. Tạo chữ ký của bạn.

 4. Chọn Lưu.

Ảnh chụp màn hình chữ ký.

Lên lịch một sự kiện lịch hoặc cuộc họp

 1. Chọn Mới > Sự kiện lịch.

 2. Nhập chi tiết, vị trí, thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc.

 3. Nếu đây là một cuộc họp, hãy thêm tên hoặc địa chỉ email của những người bạn muốn mời.

  Chọn Chọn để mở Ngăn Trợ lý Lập lịch biểu trong Outlook trên web. Trợ lý lập lịch biểu để xem thời gian rảnh/bận của mọi người (Người dùng Exchange).

 4. Chọn Logo Skype Thêm cuộc họp Skype nếu bạn muốn mọi người có thể gọi.

 5. Để chuyển cuộc họp này thành cuộc họp định kỳ, chọn hộp Lặp lại, rồi chọn mức độ thường xuyên.

 6. Chọn Gửi.

Sự kiện lịch

Gửi trả lời tự động

 1. Chọn Cài đặt Cài đặt > Trả lời tự động.

 2. Chọn Gửi trả lời tự động.

 3. Chọn Chỉ gửi trả lời trong khoảng thời gian này rồi nhập Thời gian bắt đầuThời gian kết thúc.

  Bạn cũng có thể chọn chặn lịch, từ chối lời mời mới và từ chối cuộc họp của bạn trong thời gian này.

 4. Nhập trả lời của bạn.

 5. Chọn OK.

Trả lời tự động
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×